DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Veren Birim:
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türkçe Adı:
Dersin Orjinal Adı:
DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ
DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ
Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin Kodu:
MMM 4025
Dersin Öğretim Dili:
Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:
Türkçe
25/04/2014
Ders Koordinatörü (Ders girşinden sorumlu
olan kişi):
Haftalık Ders Saati:
3
Teori
PROFESÖR ÜMİT CÖCEN
Uygulama
3
0
Laboratuvar
0
Dersin Ulusal Kredisi:
3
Dersin AKTS Kredisi:
4
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Alan Birimler
Birim Adı
Türü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Seçmeli
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri
Dersin Amacı:
Öğrenciye demir çelik üretiminin temel prensipleri, üretim aşamaları, işletmelerde
karşılaşılacak sorunlar ve genel olarak demir çelik ürünleri, özellikleri, beklenen
gelişmeler ve muhtemel araştırma geliştirme konularında genel teknolojik kültür
kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
1
Demir cevherlerinden pik demir üretiminin temel prensipleri, pik cinsleri ve
kullanım alanlarını tanımlayabilmek,
2
Sıvı pik ve hurdadan çelik üretiminin, BOF ve EAF? ları işletmeciliğinin temel
prensiplerini açıklayabilmek,
3
Çeliklerde azot, hidrojen ve oksijen giderme uygulamalarını, kalıntılar ve
kalıntıların modifiye edilmesi konularını ilişkilendirmek,
4
Pota metalurjisi, sürekli döküm ve ürünlerinin, ünitelerinin ve işletme sorunları
ile çözüm yöntemlerinin açıklanması,
5
Çeliklerin spektrometre ile belirlenen bileşimine dayanarak kalitesini
değerlendirebilmek,
6
Sünger demir üretimi ile ilgili genel bilgileri anlatabilmek,
7
Demir çelik tesislerinde atık yönetimi, çevre sorunlarını ve alınabilecek
önlemleri özetleyebilmek.
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
Sözlü ve görsel sunum + Bilimsel Tartışma
Değerlendirme Yöntemleri:
Adı
Kodu
1.Vize
VZ1
2.Vize
VZ2
Final
FN
Bütünleme Notu
BUT
BNS
BNS
Bütünleme Sonu Başarı Notu BBN
Hesaplama Formülü
VZ1 * 025 + VZ2 * 025 + FN * 050
VZ1 * 025 + VZ2 * 025 + BUT * 050
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Kısa sınavlar, ara sınavlar ve final sınavı kitap-defter kapalı klasik yazılı olarak
yapılacaktır.
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Değerlendirme Kriteri
Öğrenme çıktıları yapılacak her türlü sınavda bu çıktılara yönelik sorular ile
değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
1. Fundamentals of steel making, E. T. Türkdoğan,
2. The Making, Shaping and Treating of Steel, William T. Lankford, ASIE Foundation,
0930767004, Pennsylvania, 1985
Derse İlişkin Politika ve Kurallar
Öğrencilerin ders saatinde öğretim üyesinden önce derse girmesi, dersi bölmemeleri,
derse hazırlıklı gelmeleri, derse ilişkin olarak sınıftaki bilimsel tartışmalara ve
önceden bildirilen ve istenen tüm çalışmalara etkin bir şekilde katılmaları
beklenmektedir. Dersler ve sınavlar, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi "ÖĞRETİM VE SINAV
UYGULAMA ESASLARI" yönergesine göre yürütülür.
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri
Öğr. Gör. Taner MERSİN
e-posta: [email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri
Çarşamba 11:00-12:00
Dersin İçeriği
Hafta
1
2
3
4
5
6
Konular
Açıklama
Giriş: Demir çelik üretiminin tarihçesi, dünya demirçelik üretim ve ticareti, Türkiye?de demir-çelik
sanayinin gelişimi, ithalat ve ihracat verileri,
Demir çelik üretiminin sanayileşmedeki rolü,
Dünya cevher ticareti, demir cevherlerinin
zenginleştirilmesi, pelet ve sinter üretimi, demir
çelik tesislerinde cevher hazırlama, yüksek fırında
kullanılacak metalurjik kokun özellikleri ve üretimi,
Yüksek fırınlar ve pik üretimi, YF piklerine
uygulanan pota işlemleri,
BOF de çelik üretimi ve çeliklerde oksijen giderme,
Çeliklerde kalıntıların tanımı, kalıntıların modifiye
edilmesi.
Geçmiş konuların tekrarlanması,
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
7
1. Ara sınav
8
1.Ara sınav sonuçlarının değerlendirilmesi. Pota
metalurjisi yöntemleri.
EAF' larında çelik üretimi,
9
10
11
Sürekli döküm yönteminin tanıtılması, sürekli döküm
hataları ve giderilmesi,
Geçmiş konuların tekrarlanması,
12
2. Ara sınav
13
Sünger demir üretim yöntemleri, sünger demirin
üstünlük ve sınırlamaları,
Demir çelik işletmelerinde atıklar, atıkların
kazanımı ve çevre sorunları,
14
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Sayısı
Ders İçi Etkinlikler
Ders Anlatımı
Süresi
Top.İşyükü
12
3
36
Final Sınavı
1
1,5
2
Vize Sınavı
2
1,5
3
Ders Dışı Etkinlikler
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar
12
1,5
18
Vize Sınavına Hazırlık
2
10
20
Final Sınavına Hazırlık
1
15
15
Sınavlar
94
Toplam İşyükü
4
Dersin AKTS Kredisi
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
Download

Demir Çelik Üretimi