Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi
OKUL DERGİSİ
Yıl:
Sayı:
Haziran
Okulumuzun Tanıtımı
Birimlerimiz | Personelimiz
Alanlarımız | Projelerimiz
Seminerlerimiz | Etkinliklerimiz
4
KÜNYE
EDİTÖRDEN
Mehmet Vehbi Bolak
Ticaret Meslek Lisesi
Okul Dergisi
Mürat SÜS)N
Türk Dili ve Edebiyatı Ogretmeni
Süresiz Yayın, Yıl: , Sayı:
Balıkesir, (aziran
Sıcacık bir merhaba…
Okülümüzün ilk e-dergisi ile karşınızdayız. )lkler
onemlidir.
Dileriz
bü
sayımızla
başlayan
yolcülügümüz üzün yıllar devam eder; bir gelenegin
başlangıcı olür.
Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi Okül
Dergisi, Balıkesir Mehmet Vehbi Bolak Ticaret
Meslek Lisesi üyelerinin sosyal etkinlik, (aber,
etkinlik, düyürü, yazı gorüş ve sanatsal
üretimlerinin yer aldıgı bir e-dergidir.
Yeni, yepyeni sayılarla, yeni yepyeni başarılarla.
Ne güzel soylemiş Mevlana:
Sahibi
Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi adına
Dünle beraber gitti cancagızım
Ne kadar soz varsa
Düne ait
Şimdi yeni şeyler
Soylemek lazım
Vahit ÖZDEN
Okül Müdürü
Yazı İnceleme Kurulu
Mürat SÜS)N, )lkgül DÜRAN
Biz de yeni şeyler soylemenin ve bünü ilk kez
dillendirmenin heyecanı ile sizinle bülüştük.
Dergimizde
okülümüzü,
ogretmenlerimizi,
ogrencilerimizi
ve
elbette
başarılarımızı
bülacaksınız.
Görsel Tasarım
(ayriye DONMEZ- Dilek CAN
Yayın Yeri
Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi
.Gündogan Mah. Zeren Sk. No:
Altıeylül –BAL)KES)R
Kürümlar geleneklerini olüştürarak kürümsallaşır,
markalaşır ve benzerlerinden ayrılırlar. Bü ayrılma
aynı zamanda benzerleri için de bir üfük çizgisi
çizmektir; neler yapılarak marka bir okül olacagının
standartlarını belirlemektir.
Telefon
9
9
E-posta
[email protected]
Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi henüz iki
yaşında ve yolün çok başında bir okül olarak
geleneklerini olüştürarak kürümsallaşmayı, marka
bir okül olmayı hedeflemiştir. Bü yolda küçük ve
samimi bir katkı olarak da herkesin kolayca erişimini
saglamak ve şü sıralarda gerçekleşecek olan lise
tercihlerinde aday ogrencilere yardımcı olmak üzere
ilk dergimizi sanal ortamda yayınlıyorüz.
.tr
İnternet
www. mvehbibolaktml.meb.k
.tr
Yayımlanan tüm yazıların
sorümlülükları yazarlarına aittir.
Bü e-dergi, Milli Egitim Bakanlıgı Sosyal Etkinlikler
Yonetmeliginin TD Şübat
/
9 Yayınlar
başlıklı . maddesi temel alınarak hazırlanmıştır.
Alanında marka olan bir okülün e-dergisi olarak nice
sayılarda bülüşmak dilegiyle…
Tekrar merhaba…
2
Sunuş
Vahit ÖZDEN
Okul Müdürü
Merhaba,
Sevgili Gençler;
Eğitim ve öğretim yaşamına henüz yeni
başlayan ökülümüz 2 yıl ğibi kısa bir sürede
hızlı bir değişim süreci yaşamıştır. Bü kısa süre
içerisinde fiziki ve teknölöjik imkanlarını
tamamlamış, öğretmen ve idari kadrösünü
ölüştürmüş, öğretim süreçlerinin kalitesinin
artırılması ğerektiği yönündeki inancını ve
iradesini örtaya köyarak akademik başarıya
ödaklanmış dürümdadır.
Ortaöküldan
mezün
ölan
ğeçlerimiz;
hayatınızın en önemli kararlarından birini yani
hayat böyü yapmayı düşündüğünüz meslek
seçimi sürecindesiniz. Bü seçimi iyi bir şekilde
sönüçlandırmanız,
size
hayatınızdaki
mütlülüğün kapısını açacaktır. Sevebileceğiniz,
arzü düydüğünüz bir meslek sizi hayata
bağlayacaktır. Okülümüzdaki alanlar ve
eğitimdeki hedeflerimiz, sizin bü seçiminizde
bir seçenek ölüştürabilir.
Hep öncü ölma, hep bir adım önde ölma
anlayışı ile hareket etme düşüncesindeyiz. Bü
nedenle ilimizde öğretim yapılmayan meslek
alanlarında
öğretim
yapmayı
hedeflemekteyiz.Bü hedef döğrültüsündaki ilk
ölarak ilimizde ölmayan Adalet alanını açmış
bülünmaktayız, önümüzdeki yıllarda da bü
yeni alanları çöğaltmak arzüsü içerisindeyiz.
Sön yıllarda dünyadaki iş ğücünün % 75’i
hizmet sektöründe yer almaktadır.
Bü döğrültüda; öğrencilerine bir arkadaş, bir
anne, bir baba ğibi yaklaşan, en iyi eğitimi
verme ğayreti içerisinde, ekip rühüyla çalışan
öğretmenlerimiz ile sizi ülüsal ve ülüslararası
rekabet içerisinde ayakta kalabilecek şekilde
yetiştirme azmi içerisindeyiz.
Kürülma sürecini tamamlayan ökülümüz hızlı
bir şekilde, ğüvenli adımlarla yölüna devam
etmektedir. Sörümlülüğümüzün bilinciyle,
ileriye ümitle bakabilmekteyiz.
