Pamukkale Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
IENG 202 – Yöneylem Araştırması
Öğretim Üyesi
E-posta
Web sayfası
Ofis Saatleri
Ofis
: Yrd. Doç. Dr. Leyla DEMİR
: [email protected]
: http://ldemir.pau.edu.tr/ (COURSES/Undergraduate Level/Operations Research)
: Çarşamba, 13:30 – 15:00
: M-424
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere işletmelerde karşılaşılan problemlerin matematiksel olarak modellenmesi ve çözüm
yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Bu kapsamda model kavramı, model kurma, doğrusal
programlama, ulaştırma-atama problemleri, şebeke modelleri ve PERT/CPM ile proje yönetimi
konuları ele alınacaktır. Ayrıca konu anlatımına ek olarak bilgisayar başında uygulamalara yer
verilecektir.
Kaynak Kitaplar
1. Winston, W. L., “Operations Research: Applications and Algorithms”, 4th Edition, 2003.
2. Hillier, F. S., Lieberman, G. J., “Introduction to Operations Research”, 9th Edition, 2010.
Değerlendirme
Quizler/Odevler
% 30
Ara sınav
% 30
Final
% 40
Derse %70 oranında devam sağlanması gerekmektedir.
Haftalık Ders Konuları
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
: Dersin tanıtımı
: Yöneylem Araştırmasında Temel Kavramlar
: Doğrusal Programlama (DP) ile Modelleme
: DP Modellerinin Grafik Yöntemle Çözümü
: Simpleks Algoritması – I
: Simpleks Algoritması – II
: Duyarlılık Analizi
: Dualite
: Ara sınav
: Ulaştırma Modelleri
: Atama Problemleri
: Ağ Modelleri
: Proje Yönetimi
: Tam Sayılı Programlama
Download

Ders İçeriği - LEYLA DEMIR