ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİLERİ
Adı
Kodu
Dili
Türü
Yarıyıl
T+U
Saati
Kredi
AKTS
Kontrol Sistemlerine Giriş
EEM 304
Türkçe
Zorunlu
Bahar
3+0
3
5
EEM 201
Ön Koşul Dersleri
Ders Sorumluları
--
Ders Sorumlu
Yardımcıları
--
Öğrencilere, kontrol sistemlerinin zaman ve sıklık tanım alanlarında
çözümlemeleri ile ilişkili temel kavram ve yöntemlerin kazandırılması. Bu
dersi basarıyla geçen öğrenciler denetim sistemlerinin çözümleme
yöntemlerini öğrenmiş olacaktır.
Dersin Amacı
1.
Dersin Öğrenme Çıktıları
2.
3.
4.
Kök yer eğrisi ve Bode çizimleri ile denetim sistemi tasarımı
yapmak.
Cebirsel tasarım yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak.
Dayanıklı denetim sistemi çözümlemesi ve tasarımı yapmak..
Doğrusal olmayan denetim sistemi çözümlemesi yapmak.
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ön
Hazırlık
Konular/Uygulamalar
Laplace ve ters Laplace dönüşümü
Transfer fonksiyonu, blok ve işaret akış diyagramları
kontrol sistem analizinde durum uzayı yaklaşımı
Dinamik sistemlerin matematik modelleri
doğrusal olmayan sistemlerin doğrusallaştırılması
Geçici-cevap analizi ve sürekli-hal hata analizi
Kalıcı durum hata çözümlemesi
Arasınav
Kök yer eğrisi çizimi
Sıklık yanıtı çözümlemesi
Bode, kutupsal ve kazanç-evre çizimleri
Nyquist kararlılık çözümlemesi
Kazanç/evre payları
Nichols abağı
Metot
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Yazılı
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
Ders
KAYNAKLAR
Ders Kitabı veya Notu
Diğer Kaynaklar
Ders materyalleri olarak ders öncesi hazırlanmış not fotokopisi
verilecektir.
1. Ogata, K., (2010) “Modern Control Engineering”, Pearson, 5th Ed.,
2. Dorf, R.C., Bishop, R.H., (2011) “Modern Control Systems”, Pearson,
12th Ed.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Etkinlik Türleri
Katkı Yüzdesi
Ara Sınav
20
Kısa Sınav
20
Ödev, Proje
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Çıktıları
1
Matematik ve fen bilimleri hakkında genel kavrama yeteneği edinmek
ve analitik düşünme alışkanlığı kazandırmak
2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili temel konularda bilgi birikimi
oluşturmak
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve
çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama yeteneği kazandırmak.
4
5
6
7
Sistemleri analiz etme ve tasarlama yeteneği ve becerisi kazandırmak
1
2
3
X
X
Kuramsal bilgileri laboratuar ve proje çalışmalarıyla uygulamaya
dönüştürmek
Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak
Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak
8
Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili
meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
kazanmak
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazanmak
10
Katkı Düzeyi
X
4
5
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders İçi
Ders Dışı
Sınavlar
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
İş Yükü (Saat)
Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati)
42
Ödev
15
Araştırma
15
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
28
Diğer Faaliyetler
10
Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi)
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
10
140
4,6
5
Download

Kontrol Sistemlerine Giriş - Düzce Üniversitesi Elektrik