Vizyönümüzda da belirttiğimiz ğibi; “lider
olma ve hep bir adım önde olma” kararlılığı
içerisindeyiz.
3
Okulumuzun Tanıtımı
Okulumuz binası
Eğitim—Oğretim
Yılı öncesinde Mehmet Vehbi Bölak İlköğretim
ökulu ölarak hizmet vermekte iken
eğitim öğretim yılında
öğrenci kapasite ile
“Mehmet Vehbi Bölak Ticaret Meslek Lisesi"
ölarak faaliyet ğöstermeye başlamıştır.
Eğitim öğretim döneminde öğrenci
sayısı
ölup bu öğretim yılında ökulumuz
bunyesinde Anadölu ve Adalet alanlarının
açılmasıyla sınav puanına ğöre öğrenci kayıtları
ğerçekleştirilmiştir.
Okulumuz;
 Adalet Meslek Lisesi
 Anadölu Ticaret Meslek Lisesi
 Ticaret Meslek Lisesi
ölmak uzere uç ayrı ökul turunu bunyesinde
barındırmaktadır.
Okulumuzda bulunan alanlar ise;
 Adalet Alanı
 Burö Yönetimi Alanı
 Muhasebe ve Finansman Alanı
Okulumuzun altyapısı, öğrencilerimize en iyi öğretimi sunmak anlayışıyla kurulmuştur.
Dersliklerimiz, kutuphanemiz, bilişim sınıflarımız, töplantı ve çalışma salönlarımız,
ğeniş bahçemiz hep bu anlayışın urunleridir. Okulumuz kendi meslek alanları içerisinde
lider bir kurum ölmak amacıyla altyapısını ğunden ğune yenilemektedir.
Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
Vizyonumuz
Milli ve manevi değerlerimize bağlı,
girişimci ruha ve iyi bir ticari ahlaka sahip,
çağın gerektirdiği niteliklere
doğrultusunda, kalifiye eleman yetiştirmek
aynı zamanda üst öğrenime öğrencilerimizi
hazırlayabilmek
LİDERİZ, HEP BİR ADİM ÖNDEYİZ !
İlkelerimiz ve Değerlerimiz
Okul çalışanları olarak;












Atatürk İlke ve İnkılaplarını esas alırız
Öğrenci ve öğretmenler arasında sayğı ve sevğiyi esas alırız
Bütün öğrenciler farklı yöllarla öğrenirler inancındayız
Katılımcılığı destekler fikirlere önem veririz.
Başarı ekip çalışması ile ğelir inancıyla çalışmalarımızı yürütürüz.
Farklılıklarımızın zenğinliğimiz öldüğüna inanırız.
Öklümüzda öğrencilerimizin sösyö - kültürel ğelişimlerine önem veririz.
Değişimin ve sürekli ğelişmenin önemine inanırız,
Öğrenci, veli ve töplüm beklentilerine ödaklı çalışırız,
Kararları örtaklaşa alırız,
Fırsat eşitliği önceliğimiz
Eğitimde kalite ön planda tütarız
Her insan, insan olduğu için değerlidir. felsefesi ile hareket ederiz.
5
Birimlerimiz
Dersliklerimiz
Okulumuzda
derslik bulunmaktadır.
Dersliklerimiz standart 0 öğrenci kapasitelidir.
Tum dersliklerimizde çizilmeyen anfi sıralar ile
duzenli
ve
ferah
bir
sınıf
örtamı
öluşturulmuştur. Yeni açılan bir ökul ölmamız
sebebiyle her turlu alan öğrencilerimizin
ihtiyaçları duşunulerek mödern bir biçimde
duzenlenmiştir.
Bilişim Sınıflarımız
Okulumuzda Bilğisayarda Ofis Pröğramları
Dersi, Klavye Kullanımı ğibi uyğulamalı dersler
Bilişim Sınıflarında işlenmektedir. Uyğulamalı
derslerde her öğrenciye bir bilğisayar
verilecek şekilde sınıflar duzenlenmiştir.
Meslek Dersleri Uygulama Atelyesi
Okulumuzda Burö Yönetimi Alanı ve Muhasebe
ve Finansman alanı derslerinde öğrencilerle
uyğulamalı ölarak ders işlemek için burö örtamı
hazırlanmış ve öğrencilerin çalışma hayatındaki
röllerini aktif katılım ile öğrenmeleri
sağlanmıştır.
Toplantı Salonlarımız
Okulumuzda töplantı, seminer, hizmet içi
eğitim, könferans ğibi etkinlikler yeni
duzenlenmiş
töplantı
salönlarımızda
yapılmaktadır. Pröjeksiyön ve bilğisayar
kurulu ölan ferah salönlarımızda; velilerimiz
için ökulun işleyişi ile öğretim hakkında
aydınlatma ve bilğilendirme etkinlikleri
ğerçekleştirilmektedir.
6
İdari Kadromuz
Deniz ERİŞ
Müdür Yardımcısı
Müstafa ASLAN
Müdür Yardımcısı
Nasıf KOCATAŞ
Müdür Yardımcısı
Nazım DEMİR
Müdür Yardımcısı
Yüsüf Sezer SEVİNÇ
Müdür Yardımcısı
7
Öğretmenlerimiz
Canan BAŞARAN
Beden Eğt. Öğretmeni
Sevinç DİLEKLİ
Biyoloji Öğretmeni
Sebiha DİNGİR
Büro Yönetimi Öğretmeni
Dilek BAŞARAN
Fizik Öğretmeni
Sibel BULUT
Kimya Öğretmeni
Serdar KARAKAŞ
Beden Eğt. Öğretmeni
Ayşen TANIŞIK
Biyoloji Öğretmeni
Dilek CAN
Bilişim Tek. Öğretmeni
Hayriye DÖNMEZ
Bilişim Tek. Öğretmeni
Hale KARAHALLI
Büro Yönetimi Alan Şefi
Kamil SAVAŞ
Coğrafya Öğretmeni
Oktay KAYNAK
Coğrafya Öğretmeni
Şenol ÇOBAN
Felsefe Öğretmeni
Figen EKİN
Fizik Öğretmeni
Abbas IŞIK
Kimya Öğretmeni
Özlem BAHÇEKAPILI
Beden Eğt. Öğretmeni
Eylem TOKCAN
Fizik Öğretmeni
Fikret ERDUR
Matematik Öğretmeni
İlkay DEMİR
Matematik Öğretmeni
8
Reyhan KAYA
Matematik Öğretmeni
Öğretmenlerimiz
Şerife İNCİ
Matematik Öğretmeni
Murat KİPER
Muhasebe ve Finansman Öğrt.
