Ders Kodu
LAW 226
Ders Adı
Yıl/Dönem
Hukuk ve Psikoloji
Teorik
2/Bahar
2
Uygulama
-
Kredi
2
AKTS
4
Ders Seviyesi : Lisans
Ders Türü : Alan Seçmeli
Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Veriliş Şekli : Yüz yüze
Önkoşul : Yok
Ders Koordinatörü :
Dersi Veren(ler):
([email protected] )
Dersin Amacı: Psikoloji-Hukuk ilişkisini ortaya koymaktır.
Ders İçeriği: Bu derste, hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının
ve uygulamalarının tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak
incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili öğrencilere bir bakış açısı sunulması
amaçlanmaktadır.
Öğrenim Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Kazanımları: 1. Disiplinler arası bir yaklaşımla Adalet Psikolojisi ve uygulamadaki kullanımı
hakkında bilgi sahibi olur.
2. Psikoloji biliminin çıktılarını hukuk alanlarında uygulayabilir.
3. Suçlu psikolojisini değişik suçlar bağlamında öğrenir.
4. Hukuksal sürecin farklı aşamalarında hukukçular için gerekli olabilecek asgari
psikoloji bilgisinin kazandırılması.
Gerekli
Kaynaklar(Ders
Notları/Kitaplar) :
Tavsiye Edilen
Kaynaklar:
Planlanan Eğitim
Aktiviteleri : Yüzyüze anlatım, tartışma ve örneklemeler
Haftalık Ayrıntılı
Ders İçeriği:
Hafta Konu
1
2
Psikoloji ve Suç
3
Zihinsel Bozukluk ve Suç
4
Suç Çeşitlerinin Psikolojik Değerlendirmesi
5
Aile İçi istismar
6
Suç Ağları
7
Suçla Uğraşma
8
ARA SINAV
9
Psikoloji ve Araştırmalar
10
Polis Psikolojisi
11
Yargıda Psikoloji
12
Tutukevinde Psikoloji
13
Kurban Psikolojisi
14
Suç ve Toplum
15
Suçun Geleceği ve Psikoloji
16
FİNAL
17
FİNAL
Değerlendirme
Sistemi:
YÖNTEMLER
KATKI PAYI
Ödev
%
Katılım
%10
Proje
%
Küçük sınavlar
%
Ara sınavlar
%30
Final
%60
AKTS İş yükü Tablosu
:
SAYISI
SÜRESI
İŞYÜKÜ
Bireysel ders çalışma
10
3
30
Sınavlar ve sınav hazırlığı
2
15
30
Uygulama
0
0
0
Sınıf dışı aktiviteler
5
4
20
Ders saati
14
2
28
0
0
108/30=3,6
AKTIVITELER
Toplam İş Yükü
AKTS= 4
Download

Ders Kodu Ders Adı Yıl/Dönem Teorik Uygulama Kredi AKTS