Dersin Adı
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
Dersin Kodu
Yarıyıl
Dönem
Haftalık Ders Saati
GÜ Kredi
AKTS
LOGI 202
4
Bahar
Teorik
3
3
5
Dersin Kategorisi:
Program Zorunlu Ders
Dersin Düzeyi:
Lisans(Orta Düzey)
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Veriliş Şekli:
Yüz Yüze
Ön Koşul Dersleri:
-
Opsiyonel Program
Bileşenleri:
-
Pratik
0
Ders Koordinatörü:
E-Mail
Dersi Verenler:
E-Mail
Dersin Yardımcıları:
E-Mail:
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilere karmaşık karar ve yönetim problemlerinin
belirli kısıtlar altında model yaklaşımlarıyla sayısal çözüm yeteneklerini
yöneylem yazılımları destekleri ile beraber kazandırmaktır.
Ders İçeriği:
Yöneylem Araştırması II, matematiksel modelleme ve doğrusal
programlamanın leri düzey konularının anlaşılmasına yönelik bir derstir.
Dersin Öğrenme
Çıktıları:
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve
yetkinliklere sahip olacaklardır:
-Ulaştırma modellerini analiz eder.
-Tamsayı Programlama problemlerini çözer.
-İleri düzey matematiksel modelleri tasarlar.
-Amaca yönelik aktarma ve atama modellerini geliştirir.
DERSİN KAYNAKLARI/ MATERYALLERİ
Ders Kitabı/
Materyalleri:
Hamdy A. Taha. (2011). Operations Research: An Introduction, Pearson
Prentice-Hall, NJ.
Önerilen Diğer
Hillier F.S. and Lieberman G.J. (2010). Introduction to Operations
Okumalar/ Materyaller: Research, McGraw-Hill, NY.
PLANLANAN ÖĞRETİM PLANI, İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ve METOT
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Aktivite ve Ders İşleniş
Metotları
1
Ulaştırma modelleri I: Modelleme
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
2
Ulaştırma modelleri II: Çözüm
Yöntemleri
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
3
Ulaştırma modelleri III: Çözüm
Yöntemleri
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
4
Aktarma modelleri I
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
5
Aktarma modelleri II
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
6
Atama modelleri
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
8
Aktarma modelleri II
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
9
Atama modelleri
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
10
Macar Algoritması
Ch 5, Diğer kaynaklar
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
11
Vize
Bağımsız çalışma
Bağımsız çalışma
12
Tamsayı programlama
Ch 9-10
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
13
0-1 programlama
Ch 9-10
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
14
Dal-sınır algoritması
Ch 9-10
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
15
Kesme düzlemi algoritması
Ch 9-10
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
16
Revize edilmiş simplex metodu
Ch 7
Anlatım, Soru-Cevap,
Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEM ve KRİTERLERİ
Değerlendirme, Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak aşağıda
ağırlıkları verilen değerlendirme kriterlerine göre gerçekleşecektir.
Dönem içi Aktiviteler/ Çalışmalar
Sayı
Ağırlık
Oranı %
Quiz
1
20
Vize Sınavı
1
35
Final
1
45
TOPLAM
100
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Vize Sınavı Dahil)
55
Dönem Sonu Çalışmaların Başarı Notu Katkısı (Final Sınavı)
45
TOPLAM
100
AKTS/ DERS BAŞARISI İÇİN ÖĞRECİ İŞ YÜKÜ
Aktiviteler
Sayı
Süresi(Saat)
Toplam (İş Yükü
Saati)
Ders Saati (Sınav hariç olmak üzere 14 Hafta.)
14
3
42
Ders Ön hazırlık ve Öğrencinin Bireysel Ek Çalışması
14
4
56
Quiz ve Quiz'e Hazırlık Çalışması
1
15
15
Vize Sınavı
1
17
17
Final Sınavı/Bitirme Projesi/ Tez Çalışmaları
1
20
20
Toplam (İş Yükü Saati)
150
AKTS (Toplam İş Yükü Saati/ 30)
5
AKTS
5
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ
#
Program Çıktıları
Dersin Katkısı
(1- En Düşük/
5- En Yüksek)
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
İşletme yönetimi ve global işletmecilik açısından lojistik ve bütüncül tedarik zinciri
yönetiminin önemini kavramak
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenme
Tedarik lojistiği, işletme lojistiği ve dağıtım lojistiği kavramlarını tedarik zinciri
yönetimi kapsamında kavrayabilmek ve analiz edebilmek
X
Tedarik zincirlerinde tedarikçilerin rolünü anlayabilmek
Lojistik operasyonlarını planlama ve yürütme becerisini kazanmak
Tedarik zincirlerinde bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde çevreci yaklaşımın öneminin benimsenmesi
DERSE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
Kopya ve intihal yasaktır.
X
Download

Yöneylem Araştırması 2