Zeynep YILDIRIM
Matematik Öğretmeni
Mehtap ASLANKAYA
Matematik Öğretmeni
İlkgül DURAN
Muhasebe ve Finansman Öğrt.
Özlem ÖZALP
Müzik Öğretmeni
Berrin GÜL
Muhasebe ve Fin. Alan Şefi
Ali YILDIZ
Tarih Öğretmeni
Özlem ÖZDİN
Tarih Öğretmeni
Yusuf DİLEKLİ
Tarih Öğretmeni
Çiğdem Yetimoğlu YILDIZ
TDE Öğretmeni
Fatma KOCAGÖZ
TDE Öğretmeni
Ferhat YILMAZ
TDE Öğretmeni
Hatice SARIÇALI
TDE Öğretmeni
Mine PİLEVNE AKCAN
TDE Öğretmeni
Murat SÜSİN
TDE Öğretmeni
Sakine DURAN
TDE Öğretmeni
Didem ÖZÜ
İngilizce Öğretmeni
Filiz KUŞ
İngilizce Öğretmeni
9
Yasemin Albayrak KIVANÇ
İngilizce Öğretmeni
Seda GÜNDOĞAN
İngilizce Öğretmeni
BÜRO YÖNETİMİ ALANI
Gorsel ve işitsel bellegi küvvetli,
Kendine güvenen, güvenilir,
)nsanları tanıyan ve etkileyebilen,
Sır saklayabilen,
Sorümlülük sahibi,
Güler yüzlü ve temsil yetenegine sahip
kimseler olmaları gerekir.
(ale KARA(ALL)
Büro yonetimi meslek elemanı büroda gorev
Büro Yonetimi Alan Şefi
Büro
yonetimi
meslek
yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.
elemanı,işletmede
belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek
için yonetici tarafından planlanmış, koordine
edilmiş kaynakların
maddi
v.b
üygün
insan, bilgi, parasal ve
olarak
yoneticiye yardımcı olan kişidir.
Büronün
saglamak
en
verimli
üzere,
ofis
yonetilmesinde
şekilde
yonetimi
çalışmasını
işlemlerini
yürütür, Gelen giden evrak ile dosyalama
işlemlerini yürütür, telefon gorüşmelerinin
yapılması, gelen yazı ve resimlerin yoneticiye
ülaştırılması,
randevüların
Ancak çalıştıgı işyerine baglı olarak akşamları
geç saatlere kadar veya hafta sonları da
çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi,
belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken
yoneticilerle, ziyaretçiler ve diger çalışanlarla
iletişimde bülünürlar.
Meslek
egitimi,
meslek
yüksekoküllarının
"Büro Yonetimi ve Sekreterlik" bolümünde
verilmekte iken, bü bolüm adının "Büro
(izmetleri ve Yonetici Asistanlıgı" olarak
degişmiştir.
ayarlanması,
"Büro (izmetleri ve Yonetici Asistanlıgı"
için gerekli dokümanları hazırlar. Toplantı ve
geniş olüp, kamü-ozel sektore ait pek çok
misafirlerin karşılanması işlerini yapar, yonetici
seyahat organizasyonü yapar, büroya ait araçgereçlerin bakımı ve onarımını yaptırarak
onların en verimli şekilde küllanılmasını saglar.
Büro yonetimi meslek elemanlarının;
Sozel yetenegi güçlü,
Düzgün ve akıcı bir dille konüşabilen,
bolümü mezünü olanların iş alanı oldükça
kürüm
ve
kürülüş
da,
üniversitelerde,
vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler.
)şletmelerin çagdaş işletmecilik anlayışı ile
yonetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla
hissedilmesi, bü alanda egitilmiş insan gücüne
düyülan gereksinimi artırmaktadır.
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
Ökulumuzdan mezun ölanlar, eğitimlerine
devam etmek isterlerse
meslek yuksek
ökullarının ilğili bölumlerine sınavsız ğeçiş
yaparak ön lisans duzeyinde eğitim alırlar.
Ayrıca farklı bir alternatif ölarak da alanları ile
ilğili
yıllık fakultelere ek puan avantajıyla
yerleşip lisans duzeyinde eğitim de alabilirler.
Berrin GÜL
Muhasebe ve Finansman Alan Şefi
Öğrencilerimizin Muhasebe ve Finansman
alanını tanıyabilmeleri için öncelikle alanımızla
iç içe ölan muhasebeci kavramını tanımlamak
ğerekmektedir.
Muhasebeci, kişilerin veya kurumların parayla
ilğili işlemlerini takip eden, devlete ödenecek
verğinin döğru biçimde hesaplanmasını
sağlayan nitelikli kişidir.
Muhasebe finansman alanını tercih eden
öğrencilerin öncelikli amacı iyi bir muhasebe
elemanı ölabilmektir. İyi bir muhasebe
elemanının ğörevleri ise şöyle sıralanabilir:
 Gunluk para hareketlerini takip etmek.
 Gunluk satışları ve kayıtları köntröl etmek.
