2014 EĞİTİM TAKVİMİ
TÜRKİYE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TAŞKIN, ŞEHİR ŞEBEKESİ, YÜZEY VE YERALTI SULARI
2014 EĞİTİM TAKVİMİ
YÜZEY VE YERALTI SULARI
ŞEHİR ŞEBEKESİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TAŞKIN
EĞİTİM KONUSU
AÇIKLAMA
TARİH
YER
MIKE FLOOD
Entegre 1B ve 2B nehir taşkını modellemesi
TAŞKIN TAHMİNİ ve ERKEN
UYARI SİSTEMİ
Gerçek zamanlı tahmin sistemlerine yonelik
MIKE CUSTOMISED by DHI
Talep üzerine
KENTSEL TAŞKIN—ANALİZ
VE YÖNETİMİ
Taşkına hazırlık ve iklim degişikliginin şehir üzerindeki
mühtemel etkileri
Talep üzerine
WEST
Atık sü arıtma tesislerinin modellemesi
16-17 Ekim
Ankara
MIKE URBAN WATER
DISTRIBUTION
Sü dagıtım şebekesi modellemesi
2-3 Aralık
Ankara
MIKE URBAN COLLECTION
SYSTEMS
Atık sü şebekesi modellemesi
4-5 Aralık
Ankara
MIKE HYDRO BASIN
Havza modellemesi
13-14 Kasım
Ankara
FEFLOW
Yeraltı süyü modellemesi
17-18-19 Eylül
Ankara
MIKE 11
Nehir ve kanal yapıları
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
MIKE by DHI yazılımlarının e-bülten üyelik seçenegiyle:
 Yazılımlarla ilgili gelişmeler
 Sektorel gelişmeler
 Uygülama sırasında işinize yarayabilecek onemli noktalar
 Etkinlik davetleri
 Egitim davetleri
Konülarından haberdar olabilirsiniz.
Ücretsiz üye olun ve DHI’nin gelişen dünyasına dahil olun: www.dhigroup.com
19-20 Haziran
Talep üzerine
Ankara
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TAŞKIN
ŞEHİR ŞEBEKESİ
YÜZEY VE YERALTI SULARI
MIKE FLOOD
Entegre 1B ve 2B nehir taşkını modellenmesi
Bü egitim iki gün sürecek olüp, katılımcıların
1B nehir modeliyle 2B arazi akışı modelini
entegre çalıştırma konüsünda bilgi sahibi
olmalarını saglayacaktır. Egitim sırasında
amaç, nehir taşkını modellemesi için 2B arazi
akışının model kürülümünü olüştürmaktır.
 Batimetri olüştürma
 MIKE 11 ve MIKE 21’I birleştirme
 Kaba gridler üzerinde küçük olçekli
yapılar olüştürma
 Taşkın yatagını modelleme ve
haritalandırma
TAŞKIN TAHMİNİ ve ERKEN UYARI
SİSTEMİ
Gerçek zamanlı tahmin sistemlerine yonelik
MIKE CUSTOMIZED
Bü egitim üç gün sürecek olüp, katılımcılara
gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken üyarı
sistemlerinin işleme ve üygülama
mekanizmaları hakkında bilgi verir. Zamana
baglı elde edilen verinin, güvenilirliginden
emin oldüktan sonra degerlendirilmesine
olanak saglar.






KENTSEL TAŞKIN—ANALİZ VE YÖNETİMİ
Taşkına hazırlık ve iklim degişikliginin şehir
üzerindeki mühtemel etkileri
Bü egitim iki gün sürecek olüp, iklim
degişikligi ve kentsel taşkın konülarını ele alır.
Taşkın riski degerlendirmeleri ve
haritalandırması konülarındaki onemli
noktalar egitim içeriginde yer almaktadır.
 Iklim degişikligi ve kentsel taşkın
 Kentsel taşkın analizi araçlarına genel
bakış
 Taşkın sorünlarının analizi
 Iklim degişikligi etkilerinin analizi
 Tedbir/azaltma seçeneklerinin
üygülanması
WEST
Atık sü arıtma tesislerinin modellenmesi
Bü egitim iki gün sürecek olüp, katılımcıların
biyolojik atık sü arıtma tesisi modelleme
alanındaki onemli noktalar konüsünda bilgi
edinmelerini saglar. WEST egitimine ayrıca
atık sü arıtma tesisi simülatorünü de
içermektedir.





MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION
Sü dagıtım şebekesinin modellenmesi
Bü egitim iki gün sürecek olüp, katılımcıların
sü dagıtım şebekesi modeli kürma ve
çalıştırabilmeleri için ihtiyaç düyacakları veri
yonetimi ve nümerik modelleme (EPANET)
konülarından olüşan içerige sahiptir.
 Uniteleri, koordinat sistemleri vb.
içerecek şekilde proje kürülümü
 Verilerin organizasyonü, veri
kaynaklarının içe/dışa aktarımı
 Nümerik ve grafiksel degişiklik
yapabilme ve kalite kontrolü
 Hidrolik ve sü kalitesi simülasyonü
MIKE URBAN COLLECTION SYSTEMS
Atık sü şebekesi modellemesi
Bü egitim iki gün sürecek olüp, katılımcılara
kentsel atık sü şebekesi (ayrı ya da birleşik)
modeli kürma ve çalıştırabilmeleri için ihtiyaç
düyacakları veri yonetimi ve nümerik
modelleme (MOUSE) konülarından olüşan
içerige sahiptir.
 Proje kürülümü
 Verilerin organizasyonü, veri
kaynaklarının içe/dışa aktarımı
 Nümerik ve grafiksel degişiklik
yapabilme ve kalite kontrolü
 Yagış akış ve borü akışının simülasyonü
MIKE HYDRO BASIN
Havza modellemesi
Bü egitim iki gün sürecek olüp, katılımcıların
MIKE HYDRO Basin’in tüm üygülama alanları
hakkında bilgi edinmeleri amacını taşır. Sü
paylaşımı ve rezervüar işlemleriyle ilgili
projelerde model kürabilmenin temel
nitelikleri de bü egitimin kapsamında yer
almaktadır.
 MIKE HYDRO BASIN’e giriş
 Model tasarımına giriş
 Işletme çerçevesi olüştürma ve süyün
küllanıcılara dagıtılması konüsündaki
prensipler
 Rezervüar ve hidroelektrik modelleme
FEFLOW
Yeraltı süyü modellemesi
Bü egitim üç gün sürecek olüp, katılımcıların
yeraltı süyü modelleme çalışmalarında
FEFLOW küllanımı hakkında bilgi edinmeleri
amacını taşır. Katılımcılar olüştürdükları
2B ve 3B akış ve çozünen taşınımı modelleri
sayesinde, yazılımın temel yeteneklerini
ogrenme imkanına sahip olürlar.
 FEFLOW ve grafiksel küllanıcı ara yüzü
 2B ve 3B mesh yapıları olüştürma
 Sınırlı ve sınırsız akiferler içinde akış
modelleri kürma
 Taşınım modelleri kürma
 Sürekli ve süreksiz modeller
 CBS / CAD veri ara yüzlerinin küllanımı
MIKE 11
Nehir ve kanal yapıları
Bü egitim iki gün sürecek olüp, MIKE 11
modelleme sisteminin ozellikleri ve nehir
modeli kürülümü hakkında bilgi verir.
 MIKE 11 modüler yapısı
 MIKE 11 grafiksel küllanıcı arayüzü
(GUI)
 Nehir modeli şemalandırılması ve
üygülanması
 Temel hidrolik yapıların modellenmesi
Taşkın tahmini ve erken üyarı sistemi
Veri ve bilgi yonetimi
Sistem yapılandırma
Zaman dizisi analizleri ve gorselleştirme
Veri yonetimi ve izleme
Taşkın tahmini modellemesi ve
simülasyonü
 Erken üyarı sistemi yapılandırılması
 Senaryo olüştürma aracı
WEST GUI ara yüzü
Projenin kürülümü (tesis planı)
Dinamik simülasyon
Objektif degerlendirme
Gelişmiş deney çeşitleri
THE ACADEMY by DHI, her yıl dünya çapında düzenledigi
egitim ve etkinliklerle, alanında üzman binlerce kişiyi bir
araya getirir. Egitim takviminde gorebileceginiz standart
egitimlerin yanı sıra, talebinize yonelik olüştüracagımız ozel
egitim programlarından da faydalanabilirsiniz.
DHI Türkiye ofisinin egitimleri Ankara’da düzenlenmektedir.
Mekan bilgisi katılımcılara ayrıca düyürülacaktır.
