EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki)
v
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI1
İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Sıra
1
2
3
Meslek Adı
Temel Seviye
Girişimcilik
Eğitimi
(Osmaniye)
Temel Seviye
Girişimcilik
Eğitimi
(Kadirli)
Temel Seviye
Girişimcilik
Eğitimi
(Düziçi)
Eğitim süresi
Fiili
Ders
Gün
Saati
Gruptaki Toplam
Grup
Kursiyer Kursiyer
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Başvuru Tarih ve Saati
Başlangıç
Bitiş Tarihi ve
Tarihi
Saati
9
70
6
25
150
07/04/2015
16/04/2015 14 :00
9
70
1
25
25
07/04/2015
16/04/2015 14 :00
9
70
1
25
25
07/04/2015
16/04/2015 14 :00
4
5
6
7
8
9
10
Teklif Teslim Adresi
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim bilgileri
(tel, faks, elektronik posta)
../../201.
../../201. - .. : …
../../201.
../../201. - .. : …
../../201.
../../201. - .. : …
../../201.
../../201. - .. : …
../../201.
../../201. - .. : …
../../201.
../../201. - .. : …
../../201.
../../201. - .. : …
Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Raufbey Mah. 9541 Sokak No:29 Osmaniye
Bülent ÖNER
Tel: 0 328 401 00 90 Fax: 0 328 401 00 95
AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, öncelikli olarak İşbirliği yöntemi ile; İşbirliği Yöntemi ile
karşılanamayan kısmı için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi
gereğince doğrudan temin yöntemi ile yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet
sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayınlanan;
a) Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (12.3.2013 Tarih ve 28585 sayılı Resmi
Gazete),
1
Bu ilan metni örnektir. İl müdürlüğünce yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartı ile değişiklik yapılabilir.
b)
Değişiklikler İşlenmiş Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1),
c)
Mesleki Eğitim Kursları Şartnamesi,
d)
Girişimcilik Eğitim Programı Sözleşmesi (Ek:28)
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları
gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve
kabul ettikleri varsayılacaktır.
3- Eğitimlerin 2015 yılı içerisinde başlatılması ve en geç 31/12/2015 tarihinde bitecek
şekilde planlanması gerekir.
4-Teklifler, isteklinin durumuna göre hizmet alımında istenilen belgeleri içerecek şekilde
Son başvuru süresine kadar İl Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde verilecektir.
5- Bu hizmet alımı için kısmi teklif verilebilecektir.
6-Eğitimlerin günde en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30,
en fazla 40 saat olarak verilmesi zorunludur.
7-Sınıflardaki katılımcı sayısı 25 kişi tespit edilmiş olmakla birlikte en az 10 en fazla 25
kişilik sınıf /grup şeklinde de teklif verilebilir.
Download

İndir