DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Veren Birim:
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dersin Türkçe Adı:
Dersin Orjinal Adı:
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜH.TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF ELECTRIC AND ELECTRONICS
Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin Kodu:
EEE 2073
Dersin Öğretim Dili:
Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:
İngilizce
07/08/2014
Ders Koordinatörü (Ders girşinden sorumlu
olan kişi):
Haftalık Ders Saati:
3
Teori
YRD.DOÇENT HATİCE DOĞAN
Uygulama
3
0
Laboratuvar
0
Dersin Ulusal Kredisi:
3
Dersin AKTS Kredisi:
3
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Alan Birimler
Birim Adı
Tel: 0 232 301 72 15
Türü
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri
YRD.DOÇENT HATİCE
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı direnç, kapasite, endüktans gibi temel devre elemanlarının
özelliklerini anlamak, bu devre elemanlarının matematiksel modellerini tanımlamak,
değişik tekniklerle devre analizlerini yapabilmek, çeşitli uygulamalar için devre
tasarımı yapmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
1
Elektrik Elektronik Mühendisliğini tanımak
2
Direnç devrelerinin düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemleri ile analizini
yapabilmek ve devre analizinde çizge kuramını kullanabilmek
3
Basamak ve sinüzoidal kaynaklarla sürülen RC ve RL devrelerinin analizini
yapabilmek
4
Temel elektronik devre tasarım tekniklerini göstermek
5
Elektrik güvenlik önlemlerini hatırlatmak
6
Elektronik devre elemanlarının özelliklerini öğrenmek
7
Temel elektrik kavramlarını hatırlamak
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
Sunum, ödev, sınav ve dersler.
Değerlendirme Yöntemleri:
Adı
Kodu
Vize
VZ
Ödev
OD
Final
FN
Bütünleme Notu
BUT
BNS
BNS
Bütünleme Sonu Başarı Notu BBN
Hesaplama Formülü
VZ * 030 + D * 020 + FN * 050
VZ * 030 + D * 020 + BUT * 050
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Değerlendirme Kriteri
Bütün öğrenme çıktıları sunum, ödev ve sınavlarla değerlendirileceklerdir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 8th
Edition, Wiley, 2011
Yardımcı Kaynaklar: 1) L. O. Chua, C. Desoer, E. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits,
McGraw Hill, 1987.
2) NetworksI, Lecture Notes, P. M. Jansson, Available on internet
http://users.rowan.edu/~jansson/
Derse İlişkin Politika ve Kurallar
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri
Yrd.Doç.Dr. Hatice DOĞAN
e-mail: [email protected]
Tel: 0232 3017164
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri
Bilgi Girilmemiş
Dersin İçeriği
Hafta
1
Konular
Elektrik devre elemanları
Açıklama
2
Toplu elemanlı devreler
3
Kirchhoff yasaları (Ödev)
4
Doğrusal/doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen/zamanla
değişen direnç devreleri
Düğüm ve çevre devre analiz yöntemleri
5
6
7
Süperpozisyon teoremi, Thevenin ve Norton eşdeğer
devreleri
Akım ve gerilim dalga biçimleri
8
DC ve küçük işaret analizi
9
Arasınav
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
10
Birinci dereceden RC ve RL devreleri
11
Durum denklemleri
12
Doğal tepke, İkinci dereceden RLC devreleri
13
Ödev Sunumları
14
Ödev Sunumları
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Sayısı
Ders İçi Etkinlikler
Ders Anlatımı
Süresi
Top.İşyükü
12
3
36
Final Sınavı
1
2
2
Vize Sınavı
1
2
2
Ders Dışı Etkinlikler
Ödev Hazırlama
1
9
9
Sunum Hazırlama
1
3
3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar
12
1
12
Vize Sınavına Hazırlık
1
5
5
Final Sınavına Hazırlık
1
6
6
Sınavlar
75
Toplam İşyükü
3
Dersin AKTS Kredisi
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
Download

EEE 2073 Elektrik ve Elektronik Müh. Temelleri