DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Veren Birim:
Felsefe
Dersin Türkçe Adı:
Dersin Orjinal Adı:
Sinemada Felsefe
Sinemada Felsefe
Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin Kodu:
FEL 2131
Dersin Öğretim Dili:
Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:
Türkçe
25/07/2014
Ders Koordinatörü (Ders girşinden sorumlu
olan kişi):
Haftalık Ders Saati:
3
Teori
DOÇENT KURTUL GÜLENÇ
Uygulama
3
0
Laboratuvar
0
Dersin Ulusal Kredisi:
3
Dersin AKTS Kredisi:
4
Tel: 0 232 453 50 72
Faks: 0 232 453 90 93
Adres: D.E.Ü. Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR
Erişim: http://www.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Alan Birimler
Birim Adı
Türü
Felsefe
Seçmeli
Tel: 0 232 453 50 72
Faks: 0 232 453 90 93
Adres: D.E.Ü. Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR
Erişim: http://www.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri
DOÇENT KURTUL
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, belli bir kavrama odaklanan sinema filmleri aracılığıyla o kavramın
felsefi bir analizini yapmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
1
Felsefenin kavram, soru ve sorunlarını sinema filmleri çerçevesinde tanımlar.
2
Felsefenin kavram, soru ve sorunlarını sinema filmleri çerçevesinde çözümler.
3
Farklı alanlardan edindiği bilgileri kullanır.
4
Farklı dallardan edindiği bilgileri felsefe bilgisi ile bağlar.
5
Kavramsal analizini sözlü ve yazılı şekillerde ifade eder.
6
Edindiği bilgileri kişisel ya da ekip çalışmaları ile derinleştirir.
7
Yenilikçi felsefi düşünceler geliştirir.
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
1.
2.
3.
4.
5.
Ders
Ödev
Tartışma
Kavramsal analiz
Soru-cevap
Değerlendirme Yöntemleri:
Adı
Kodu
Vize
VZ
Ödev/DerseKatılım
OD
Final
FN
Bütünleme Notu
BUT
BNS
BNS
Bütünleme Sonu Başarı Notu BBN
Hesaplama Formülü
VZ * 030 + D * 030 + FN * 040
VZ * 030 + D * 030 + BUT * 040
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Tel: 0 232 453 50 72
Faks: 0 232 453 90 93
Adres: D.E.Ü. Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR
Erişim: http://www.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Değerlendirme Kriteri
1. ÖÇ 1-4: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 5-7: Ödev ile değerlendirilecektir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Dudley Andrew, Sinema Kuramları, çev. İbrahim Şener, İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
Derse İlişkin Politika ve Kurallar
1. Derslerin %70ine katılım zorunludur.
2. Ara sınav, ödev ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate
alınacaktır.
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri
[email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri
Çarşamba 13:30-15:3
Dersin İçeriği
Hafta
1
Konular
Felsefenin Temel Kavramları
2
Felsefenin Temel Kavramları
3
Sinema ve Felsefe
4
Sinema ve Felsefe
5
Sinema ve Felsefe
6
Sinema ve Felsefe
7
Sinema ve Felsefe
8
Ara Sınav
9
Film Gösterimi
10
Tartışma
11
Film Gösterimi
12
Tartışma
Tel: 0 232 453 50 72
Faks: 0 232 453 90 93
Adres: D.E.Ü. Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR
Açıklama
Erişim: http://www.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
13
Film Gösterimi
14
Tartışma
Tel: 0 232 453 50 72
Faks: 0 232 453 90 93
Adres: D.E.Ü. Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR
Erişim: http://www.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Sayısı
Ders İçi Etkinlikler
Ders Anlatımı
Süresi
Top.İşyükü
13
3
39
Final Sınavı
1
2
2
Vize Sınavı
1
2
2
Ders Dışı Etkinlikler
Final Sınavına Hazırlık
1
8
8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar
13
3
39
Vize Sınavına Hazırlık
1
6
6
Ödev Hazırlama
1
4
4
Sınavlar
100
Toplam İşyükü
4
Dersin AKTS Kredisi
Tel: 0 232 453 50 72
Faks: 0 232 453 90 93
Adres: D.E.Ü. Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca / İZMİR
Erişim: http://www.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
Download

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM