MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
SAĞLIK-SEN
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Osmaniye Şubesi
SAYI :
KONU : Gazete İlanı
.…./..…2014
AKDENİZ GAZETESİ
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın (SAĞLIK-SEN) Osmaniye şubesi 3
Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde
Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi adresinde, 10.00-17.00. saatleri arasında yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Şube Genel Kurul Toplantısı
05/10/2014.tarihinde Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi adresinde, 10.00-17.00 saatleri
arasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Teşekkülü
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Şube Başkanının Açılış Konuşması
4. Protokol Konuşmaları
5. Faaliyet Raporunun Okunması
6. Denetim Raporunun Okunması
7. Mali Raporun (Bilanço) Okunması
8. Raporlar Üzerine Görüşme ve İbra
9. Dilek ve Temenniler
10. Seçimler
11. Kapanış
Selahattin AVCI
Şube Başkan Yardımcısı
Muhittin ÇENET
Şube Başkanı
Raufbey Mah. Atatürk Cad. 313 Gökbayrak Apt. No.4 Tel.:0 328 8144575 e-mail.:[email protected]
OSMANİYE
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
SAĞLIK-SEN
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Osmaniye Şubesi
SAĞLIK-SEN OSMANİYE ŞUBESİ
DENETLEME KURULU
RAPORU
RAPOR NO:16
RAPOR TARİHİ:04/09/2014
Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi Denetleme Kurulu Üyeleri olarak idari ve mali
yönden denetim ve incelemeler yapılmıştır.
a) İdari denetim:
-
Şubeler tarafından tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak
tutulup tutulmadığı,
Gelen ve giden evrak kayıtlarının yapılıp yapılmadığı, usulüne uygun olup
olmadığı,
Gelen ve giden evrak dosyalarının kayıtlara uygun olup olmadığı,
Demirbaş eşya defteri kayıtlarının usulüne uygun olup olmadığı,
Üyelik ve istifa formlarının usulüne uygun doldurulup arşivlenmesi, vb.
b) Mali denetim:
-
Gelir ve gider defterlerinin incelenerek, denetleme yapılan döneme ilişkin
ayrıntılı mali rapor düzenlenmesi,
Harcamaların Yönetim Kurulu kararları esas alınarak yapılıp yapılmadığı,
Şubede personel istihdam edilmişse durumuna ilişkin bilgiler vb.
c) Değerlendirme: Yukarıda detaylı olarak belirtilen idari ve mali denetim
sonucuna ve Şube ile ilgili konulara ilişkin genel bir değerlendirme yapılması.
(04/09/2014 tarihinde Şube Denetleme Kurulu üyeleri şubeye davet edilmiştir. Yapılan
incelemeler sonucunda, karar defteri ve alınan kararların usulüne uygun olduğu, gelen-giden
evrak kayıtlarının zamanında ve düzenli işlendiği, yapılan harcamaların usulüne uygun olduğu
ve deftere işlendiği tespit edilmiştir.
Osmaniye Şubesinin üye sayısının bir önceki genel kurul tarihinde 806 olduğu, ve 2014
tarihinde 884 üye artışı ile 1690 üye sayısına ulaştığı tespit edilmiştir. İş bu hazırlanan Denetim
Raporu, tarafımızdan 4(dört) nüsha olarak imza altına alınmıştır.)
BAŞKAN
ÜYE
Süleyman DOĞAN Adem KORKMAZ
İMZA
İMZA
ÜYE
Nedim GÜZEL
İMZA
ÜYE
ÜYE
Galip NALBANT Zafer BİLĞİN
İMZA
İMZA
Raufbey Mah. Atatürk Cad. 313 Gökbayrak Apt. No.4 Tel.:0 328 8144575 e-mail.:[email protected]
OSMANİYE
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
SAĞLIK-SEN
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Osmaniye Şubesi
SAĞLIK-SEN OSMANİYE ŞUBESİ
HESAP RAPORU
(17/10/2010-28/09/2014 Tarihleri Arası)
( Bir önceki genel kurul tarihi- Olağan genel kurul tarihi)
YIL
GELİR
GİDER
- 9.370,00TL.
2009 Yılından Devir
2010
(Bir önceki genel kurul)
35.741,00TL.
45.158,00TL.
2011
50.292,00TL.
2012
43.654,00TL.
68.477.00TL.
70.342.00TL.
2013
109.992,00TL.
104.283.00TL.
2014
(Olağan genel kurul)
50.738,00TL.
65.784,00TL
317.939,00TL.
317.152,00TL.
