DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Veren Birim:
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türkçe Adı:
Dersin Orjinal Adı:
BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK
BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK
Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin Kodu:
MMM 4709
Dersin Öğretim Dili:
Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:
Türkçe
18/07/2014
Ders Koordinatörü (Ders girşinden sorumlu
olan kişi):
Haftalık Ders Saati:
2
Teori
PROFESÖR ÜMİT CÖCEN
Uygulama
0
2
Laboratuvar
0
Dersin Ulusal Kredisi:
1
Dersin AKTS Kredisi:
6
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Alan Birimler
Birim Adı
Türü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Zorunlu
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri
PROFESÖR ÜMİT
Dersin Amacı:
Bitirme Projesi Hazırlık dersinin amacı, öğrenci takımı tarafından Bitirme Proje
konusunun teorik incelenmesi, literatür araştırması yapılması, tasarım için ön
hazırlıkların yapılması ve bunları içeren rapor hazırlayarak yazılı ve sözlü olarak
sunulması ve savunulmasıdır. Bitirme Projesi Hazırlık dersinde, öğrencileri mühendislik
yaşamına hazırlamak üzere proje hazırlama ve yönetimi konularında bilgilendirilmesi de
amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
1
Derslerde edindikleri bilgi ve becerileri proje çalışmalarında kullanabilmek,
2
Proje için doğru bilgilere ve uygun kaynaklara erişebilmek,
3
Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya süreci tasarlayabilmek,
4
Proje çalışmalarının doğru ve verimli bir şekilde yürütülmesi için proje önerisi
(iş planı, iş paketleri içeriği, yapılacaklar, gerekli donanım, çıktılar, başarı
ölçütleri, B planı) yapabilmek,
5
Proje konusu için gerekli işlem aşamalarını ve parametrelerini irdeleyebilmek,
6
Proje hazırlık çalışmalarını takım çalışması yaparak gerçekleştirebilmek,
7
Proje konusunu gerçekçi ölçütleri dikkate alarak inceleyebilmek,
8
Proje hazırlık çalışmalarını ve sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü
olarak savunabilmek,
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
Bilimsel tartışma, sunum, teknik gezi, rapor ve/veya makale yazımı, laboratuvar/iş yeri
çalışması
Değerlendirme Yöntemleri:
Adı
Kodu
Vize
VZ
Final
FN
Bütünleme Notu
BUT
BNS
BNS
Bütünleme Sonu Başarı Notu BBN
Tel: 0 232 301 72 15
Hesaplama Formülü
VZ * 050 + FN * 050
VZ * 050 + BUT * 050
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Bitirme Projesi Hazırlık dersi ile ilgili çalışmalarda öğrencilerden istenenler ve
değerlendirmede Final notunu oluşturan bileşenler hakkındaki tüm bilgiler ve uygulama
esasları Bölümün web sitesinde verilmektedir.
Değerlendirme Kriteri
Bitirme Projesi Hazırlık çalışmalarına devam ve oturumlarda sorulan sorulara verilen
yanıtlar değerlendirmede dikkate alınacaktır. Tüm öğrenme çıktıları dönem sonunda
öğrenci takımının vereceği yazılı rapor ve yapılacak her türlü sınavda bu çıktılara
yönelik sorular ile değerlendirilecektir. Bitirme projesi değerlendirme ölçütleri
Bölümün web sayfasında verilmektedir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Öğrencilerin proje konusunda literatür taraması yapması gerekmektedir.
Derse İlişkin Politika ve Kurallar
Öğrencilerin haftalık oturum saatinde hazırlıklı gelmeleri, derse ilişkin olarak
oturumlardaki bilimsel tartışmalara ve önceden bildirilen ve istenen tüm çalışmalara
etkin bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Bitirme Projesi Hazırlık çalışmaları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü "BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ"ne göre
yürütülür. Dersler (oturumlar) ve sınavlar, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi "ÖĞRETİM VE
SINAV UYGULAMA ESASLARI" yönergesine göre yürütülür.
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ümit CÖCEN
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Kat:2 Oda:288
telefon: (232) 301 74 58
e-posta: [email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri
Proje koordinatörü öğretim üyesi ve öğrenci takımı birlikte belirleyecektir.
Dersin İçeriği
Hafta
1
2
Konular
Açıklama
Öğrenci takımlarının oluşturulması ve BP konularının Ders ve uygulamaları
dağıtılması
(ilkeler, istenenler,
Takımların ilk toplantısı
değerlendirme ve çalışma
takvimi) hakkında genel
bilgilendirme.
Koordinasyon toplantısı (a)
(a) Koordinasyon
Sunum 1: Proje yönetimi ve proje önerisihazırlama
toplantısı: Proje
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
koordinatörü öğretim üyesi
ve öğrenci takımının
katılımıyla yapılan danışma
ve yönlendirme oturumları
3
4
5
6
Koordinasyon toplantısı
Sunum 2: Proje yönetimi ve proje önerisihazırlama
Koordinasyon toplantısı
Sunum 3: Literatür araştırması ve kullanımı
Koordinasyon toplantısı
Sunum 4: Sunum teknikleri
Koordinasyon toplantısı
I. Ara rapor (b)
7
Ara sınav
8
Koordinasyon toplantısı
Proje değerlendirme toplantısı (c)
9
Koordinasyon toplantısı
10
Koordinasyon toplantısı
11
12
Koordinasyon toplantısı
II. Ara rapor (b)
Ara sınav
13
Koordinasyon toplantısı
14
Koordinasyon toplantısı
Proje önerisi teslimi
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
(b) Tez yazım kurallarına
uygun olarak hazırlanan
"Ara raporlar" ilgili
haftanın son iş günü saat
12:00'ye kadar Bölüm
Başkanlığına 3 kopya olarak
teslim edilir.
(c) Koordinatör öğretim
üyesi ve iki öğretim
üyesinin katılımıyla
değerlendirme yapılır
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Sayısı
Ders İçi Etkinlikler
Uygulama (oturumlar)
Süresi
Top.İşyükü
12
2
24
Final Sınavı
1
1
1
Ders Dışı Etkinlikler
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar
12
10
120
Final Sınavına Hazırlık
1
5
5
Sözlü ve Poster Sunum Hazırlama
1
5
5
Sınavlar
155
Toplam İşyükü
6
Dersin AKTS Kredisi
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
Download

MMM 4709 Bitirme Projesi Hazirlik