DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Veren Birim:
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Dersin Türkçe Adı:
Dersin Orjinal Adı:
SERAMİK MALZEMELER
SERAMİK MALZEMELER
Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin Kodu:
MMM 3014
Dersin Öğretim Dili:
Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:
Türkçe
17/02/2014
Ders Koordinatörü (Ders girşinden sorumlu
olan kişi):
Haftalık Ders Saati:
4
Teori
PROFESÖR ALİ AYDIN GÖKTAŞ
Uygulama
2
2
Laboratuvar
0
Dersin Ulusal Kredisi:
3
Dersin AKTS Kredisi:
6
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersi Alan Birimler
Birim Adı
Türü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Zorunlu
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Dersin Öğretim Üyesi / Üyeleri
Dersin Amacı:
Seramiklerin tanımı, sınıflandırılması, toz hazırlama işlemleri hakkında bilgi
verilmesi, toz ve tane boyut ve dağılımının malzeme özelliklerine etkisinin
açıklanması,seramiklerin şekillendirilme, kurutma ve sinterleme işlemlerinin
açıklanması, mikroyapı ve özellikler arasındaki ilişkinin belirtilmesi, , kil ve tabaka
yapılarının, kil pişirme esnasındaki dönüşümlerin ve kil su ilişkisinin açıklanması,
seramik kristal yapılarının açıklanması, cam ve cam seramiklerin tanımı, yapısal
özellikleri hakkında bilgi verilmesi sırların tanımı ve ileri teknolojik seramiklerin
bilgilendirilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları :
1
Seramikleri sınıflandırmak ve temel hammaddelerin görevlerini öğrenmek
2
Seramiklerin üretim ve şekillendirme yöntemlerini öğrenmek
3
Kurutma ve sinterleme mekanizmasının malzeme özelliklerine etkisini yorumlamak
4
Silikatların yapılarını anlamak ve ısı davranışlarını yorumlamak
5
Killerin oluşumunu, tabakalı yapısını ve kil-su sistemini öğrenmek
6
Seramiklerin test ve analiz yöntemlerini öğrenmek ve yorumlama becerisi kazanmak
7
Camların oluşumunu, eriyik-viskozite ilişkisini ve soğutma mekanizmasını kavramak
8
Camseramik tanımını, ve üretim sürecindeki karakteristik ısıl işlem
sıcaklıklarını öğrenmek
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
Ders anlatım, Laboratuar çalışmaları, Teknik gezi
Değerlendirme Yöntemleri:
Adı
Kodu
1.Vize
VZ1
2.Vize
VZ2
Laboratuvar
LAB
TeknikGezi
TKG
Final
FN
BNS
BNS
Bütünleme Notu
BUT
Tel: 0 232 301 72 15
Hesaplama Formülü
VZ1 * 015 + VZ2 * 015 + LAB * 015 +
050
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
TKG * 005 + FN *
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
Bütünleme Sonu Başarı Notu BBN
VZ1 * 015 + VZ2 * 015 + LAB * 015 +
* 050
TKG * 005 + BUT
Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar:
Değerlendirme Kriteri
Öğrenme çıktıları ; 1-8 Tümü sınavda soru
Öğrenme çıktıları ; 2-5 Laboratuar çalışmaları
Ders İçin Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak:
Modern Ceramic Engineering, Properties, processing, Dawid W. Richerdson, 1992
Yardımcı kaynaklar:
Referanslar:
Diğer ders materyalleri:
Derse İlişkin Politika ve Kurallar
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri
[email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri
Perşembe, 14.45- 15.15
Dersin İçeriği
Hafta
1
2
3
Konular
Seramiklerin tanımı, özellikleri, sınıflandırılması,
metal ve polimerlerle karşılaştırılması, temel
hammaddelerin oluşum özellikleri ve üstlendikleri
görevler,
Seramik malzemelerin üretim yöntemleri, toz ve
karışımları hazırlanması, toz tane boyut aralığı ve
kurutma ve pişirme koşullarının nihai öz
Şekillendirme yöntemleri , temel prensipleri ve
farklılıkları ; presleme, slip döküm, ekstrüzyon,
enjeksiyon
Açıklama
Killer, tanımı ve oluşumu, iki ve üç tabakalı kil
minerallerin yapıları, ısı davranışları ve faz
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
4
5
6
7
oluşumları, DTA-TGA eğrileri, seramik üretimindeki
önemi,
Kil su sistemi, reolojik davranışları, çift tabaka
oluşumu ve zetapotensiyal
Silikatların bağ yapıları ve özellikleri . Silikanın
modifikasyonları ,ısı karşısında davranışları ve faz
dönüşümleri , Feldispatların özellikleri
Seramik kristollografik yapılar,
Kurutma ve sinterleme işlemleri , sinterleme
mekanizmaları, kristal tane boyut büyümesi ve
özelliklere etkisi,
Seramiklere uygulanan test ve analiz yöntemleri,
mikroyapı özellik ilişkileri
Sırlar, tanımı,hazırlanısı,özellikleri, bünye ile
uyum özellikleri, Dilatometre egrileri
Cam, tanımı, cam oluşum özelliği, üretimi, çeşitleri,
eriyik sıcaklık viskozite ilişkisi, soğutma
mekanizması,DTA eğrisi,
Cam seramikler, tanımı, üretim süreçlerindeki
karakteristik ısıl işlem sıcaklıkları ve ta
1.Ara sınav
8
Lab uygulama,Viskozite, Tiksotropi ve Optimum
Elektrolit Miktarı Tayini,
9
Lab uygulama,Kuru, Pişme ve Toplam Küçülme
Ham, Kuru ve Pişme Mukavemeti
10
Lab uygulama, Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı), Yüzey
Nemliliği, Pişme Rengi, Aside Karşı Tepkime
11
Su Emme-Yoğunluk-Porozite ,
Elek Analizi (Yaş ve Kuru)
12
2.Ara Sınav
13
Termal Şok Testi
14
Lab uygulama, Mikroyapı Analizi
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU
AKTS Tablosu:
Derse İlişkin Etkinlikler
Sayısı
Süresi
Top.İşyükü
Ders İçi Etkinlikler
Ders anlatımı
6
4
24
Uygulama
6
4
24
Final Sınavı
1
2
2
Vize Sınavı
2
2
4
Ders Dışı Etkinlikler
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyalle
12
2
24
Vize sınavına hazırlık
2
10
20
Final sınavına hazırlık
1
20
20
Ödev ? uygulama raporu hazırlama
1
16
16
Diğer (Teknik gezi ve raporu )
1
10
10
Sınavlar
144
Toplam İşyükü
6
Dersin AKTS Kredisi
Tel: 0 232 301 72 15
Faks: 0 232 301 72 10
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR
Erişim: http://www.eng.deu.edu.tr
E-posta: [email protected]
Download

MMM 3014 Seramik Malzemeler