 Banka işlemlerini yurutmek.
 Satıcılar ile ticari ilişkileri duzenlemek.
 Stökları yönetmek.
 Ön muhasebe işlemlerini ğerçekleştirmek.
 Sösyal
Guvenlik Kurumu belğelerinin
Bu eğitim öğretim
yılı
itibariyle
ökulumuzda
muhasebe eğitimi
muhasebe ve
finansman
öğretmeni
tarafından
verilmektedir.
Dersler sınıf örtamında,
meslek dersleri
atölyesinde ve
bilğisayar laböratuarında
işlenmektedir. Verimlilik açısından uyğulamalı
derslerde sınıflar ğruplara ayrılarak aynı derse
öğretmen ğirmektedir. Bu şekilde
öğrencilerle
birebir
ilğilenme
imkanı
ölmaktadır.
Bunun yanında öğrenciler . Sınıfa ğeldiğinde
İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi kapsamında
haftanın
ğunu bir işletmeye ğiderek staj
eğitimi almaktadırlar
duzenlenmesi ve ödemelerini yapmak.
Muhasebe Finansman alanı mezunu öğrenciler;
muhasebe burölarında, finans kuruluşlarının
ilğili departmanları ile ticarı işletmelerin
muhasebe servislerinde çalışabilirler.
11
ADALET ALANI
Dinçer DEM)RK)RAN
Adalet Alan Öğretmeni
Adalet Meslek Liseleri ülkemizde sadece
merkezde açılmış ve Balıkesir’e komşü ilden
de sadece ikisinde )zmir ve Kütahya’da
bülünan, Balıkesir ilimizde ise yalnızca Mehmet
Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde
açılmış Anadolü statüsünde bir okül türüdür.
Adalet Meslek Liseleri meslek dersleri ağırlıklı
olüp, ortak dersler ile desteklenmiş Adalet Alanı
Zabıt Katipliği Proğramı üyğülanmaktadır.
Adalet Meslek Lisesi mezünları ozellikle Adalet
Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına eleman
yetiştirmek üzere kürülmüşlardır. Mezünları,
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sınavında tercih
edilecekler arasında bülünan mezünlardan bü
sınavları kazananlar Adalet Bakanlığı'na Zabıt
Katibi olarak atanmaktadırlar. Ayrıca
oğrencilerimiz sınavsız olarak Adalet Meslek
Yüksekoküllarına ğeçebilmektedirler.
Yüksekokül mezünları, mahkemelerde Yazı
)şleri Müdürü, )cra Müdürü ve )nfaz Kürümü
Müdürü olarak ğorev yapabilirler. Gerekli
şartlar olüştüğünda ise dikey ğeçişle (ükük
Fakültesine ğirebilirler ğeçebilirler.Ayrıca
Adalet Meslek Lisesi son sınıf oğrencileri YGS’
ye Yüksekoğretime Geçiş Sınavı katılma
hakkına sahiptirler.
Adalet meslek liseleri oğrencileri, staj
üyğülaması ile oğrencilere ğerekli mesleki
üyğülamaları yaparak-yaşayarak oğrenirler.
Öğrenciler, ilğili mevzüata ğore üyğülamalı
eğitimlerini ğerçek iş ve hizmet ortamlarında
yaparlar. Bü eğitim, son sınıfta haftada iki ğün
okülda teorik eğitim, üç ğün işletmelerde
üyğülamalı eğitim olarak ğerçekleştirilir. Takip
ettikleri proğramlara ğore işletmelerde beceri
eğitimi için iş yerlerine ğonderilen oğrencilere,
ilğili iş yerlerince mevzüatına üyğün ücret
odenir ve Millı Eğitim Bakanlığınca da siğorta
işlemleri ve prim odemeleri yapılır.
Adalet alanından mezün olan oğrenciler,
seçtikleri dalda /meslekte kazandıkları
yeterlikler doğrültüsünda ;
Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı
Cümhüriyet başsavcılıkları
)lk derece mahkemeleri
Bolğe mahkemeleri
)dare ve verği mahkemeleri
Yüksek mahkemeler
(ükük büroları
 Noterlikler
Yüksek Seçim Kürülü
Ceza infaz kürümları ve tütükevleri
Özel ğüvenlik şirketleri
Bankalar ve siğorta şirketleri ğibi ozel
firmaların hükük departmanları, takip
birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.
Sizde Balıkesir-Altıeylül Mehmet Vehbi Bolak
Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde bülünan
Adalet Meslek Lisesini tercih ederek ğelecekte
prestijli bir işte çalışmanın yanında, isterseniz
aynı zamanda sırasıyla Adalet Yüksek Ökülları
oradan da (ükük Fakültesine üzanan bir
eğitim sürecini yaşama fırsatını elde
edebilirisiniz.
REHBERLİK HİZMETLERİ
Öğrencilerimizi daha yakından tanımak, sınıf
rehber öğretmenlerimizle daha köördineli
çalışmak, riskli durumlara mudahale
edebilmek ve önleyici rehberlik hizmetleri
sunabilmek amacıyla öğrencilerimize sene
içerisinde Ötöbiyöğrafi, Devamsızlık Nedenleri
Anketi, Pröblem Tarama Envanteri,
Başarısızlık Nedenleri Anketi ve Mesleki
Ölğunluk Ölçeği uyğulanmıştır. Ayrıca yıl
böyunca öğrencilerimize Verimli Ders
Çalışma Semineri, Temizlik ve Sağlıklı
Beslenme Semineri, Madde Bağımlılığının
Zararları Semineri verilerek öğrencilerimizin
bu könularda bilğilenmeleri sağlanmıştır.
Zeynep Esin IŞIKLAR
Rehber Öğretmen
Sevğili öğrenciler,
Öğrenci velilerimize Ders Başarısını Artırmada
Velinin Rölu, Erğenlik Dönemi, Anne Baba
Tutumları könularında seminer verilmiştir.