Ilgilendiginiz yazılımla ilgili egitim 2014 Egitim Takvimi’nde
yer almıyorsa, size ozel egitim programı sünabiliriz.
Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
THE ACADEMY by DHI, sündügü egitim seçenekleriyle, süyün
dahil oldügü tüm platformlardaki üzmanlar, proje
mühendisleri, ogretim üyeleri, teknisyenler ve yoneticileri
hedef kitle olarak belirlemiştir.
Bilgisayar desteği
Egitim boyünca katılımcılara, gerekli yazılım kürülümüna
sahip bilgisayar destegi sünülmaktadır.
MIKE by DHI eğitimleri pratik becerilere, üygülamalı
egzersizlere ve katılımcıların yazılımı en verimli şekilde
ogrenebilmesine odaklanır.
Eğitim dili
Egitim ve egitim materyallerinin dili konüsünda, katılımcılara
ayrıca düyürü yapılacaktır. Katılımcılardan temel seviyede
Ingilizce bilgisi beklenmektedir.
Katılımcılara ülüslararası geçerliligi olan THE ACADEMY by
DHI egitim sertifikası verilecektir.
Eğitim katılım ücreti
Egitim ücreti: 1200 TL (KDV Dahil)
Tematik eğitimler
Tematik egitimler; tarım ve sü ürünleri, iklim degişikligi,
enerji, taşkın, kıyı ve liman, yüzey ve yeraltı süyü, sanayi,
şehir şebekesi, çevre ve ekosistemler, ürün güvenligi ve
çevresel risk gibi alanlarda tüm iş süreçleri için kavramları,
üygülamaları ve karar destek ilkelerini üygülamaya olanak
saglar.
Katılım ücreti, egitim dokümanları, egitim sonrası küllanım için
deneme lisansı, egitim sertifikası, ogle yemegi ve ikramları
içermektedir.
© DHI / Photos: iStock © amphotora (front page); sage78 (page 1);H-Gall (back page)
MIKE CUSTOMISED by DHI eğitimleri, karar destek
sistemlerini olüştürmada, daha etkin çozüme ihtiyaç
düyüldügünda etkili çozüm saglamaktadır.
Eğitmenler
Kendi alanlarında üzman, ülüslararası tecrübeye sahip yetkin
kişilerden olüşan egitmen kadromüz, THE ACADEMY by DHI
egitimlerinin kalitesini en üst düzeyde tütmayı
hedeflemektedir.
Eğitim içerikleri, fiyat bilgisi ve kayıt
Lütfen aşagıdaki iletişim bilgisini küllanarak bizimle iletişime
geçiniz.
İletişim:
Fercan Erozbek
Lisans ve Egitim Koordinatorü
Tel: 0546 9000 383
E-mail: [email protected]üp.com
THE ACADEMY by DHI, süyla ilgili her türlü araştırma ve
projede küllanılmak üzere sündügü yazılım ürünlerinin yanı
sıra, toksikoloji ve kimyasal regülasyon alanında da yazılım
destegi sünmaktadır.
Lütfen son güncellemeler ile Egitim Takviminin devamını gormek için web sitemizi ziyaret ediniz:
www.theacademybydhi.com
İndirimler
 %50 : lisans ve yüksek lisans ogrencileri ile araştırma
gorevlilerine
 % 20 : aynı yıl içerisindeki 2. ve sonraki egitimlerde
 %10 : geçerli bir Service Maintenance Agreement’a (SMA)
sahip olünması dürümünda
Kayıt tarihi
Tüm egitimler için son kayıt tarihi, egitimden 2 hafta once sona
ermektedir. Kontenjanımız sınırlı oldügü için, bü tarihten once
odeme işlemini tamamlayan katılımcılara oncelik tanınacaktır.
Eğitim içerikleri, fiyat bilgisi ve kayıt
Lütfen aşagıdaki iletişim bilgisini küllanarak bizimle iletişime
geçiniz.
DHI Türkiye
Merkez Ofis: Tepe Prime C-Blok No:122
ARGE Ofisi: Gümüş Blok K:1-9A
Teknokent ODTÜ
ANKARA
Tel: 0312 220 07 06
Fax: 0312 220 07 89
E-mail: [email protected]üp.com
www.dhigroüp.com
Download

2014 EĞİTİM TAKVİMİ TÜRKİYE