TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı
Kodu
Devre Analizi II
EEM 202
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcısı
Ofis Saati
Dersin Amacı
Türkçe
Zorunlu
Lisans
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
Yarıyılı
Bahar
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
Kredisi
ECTS
4
6
0
2
İsmail Avcıbaş
Abdülmelik Demirel
Perşembe 14:00 – 16:00
Mühendislik için gerekli devre analizi kavramı ve uygulamaları hakkında bilgi
vermektir.
Devre çözümleme becerisi
Karmaşık devrelerin analizlerinin öğrenilmesi
Teorik devre çalışma prensiplerinin laboratuar ortamında doğrulanması.
Pratik yaşamda kullanılan sistemlerin devre yapılarının anlaşılması
Sinüzoidal sürekli hal analizi, Üç fazlı devreler, Laplace Dönüşümü, Laplace
Dönüşümü ile devre analizi, Transfer fonksiyonları, Frekans tanım bölgesinde
devre analizi, Bode çizgeleri ve süzgeçler, İki kapılı devreler.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, sinüzoidaller ve fazörler
[1] 9
2
Devre elemanları ve devre teoremleri
[1] 10
3
Devre elemanları ve devre teoremleri
[1] 10
8
Güç hesabı
Dengeli üç fazlı devreler
Dengeli üç fazlı devrelerin analizi
Laplace Dönüşümü
Laplace Dönüşümü ile devre analizi
[1] 11
[1] 12
[1] 12
[1] 15
[1] 15
9
Laplace Dönüşümü ile devre analizi
[1] 15
10
Ara Sınav
4
5
6
7
13
Fourier Dönüşümü
Frekans tanım bölgesinde devre analizi
Frekans tanım bölgesinde devre analizi, süzgeçler
[1] 17
[1] 14
[1] 14
14
15
İki kapılı devreler
İki kapılı devreler
[1] 18
[1] 18
11
12
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
[1] Fundamentals of Electric Circuits, C. K. Alexander, M.N.O. Sadiku,
McGraw-Hill, 2000.
Devre Analizi II, Mehmet Önder Efe, Seçkin Yayıncılık, 2011
Elektrik Devre Analizi-1, Şerafettin Özbey ,Seçkin Yayıncılık, 2011
Electric Circuits, N. Balabanian, McGraw-Hill, 1994.
Linear and Nonlinear Circuits , L. O. Chua, C. A. Desoer and E. S. Kuh,
McGraw-Hill, 1987.
Basic Circuit Theory, C. A. Desoer and E. S. Kuh, McGraw-Hill, 1969, (15th
prt. 1985)
Introduction to Electric Circuits, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, 5th ed., John Wiley,
2001.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
(*) Derse % 70 oranında devam mecburiyeti vardır.
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
1
2
2
3
X
becerisi.
4
Disiplinler arası alanlarda takımlar halinde iş yapabilme becerisi.
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
X
7
Etkin iletişim kurma becerisi.
X
X
X
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini
8
X
anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı
9
zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
X
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını,
11
X
tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri
12
5
X
X
yorumlama becerisi.
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama
3
4
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek
tanıma.
X
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)
Ödev
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Kısa Sınavlar
Arasınavlar
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlayan
Tarih
Sayısı
15
4
0
0
2
5
1
Süresi
(Saat)
5
2.5
15
10
15
İsmail Avcıbaş
20 Şubat 2014
Toplam
İş Yükü
75
10
0
0
30
50
15
180
6
6
Download

EEM 202-Devre Analizi II - Mühendislik Fakültesi