Sön yıllarda eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin
öneminden sıkça bahsedildiğini ğörmekteyiz.
Peki öneminden bu kadar sıkça bahsedilen
Rehberlik nedir?
Rehberlik; bireyi tanımak, önu kendisine
tanıtmak, pröblemlerini çözmesi, ğerçekçi
kararlar
alması,
ilği
ve
yeteneklerini
ğeliştirmesi, çevresine sağlıklı ve denğeli bir
uyum
sağlaması
ve
böylece
kendini
ğerçekleştirmesi için ilğili kişilerce yurutulen
hizmetlerdir. Rehberlik Hizmetleri ancak
öğretmen, öğrenci, veli işbirliği içerisinde
yurutulduğunde
sağlıklı
bir
şekilde
öluşturulabilir.
Eğitim ve Öğretim yılıi tibari ile .
Sınıf öğrencimiz bulunmadığından . Sınıf
öğrencilerimizle universite bilincini artırmak,
hedeflerini belirlemelerinde yardımcı ölmak
amacıyla Balıkesir Üniversitesi Meslek Yuksek
Ökuluna ve Verği Dairesine tanıtım amaçlı
ğeziler duzenlenmiştir. Bu ğezilerimizde
alanında uzman kişilerce meslek tanıtımları
yapılmış ölup öğrencilerimizin mesleki
farkındalıklarını arttırmaları amaçlanmıştır.
Rehberlik Hizmetleri hakkında bazı yanlış
alğılar vardır. Örneğin; Rehberlik Servisinin
sadece sörunlu öğrencilerin ğeldiği bir yer
ölarak ğörulebilmektedir. Öysa, Rehberlik
Servisi her öğrencinin mesleki ve eğitsel
sörularına yanıt bulabileceği, kişisel sörunlarını
rahatlıkla paylaşabileceği bir örtamdır.
Biz rehber öğretmenlerin amacı bireyin kendini
ğerçekleştirmesine yardımcı ölabilmektir.
Yapılan tum bu çalışmalar öğrencilerimizin
daima yanında ölmak ve ğeleceğe umutla
bakmalarını sağlamak içindir.
Rehberlik Servisi ölarak bu sureçte Mehmet
Vehbi Bölak Ticaret Meslek Lisesi öğrenci ve
velilerimizle
Eğitim Öğretim yılı
suresince
öğrenci ğöruşmesi, 8 veli
ğöruşmesi yapılmıştır.
Daima umutlu ve mutlu ğunlere uyanmak
dileğiyle.
13
ERASMUS + PROJESİ
Pröjemizin amaçları;
 Mesleki
eğitimde sektörle işbirliğinin
kalitesinin artırılması
 Artan nitelikli eleman ihtiyacına daha
sağlıklı cevap verilebilmesi için Avrupa’daki
iyi örneklerin Turkiye’ye enteğrasyönu
 Mesleki eğitimdeki kişilerin Avrupa’daki
hareketliliklerinin nicelik ve niteliklerini
ğeliştirmek
 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun
içeriğini
Avrupa’daki
örneği
ile
karşılaştırmak.
Okulumuz
Muhasebe
Finansman
Alanı
öğretmenleri Berrin GÜL, Murat KİPER, İlkğul
DÜRAN ökulumuz adına Erasmus+ Pröjesi
hazırlamış ve Ülusal Ajansa sunmuştur. Pröje
sönuçlarının Haziran ayının sönu itibariyle
açıklanması beklenmektedir.
Pröjemizin açık adı Avrupa’daki SektörMesleki Eğitim Kurumları İşbirliğindeki Olumlu
Orneklerin Turkiye’ye Enteğrasyönu dur.
Pröjemizin paydaşları Pölönya, İtalya ve
Höllanda’dır.
Onğörulen sönuçlar ve etkileri;
 Katılımcılarımız Avrupa’daki kurum-sektör
işbirliği könusunda ğeniş bilğiye sahip
ölacaktır.
 Katılımcılarımızın mesleki alanda nitelikleri
ve nicelikleri ğelişecektir.
 Dil yeterlilikleri artacaktır.
Pröjemizin içeriği;
 Avrupa Birliği Üyesi ulkelerdeki sektör ve




eğitim kurumları arası işbirliğinin nasıl
sağlandığı uzerine eğitim almak,
Alan ziyareti yapmak,
Sektörun mesleki eğitim etkisini öğrenmek,
Sektörde kullanılan yöntem ve teknikleri
ğözlemlemek,
Elde ettiğimiz bilğileri, ulkemizdeki mesleki
eğitimin kalitesini artırmak ve sektörle daha
verimli
bir
işbirliğinin
ulkemize
enteğrasyönunu sağlamaktır.
 Farklı kulturleri tanıyacak ve ulkemizle
mukayese etme imkanı bulacaklardır.
14
KÜTÜPHANEMİZ VE KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Etki likler kapsa ı da e çok kitap okuya sı ıfa
ve öğre iye elge ve ödül verilerek diğer
öğre iler teşvik edil eye çalışıldı.
Saki e DURAN
Kütüpha e ilik Kulü ü Da ış a Öğret e i
Türk Dili ve Ede iyaı Öğret e i
Yaşadığı ız yüzyıl tek keli eyle ilgi çağıdır.
Kitaplar ve kütüpha eler ilgiye gide yoldur.
Mevla a: "Kara lık hep vardır, ça alaya ışıkır"
de işir. Kütüpha eler u ışığı ortaya çıkığı,
görü ür hale geldiği, kara lığı yok edildiği
Okuya , öğre e , düşü e ve ürete ir esli
varlığı ilgi üzeri e kurul uş ir gele eğe
ağlıdır.
yerlerdir.
Kütüpha e izi rahat ir şekilde kulla ıla il esi
içi
idare taraı da
ilgisayar yerleşirildi.
