T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: ÇOCUK GELİŞİMİ, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ
Dersin Kodu :
24.11.2014
CGUE2034
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
1
2
0
2
3
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Koşul Mevcut Değil
Derse Devam Zorunluluğu :
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
80 %
0%
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
"Çocukları tanıma ve değelendirmenin önemi, Çocukları Tanıma ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi
gereken noktalar, Çocukları tanımada kullanılan teknikler, Gözlem, Gözlem tekniğinde dikkat edilecek ilkeler,
Anekdot (Vak’a Kaydı),Projektif Teknikler,Değerlendirme ölçeği, Oyun temelli tanıma ve değerlendirme,
Oyunda görülen sosyal ve bilişsel gelişim evrelerinin değerlendirilmesi, Oyun gözlem formu,Okulöncesi
eğitimde portfolyo değerlendirmesi ve portfolyo değerlendirmesinin amacı,Çocukları tanımada okul-aile
işbirliği, Anket tekniği, Görüşme, Çocuklara ait gelişim raporlarının
hazırlanması."
Çocukları tanıma ve değerlendirmenin önemini ve amacını açıklayabilir. Okulöncesi dönemde çocukları
tanıma ve değerlendirmenin temel ilkelerini açıklayabilir, Çocukları tanımada kullanılan teknikleri hakkında
bilgi sahibi olur.Gözlem tekniğinin ne olduğunu öğrenir ve açıklar. Gözlem sürecini ve aşamalarını bilir.
Çocuğu tanıma tekniklerinden anekdot,görüşme hakında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Çocukları değerlendirmede
Dersin Öğrenme Çıktıları :
oyunun önemini açıklayabilir. Okulöncesi dönemde portfolyo değerlendirmesinin amaçlarını
açıklayabilir.Gelişim raporlarının nasıl hazırlanacagı konusunda bilği ve beceri sahibi olur..
Dersin İşleniş Yöntemi :
"e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders
Videosu"
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 1 / 3
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
Toplam
2
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
Toplam
2
Derslerin sürekli
"Yeniliklerin izlenmesi, uygun teknolojik altyapısı, İletişim,
iyileştirilmesi bağlamında
güncelleştirme"
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
80
100
20
80
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
8
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
14
14
0
0
15
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
8
66
2,64
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Çocukları tanıma ve değelendirmenin
önemi
Çocukları Tanıma ve değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar,
Çocukları tanımada kullanılan teknikler
Gözlem
Gözlem tekniğinde dikkat edilecek ilkeler
Anekdot (Vak’a Kaydı) ve Projektif
teknikler
Değerlendirme ölçeği
Oyun temelli tanıma ve değerlendirme,
Oyunda görülen sosyal ve bilişsel gelişim evrelerinin
değerlendirilmesi,
Oyun gözlem formu
Okulöncesi eğitimde portfolyo değerlendirmesi ve portfolyo değerlendirmesinin
amacı,
Çocukları tanımada okul-aile işbirliği
Anket tekniği, Görüşme
Sayfa 2 / 3
14
"Çocuklara ait gelişim raporlarının hazırlanması.
Hafta
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
Çocukların tüm gelişim özelliklerini (bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil, ahlak vb.) bilir.
Çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular.
Çocuk gelişimi alanında ön lisans düzeyinde alan ve genel kültür ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri
tanımlayabilir, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri uygular.
Türkçeyi doğru ve güzel konuşur, çocukların da Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına özen gösterir.
Çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.
Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini
uygulayabilir.
Çocukların ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir.
Çocuk gelişimi alanında gerekli sorumlulukları alır.
Çocukların iyi birer birey olmaları için sabırla, şefkatle ve özveriyle çalışır.
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur, aile katılımını önemser.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.
Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar.
Çalışma yaşam ve ortamında mesleki etik kurallarına uyar.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
Oyun çocuğun öğrenme en önemli yoludur. Çocuk ve oyun dersi konuları program yeterlilikleri ile doğrudan
ilşikilidir.
25.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

çocuğu tanıma teknikleri - Çocuk Gelişimi