TOPLAM
KALAN BAKİYE: -787,00TL
Muhittin ÇENET
Emine ALTINSOY
Şube Başkanı
Şube Başkan Yrd.(Şube Başkan Vekili)
Selahattin AVCI
Şube Başkan Yrd.( Mali İşler)
Dr. Ramazan ÇETİN
Mehmet Ali YEŞİLDEMİR
Şube Başkan Yrd.( Teşkilatlanma)
İbrahim ŞANVERDİ
Şube Başkan Yrd.(Basın ve İletişim)
İbrahim SADE
Raufbey Mah. Atatürk Cad. 313 Gökbayrak Apt. No.4 Tel.:0 328 8144575 e-mail.:[email protected]
OSMANİYE
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
SAĞLIK-SEN
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Osmaniye Şubesi
Şube Başkan Yrd.( Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
Şube Başkan Yrd.(Eğitim ve Sosyal İşler)
SAĞLIK-SEN OSMANİYE ŞUBESİ
3 OLAĞAN GENEL KURULU
YILLARA GÖRE TAHMİNİ 4(DÖRT) YILLIK BÜTÇE ÖNERİSİ
YILLAR
2014 Yılı Tahmini
Üye Sayısı
2015 Yılı Tahmini
Üye Sayısı
2016 Yılı Tahmini
Üye Sayısı
2017 Yılı Tahmini
Üye Sayısı
Muhittin ÇENET
Şube Başkanı
ÜYE SAYISI
1750
1850
2000
2200
YILLIK AİDAT
Tahmini Yıllık
Gelecek Aidat
Tahmini Yıllık
Gelecek Aidat
Tahmini Yıllık
Gelecek Aidat
Tahmini Yıllık
Gelecek Aidat
Emine ALTINSOY
Şube Başkan Yrd.(Şube Başkan Vekili)
Selahattin AVCI
Şube Başkan Yrd.( Mali İşler)
Dr. Ramazan ÇETİN
Şube Başkan Yrd.( Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
TUTARI
140.400,00TL.
156.000,00TL.
180.000,00TL.
198.000,00TL.
Mehmet Ali YEŞİLDEMİR
Şube Başkan Yrd.( Teşkilatlanma)
İbrahim ŞANVERDİ
Şube Başkan Yrd.(Basın ve İletişim)
İbrahim SADE
Şube Başkan Yrd.(Eğitim ve Sosyal İşler)
Raufbey Mah. Atatürk Cad. 313 Gökbayrak Apt. No.4 Tel.:0 328 8144575 e-mail.:[email protected]
OSMANİYE
MEMUR-SEN KONFEDERASYONU
SAĞLIK-SEN
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Osmaniye Şubesi
SAĞLIK-SEN OSMANİYE ŞUBESİ
FAALİYET RAPORU
1- Göreve geldiğimiz 17/10/2010 tarihinden itibaren her hafta Cuma günlerinde
Şube Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş, haftalık yapılan çalışmalar
değerlendirilerek, yapılacak çalışmalar planlanmıştır.
2- Her 3 ayda bir İl Divan Toplantıları yapılmıştır.
3- Üyelerimizin yararlanması için Saray Pastanesi, Mercan Oto Yıkama, Yalçın
Market, Sevgi Hastanesi, Yıldız Giyim, Yeni Hayat Hastanesi, Mert Çiçekçilik,
Çukurova Çiçek, Kurtuluş Bayan Kuaför, Dr. Nec Güzellik Merkezi, Düziçi
Orkun Çiçek, Başak Petrol, Kadirli 7 Mart Hastanesi Kadirli Can Market
firmaları ile indirim sözleşmeleri yapılmıştır.
4- Üyelerimize promosyon olarak Kupa Bardak, Seyhat Çantası, El Havlusu,
Ajanda dağıtılmıştır.
5- Üyelerimiz ve yakınlarının özel günlerinde ziyaretler düzenlenmiştir.
6- Kadınlar Günü, Hemşireler Günü, Tıp Bayramı, Anneler Günü gibi günlerde
Çiçek, Karanfil ve Eğlenceli yemekli programları yapılmıştır.
7- İlçe ve işyeri temsilcilerimizin katılımıyla gezi, piknik, vb. düzenlenmiştir.
8- Ramazan ayında iftar programı düzenlenmiştir.
9- Çeşitli tarihlerde gündemde yer alan konularla ilgili basın açıklaması
yapılmıştır. Şiddette Sıfır Tolerans, Kazanımlarla İlgili, Anneler günü,
Hemşireler Günü, Tıp Bayramı, Gazze ile ilğili, Mısırla ilğili
Muhittin ÇENET
Şube Başkanı
Emine ALTINSOY
Şube Başkan Yrd.(Şube Başkan Vekili)
Selahattin AVCI
Şube Başkan Yrd.( Mali İşler)
Dr. Ramazan ÇETİN
Şube Başkan Yrd.( Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
Mehmet Ali YEŞİLDEMİR
Şube Başkan Yrd.( Teşkilatlanma)
İbrahim ŞANVERDİ
Şube Başkan Yrd.(Basın ve İletişim)
İbrahim SADE
Şube Başkan Yrd.(Eğitim ve Sosyal İşler)
Raufbey Mah. Atatürk Cad. 313 Gökbayrak Apt. No.4 Tel.:0 328 8144575 e-mail.:[email protected]
OSMANİYE
Download

Raporlar