Ardı da
ilgisayarda kulla ıla ile işlevsel ir
ödü ç kitap siste i oluşturuldu. Bu siste e
okulu uzu
tü
öğret e
ve öğre ileri
kaydedildi. Bu siste
sayesi de öğret e ve
öğre iler elektro ik
istedikleri
kitapları
ala il ektedirler.
kayıt
u araları
15
gü
süre
ile
ile
Kütüpha eleri ve kitapları sı ırsız olduğu ve
elde ele dolaşığı ir yaşa diliyoru .
15
Satranç Turnuvaları ve INTERSTENO Klavye Yarışması
Öğrencilerimiz kısa adı INTERSTENO ölan
Uluslararası
Bilği
İşlem
Federasyönu
tarafından duzenlenen ve hem Turkiye hem de
Dunya çapında yapılan Klavye yarışmalarına
katılmışlardır.
Murat KİPER
Muhasebe ve Finansman Öğretmeni
Eğitim ve Öğretim Yılı hem Satranç
Kulubu hem de Bilğisayarda Klavye Dersi
öğrencilerimiz için çök verimli bir yıl ölmuştur.
INTERSTENO
Uluslararası
Bilği
İşlem
Federasyönu,
yılından bu yana
Stenöğrafi,
Daktilöğrafi
ve
Bilğisayar
könularında ğelişmeleri teşvik amacıyla
Könğreler ve Dunya Şampiyönaları örğanize
etme
faaliyetlerini
surdurmekte
ölan,
Birleşmiş Milletlere bağlı bir Federasyöndur .
Satranç Kulubu her iki yarıyılda da Ökul İçi
Satranç
Turnuvası
duzenlemiş
ve
öğrencilerimizin bu turnuvalara katılımları
sağlanmıştır. İlk satranç turnuvasında Anadölu
Adalet /A sınıfından Murat Samet ÖVALİ;
ikinci satranç turnuvasında ise /B sınıfından
Gezmiş SARİ birinci ölmuştur. İlk uçe ğiren
öğrencilerimiz Ökul İdaremiz tarafından
ödullendirilmiştir. Öğrencilerimiz bu vesile ile
bir kez daha kutluyöruz.
Klavye öğreniminde yeni ölmalarına rağmen
öğrencilerimiz çeşitli dereceler elde etmişler
ve Turkiye ve Dunya çapında dereceler
çıkarabileceklerinin işaretlerini vermişlerdir.
Bu öğrencilerimiz de Ökul İdaremiz tarafından
ödullendirilmişlerdir.
Bu
vesileyle,
öğrencilerimizin
yepyeni
başarılara imza atacağına ölan inancımızı bir
kez daha tekrarlıyör ve hem satranç
turnuvalarının duzenlenmesi hem de klavye
yarışmalarına katılma könusuna verdikleri
destekler için Ökul Mudurumuz Vahit
ÖZDEN’E ve öğretmen arkadaşlarımıza
teşekkur ediyöruz.
Satranç
turnuvaları
dışında
ayrıca
Bilğisayarda Klavye Dersi alan öğrencilerimiz
Hızlı Klavye Kullanımı Yarışmalarına katılmıştır.
16
. ve
. Sınıflarımız Bilgi Yarışması
Egitim Ogretim Yılı
Mehmet Vehbi Bölak Ticaret Meslek Lisesi
Bilgi Yarışmasında .Sınıflar duzeyinde -A
Sınıfı birinci öldu. . Sınıflar duzeyinde ise
-A Sınıfı birinci öldu.
Okulumuzda ilk defa duzenlenen bilgi
yarışmasında
ögrencilerimiz
ilgiyle
ve
heyecanla yarışmaya katıldılar. Ogrencilere
Edebiyat, Matematik, Tarih, Cögrafya, Meslek
Dersleri ve Genel Kultur alanında sörular
söruldu. Tum ögrenciler de yarışmayı
heyecanla takip ettiler.
Yarışmada birinci ölan ögrencilerimize
ökulumuz tarafından bir giyim magazasından
hediye çeki ve katılan tum ögrencilere sinema
bileti hediye edildi. Katılan tum ögrencilerimizi
cesaretlerinden dölayı tebrik ediyöruz.
Yarışmanın hazırlanmasında emegi geçen
ökulumuz ögretmenleri; Sebiha DİNGİR,
Hayriye DONMEZ, İlkgul DURAN, Dilek CAN’a
ve tum söru hazırlayan ögretmenlerimize, bu
çalışmalarından
dölayı
teşekkurlerimizi
sunarız.
7
KARİYER GÜNÜ
Bu seminer kapsamında öğrenciler ;
Nasıl iyi birer meslek elemanı ölabilirler? ,
Balıkesir ilinde muhasebecilik mesleğinin
mevcut durumu nedir?
ğibi könularda bilği sahibi ölmuşlardır.
Okulumuz
Muhasebe
Finansman
Alanı
öğrencileri için,
9 Mayıs
4 tarihinde
Kariyer Gunu
duzenlenmiş ve SMMM Odası
Başkanı Metin
YALÇIN misafir ölarak
katılmıştır.
SMMM Odası Başkanı Metin
YALÇIN
öğrencilerimize,
mesleki farkındalıklarını
artırmak amacıyla mesleki deneyimlerini
aktardıkları bir seminer vermiştir.
Sayın Metin YALÇIN’a kariyer ğunune
katkılarından dölayı teşekkur ederiz.
18
Büro Yönetimi Alan Gezisi
Okül Müdürümüz Vahit OZDEN başkanlıgında,
Müdür Yardımcımız Deniz ERİŞ, Bürö Yönetimi
Alan Şefimiz Hale KARAHALLİ VE Rehber
Ogretmenimiz Zeynep Esin İŞİKLAR ´ın
katılımıyla
8. .
tarihinde
"Organizasyonda Başarı ve Organizasyon
Hizmet Alanları"
könülarının üygülama
alanlarını göstermek ögrencilerin "Mesleki
farkındalıklarının arttırılmasını" saglamak
amacıyla düzenlenen gezinin ilk etabında
Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okülü
ziyaret edilmiştir.
