T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
İNTERNET YAYINCILIĞI
18.11.2014
Dersin Kodu :
MİUE1009
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
2
3
0
0
3
5
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Koşul Mevcut Değil
Derse Devam Zorunluluğu :
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
İnternet Yayıncılığı Dersinin içeriğinde şunlar yer alacaktır: Yeni Medyaya Giriş, Yeni Medya Düzeni, Online
Yayıncılığın Temel Felsefesi, Konvansiyonel Yayın/ İnteraktif Yayın, İnteraktvite Neden Önemlidir? Etkileri
Dersin İçeriği :
Nelerdir?, Yeni Medya ve Konvansiyonel Medyanın Karşılaştırılması, Community Oluşumları, Yurttaş
Gazeteciliği, Kes-Yapıştır Gazeteciliği, Online Televizyon Yayıncılığı, Online Mini Blogların Haberciliği,
“Yazdın Takip Et”, RSS Nedir?, Örnek İncelemesi
Konvansiyonel Yayın ve İnteraktif Yayının farklarını bilir, İnteraktvitenin önemini ve etkilerini bilir, Yeni
Medya ve Konvansiyonel Medyanın farklarını bilir, Yurttaş Gazeteciliğinin nasıl yapıldığını bilir, Online
Dersin Öğrenme Çıktıları :
Televizyon Yayıncılığının nasıl yapıldığını bilir, Online Mini Blog Haberciliğinin nasıl yapıldığını bilir,
RSS'nin sağladığı olanakların neler olduğunu bilir.
Öğrenciler dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sisteme önceden yüklenmiş olan ders notlarını
incelemiş olarak derse katılır. Canlı ders slayt eşliğinde gerçekleştirilir. Konular dersin öğretim üyesi
tarafından güncel örnekler verilerek anlatılır. Öğrencilerin konu ile ilgili detaylı bilgileri hangi kaynaklardan
alabileceği bilgisi verilir. Konu ile ilgili meslek dergilerinde yayınlanan güncel makaleler öğrencilerle
Dersin İşleniş Yöntemi :
paylaşılır. Öğrencilerin, derste öğretim üyesi tarafından verilen temel bilgiler ve güncel örneklere dayanarak
konu hakkında kendi fikirlerini oluşturmaları ve ders ortamında paylaşmaları beklenir. Öğretim üyesi veya
öğrenciler tarafından sorulan sorular aracılığıyla öğrencilerin kendi yorumlarını yapmaları ve kendi bakış
açılarını ortaya koymaları için uygun ortam yaratılmaya çalışılır.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Sayfa 1 / 3
Toplam
2
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
Toplam
2
Derslerin sürekli
Derslerin iyileştirilmesinde gelişmeler izlenmekte ve güncellemeler yapılmaktadır.
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
100
20
80
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
42
70
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
118
4,72
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Yeni Medyaya Giriş
Yeni Medya Düzeni
Online Yayıncılığın Temel Felsefesi
Konvansiyonel Yayın/ İnteraktif Yayın
İnteraktvite Neden Önemlidir? Etkileri Nelerdir?
Yeni Medya ve Konvansiyonel Medyanın Karşılaştırılması
Community Oluşumları
Yurttaş Gazeteciliği
Kes-Yapıştır Gazeteciliği
Online Televizyon Yayıncılığı
Online Mini Blogların Haberciliği
“Yazdın Takip Et”
RSS Nedir?
Örnek İncelemesi
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
Sayfa 2 / 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
Mezunların, Medya ve İletişime ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması,
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma,
Medya ve İletişime özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve medya ve iletişim
problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme,
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme,
Bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilme,
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Alanında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme,
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olabilme,
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme,
Öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik edebilme,
Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilme,
Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri
raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek, bilgileri
analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
11.09.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

İnternet Yayıncılığı - İÜ AUZEF Medya ve İletişim