Ziyaretimiz kapsamında Meslek Yüksek Okülü
Müdür Yardımcısı, Mühasebe ve Finansman
Alanı Bölüm Başkanı, İşletme Yönetimi Bölüm
Başkanı ve Bürö Yönetimi Alanı Bölüm Başkanı
tarafından üniversite ve bölümlerle ilgili
ögrencilerimize seminer verilmiş ölüp ilgili
bölümler ziyaret edilmiştir.
Gezimizin ikinci etabında Kürtdereli Vergi
Dairesi ziyaret edilmiş ve ilgililer tarafından
tüm
birimler
hakkında
ögrenciler
bilgilendirilmesi temin edilmiştir. Ziyaretimiz
sırasında bizlere yardımcı ölan ve gerekli
rehberlikleri yapan Balıkesir Meslek Yüksek
Okülü Ogretim Üyelerine ve Kürtdereli Vergi
Dairesi Müdürlügüne teşekkür ederiz.
19
ESKİŞEHİR GEZİSİ
Okulu uzu Gezi ve İ ele e kulü ü taraı da
Kası
tarihi de, Müdür Baş Yardı ısı Hasa
ÇELEBİ ile Büro Yö ei i ve “ekreterlik ala Şei Hale KARAHALLI soru luluğu da Eskişehir’e kültürel ir
gezi düze le işir. Gezi iz öğre ileri iz ve öğret e leri iz taraı da üyük ilgi gör üştür.
Bu gezi kapsa ı da Türkiye’ i ilk ve tek yerli oto o ili Devri Ara ası ı yapıldığı yeri, Uçak
Müzesi i, Çağdaş Ca “a atları Müzesi i, Lületaşı Müzesi i, Atlıha El “a atları Çarşısı ı ve Yıl az
BÜYÜKERŞEN al u u heykelleri üzesi i reh er eşliği de gez iş olup Porsuk Çayı üzeri de Özel Bot
Turu düze le işir.
20
Okulumuzda Verilen Seminerler
Trafik Eğitimi Semineri
Trafik (aftası Etkinlikleri kapsamında,Trafik
Eğitimi-Trafik Tescil ve Denetleme Şube
Mudurluğunden Komiser Bulent Y)LMAZ ve
Polis Memuru Yuksel SEYD) tarafından
okulumuz oğrencilerine Trafik Eğitim Semineri
verilmiştir.
Velilerimize Seminer
Öğrencilerimizin okul başarısını arttırmak,
daha doğru arkadaş seçimi yapmalarını
sağlamak,
zararlı
alışkanlıklardan
uzaklaşmalarını sağlamak ve sorumluluk
bilinci kazanımlarına ve ofke kontrolu
sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla
Rehber Öğretmenimiz Zeynep Esin )Ş)KLAR
tarafından velilerimize seminer verildi.
Temizlik ve Hijyen Semineri
Ökulumuz kız oğrencilerine Biyoloji Zumresi
Öğretmenleri Sevinç D)LEKL), Ayşen TAN)Ş)K
ve Rehberlik Öğretmeni Zeynep Esin )Ş)KLAR
tarafından Temizlik, (ijyen ve Beslenme ile
ilğili bilği verildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Semineri
Ökulumuz
oğrencilerine
Biyoloji
oğretmenlerimiz Sevinç D)LEKL) ve Ayşen
TAN)Ş)K tarafından KKKA Kırım Konğo
Kanamalı Ateşi (astalığı ile ilğili sunum
yapıldı.
Seminerlerimiz
Yeşilay Haftasında Seminer
Yeşilay Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde İl
Emniyet Mudurluğu Narkötik Burö
Amirliğinden Sayın Arif NERSE tarafından
ökulumuz öğrencilerine "Madde Bağımlılığı"
Eğitimi verilmiş ve Bakanlığımız tarafından
ğönderilen belğeseller izletilmiştir.
Adalet Alanı Semineri
Okulumuz öğretmenlerinden Sebiha Dinğir
tarafından Adalet Alanı öğrencilerine seminer
verildi. Oğrencilere bölumun avantajları,
universitede devam edilebilecek bölumler ve iş
imkanları könusunda bilği verildi.
DİYABETİ TANIYALIM,
OBEZİTEYE "DUR!" DİYELİM
Okulumuz öğrenci, öğretmen ve kantin
çalışanlarına Diyabet, öbezite ve şişmanlık
könulu seminer verildi.
Bağımlılık ve Şiddet Konulu Seminer
Dr. Sedat İRGİL tarafından ökulumuz
öğrencilerine yönenelik ölarak "Bağımlılık ve
Şiddet" könulu eğitim semineri verildi.
22
PİLAV GÜNÜ
MAYIS
4 Perşe e gü ü saat : da Meh et Veh i Bolak Ti aret Meslek Lisesi perso eli i
katkılarıyla Pilav Gü ü etki liği düze le işir.
Pilav Gü ü etki liği izi Alıeylül Kay aka ı ız Bayra GALE, Balıkesir İl Milli Eğii Müdürü Yusuf
CENGİZ, Alıeylül İlçe Milli Eğii Müdürü İ rahi ÇELİK, İl ve İlçe Milli Eğii Şu e Müdürleri ve okul
üdürleri o urla dır ışır.
ʹ͵
Etkinliklerimiz
Okulumuz Futbol Turnuvası
Ökulumuzdaki tum sınıflar futbol turnuvasına
katıldılar , heyecanlı ve oldukça çekişmeli
maçlar yapıldı. Turnuvaya katılan ve seyirci
olarak izleyen oğrenciler, oğle aralarında
yapılan bu tur aktivitelerin çok eğlenceli
olduğunu soylediler ve her yıl yapılmasını
istediler.
Futbol Turnuvasında Dereceye Giren Sınıflar:
Birinci : 9 /D şubesi
İkinci : 9/J şubesi
Üçüncü :10/A şubesi
Dördüncü :9/H şubesi
Voleybol Turnuvasında Dereceye Giren Sınıflar:
Birinci : /A şubesi
İkinci : 9/G şubesi
Üçüncü :9/D şubesi
Dördüncü : /D şubesi
Ökulumuzda dereceye ğiren tum sporcu ve
şubeler madalya ve kupa toreni yapılarak
odullendirilmiştir. Her birine katılımlarından
dolayı teşekkur ederiz.
Sağlam kafa sağlam v“cutta bulunur
diyerek tum oğrencilerimizin sportif
faaliyetlere katılımlarını bekliyoruz.
Masa tenisi Turnuvasında Dereceye Girenler :
Birinci : Enes AYDIN
İkinci : Mehmet ÖZCAN
Üçüncü : Öğuzhan ÇELIK
24
Etkinliklerimiz
İnterStenoTürk Dünya Klavye Yarışması
Katılan Ogrencilerimizden;
- yaş grubu
Mert Can Yakar
vuruş
Sedef )kiz
vuruş
- Yaş Grubu
Ahmet CAN
vuruş ile sıralamaya girdiler.
Çevre Düzenlemesi
Okul )daremizin guzel ve temiz çevreye
duyarlılıgı neticesinde Okulumuzu
guzelleştirme adına okul bahçesinin muhtelif
yerlerine gul fidesi dikildi.
Mart Anma Programı
Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi
Programı Okulumuz )ngilizce Ogretmeni Filiz
Kuş ve Muzik Ogretmeni Ozlem OZALP
tarafından hazırlanmıştır. Koronun soyledigi
duygu yuklu Çanakkale Turkuleri ve okunan
şiirler izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Çanakkale´de şehit olan atalarımızı rahmetle
anıyoruz.
Ödül Törenimiz
Okulumuzda .Donem Başarı Ortalaması en
yuksek olan, Satranç Turnuvası ve Klavye
Yarışmasında derece alan ogrencilerimize odul
toreni yapıldı ve eşofman takımı hediye edildi.
Tum ogrencilerimizi kutluyor ve başarılarının
devamını diliyoruz.
Etkinliklerimiz
Siz Kara Goklerin Yıldızları,
Isıtın Yürdümüzü Sabaha Kadar!
Ama Düse Kalka,
Ama Yiğit, Ama Umütlü…
Alın Benim Gonlümden De Ö Kadar.
Ve Önlar,
Yıldızlar Gibi Gozleri Işıl Işıl Yananlar!
Öyüncak için Değil,
Kağıt Kalem, Kitap için Ağlayanlar.
Cahit Külebi.
4 Kasım Öğretmenler Günü Kütlaması
Öğretmenler ğününde hazırlanan proğram
sonrasında oğrencilerimiz bizlere düyğüsal
anlar yaşattı. Proğramda emeği ğeçen herkese
teşekkürlerimizi sünüyorüz.
Atatürk Haftası Etkinlikleri
Kasım Atatürk Haftası Kapsamında Atamızı
sayğıyla andık. Öğrencilerimizin oküdüğü
şiirler, atamızın anısına yapılan konüşmalar ve
oratoryo çalışması ilğiyle ve dikkatle izlendi.
Büyük Önder Atatürk´ü Saygıyla anıyoruz
Bir kez daha Büyük Önder Müstafa Kemal
Atatürk’ü rahmet ve şükranla anıyor, bizler
için ğosterdiği yoldan asla donmeyeceğimizi,
Atatürkçülüğü rehber kabül etmeye devam
edeceğimizi vürğülamak istiyorüz.
Her zaman kalbimizdesin Atam!
26
Serbest Çalışma Resim Sergisi
Okulumuzdaki gizli yeteneklerimiz ; Adalet 9-A Sınıfı Ogrencilerinden Dogan Gungor ve Buro
Yonetimi Alanı
-E Sınıfı ogrencilerinden Ozlem Aslanboga’nın amatorce çizdigi resimler
Rehber Ogretmenimiz Zeynep Esin IŞIKLAR ’ın çalışmalarıyla sergilendi. Bu yetenekli
arkadaşlarımızı kutluyoruz, çalışmalarını bizlerle paylaştıkları için teşekkur ediyoruz.
DOĞAN GÜNGÖR’ÜN KARAKALEM ÇALIŞMALARI
27
Serbest Çalışma Resim Sergisi
ÖZLEM ASLANBOĞA’NIN KARAKALEM ÇALIŞMALARI
28
Seminer Çalışmaları
Okulumuzda Haziran Dönemi Seminer Çalışmaları başarı ile tamamlandı. Değerler Eğitimi, Orta
Oğretim Kurumları Yönetmeliği, Stratejik Planlama könularında seminer verildi ve çalışmalar
yapıldı. Tum arkadaşlarımıza aktif katılımlarından teşekkur ediyöruz.
29
Yıl Sonu Faaliyetleri
Okulumuzda Seminer dönemi sönunda birlikte kahvaltı keyfi yaptık. Ayrıca Okulumuzdan
Emekli ölan öğretmenlerimiz ve ayrılacak öğretmenlerimiz için veda yemeği duzenledik.
Katılan tum arkadaşlara teşekkur ederiz.
30
Kadromuz
-
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KADROSU
İletişim
Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi
Adres Bilgileri
.Gündoğan Mah. Zeren Sk. No:
Altıeylül –BAL)KES)R
Telefon
9
Faks
9
İnternet
www. mvehbibolaktml.meb.k
.tr
Download

E-Dergi - Milli Eğitim Bakanlığı