TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Yarıyılı
Dersin Adı
Kodu
ELEKTRİK
MAKİNALARI
EEM 306
2
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
Kredisi
ECTS
4
5.5
0
2
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Türkçe
Lisans
Yrd. Doç. Dr. VEDAT KIRAY
Yrd. Doç. Dr. VEDAT KIRAY
Bu derste Elektrik makinaları genel olarak ele alınacaktır. Öğrencilerin
transformatörleri, Alternatif akım makinalarını, Doğru akım makinalarını ve özel
amaçlı elektrik motorlarını tanımaları, gerekli temel bilgiyi almaları ve
laboratuvar uygulamaları ile bilgilerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.
1) Tek fazlı ve üç fazlı Transformatörlerin yapılarının ve çalışma prensiplerinin
ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
2) Tek fazlı ve üç fazlı asenkron motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin
ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
3) Senkron motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin ve çeşitlerinin
öğrenilmesi
4) Doğru akım motorlarının yapılarının ve çalışma prensiplerinin ve çeşitlerinin
öğrenilmesi.
5) Adım motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin ve çeşitlerinin
öğrenilmesi.
6) Servo motor sistemlerinin yapılarının ve çalışma prensiplerinin ve çeşitlerinin
öğrenilmesi.
7) RC servo motor sistemlerinin yapılarının ve çalışma prensiplerinin ve
çeşitlerinin öğrenilmesi.
Bu derste transformatörler, Alternatif akım makinaları, doğru akım makinaları ve
Özel amaçlı Elektrik makinaları hakkında genel bilgi verilecek ve temel
laboratuvar deneyleri gerçekleştirilecektir.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
Konular
Elektrik Makinalarına genel bakış
Tek fazlı Transformatörlerin yapılarının ve çalışma
prensiplerinin ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Üç fazlı Transformatörlerin yapılarının ve çalışma
prensiplerinin ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Asenkron motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin
ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Asenkron motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin
ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Ön Hazırlık
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
6
Senkron motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin
ve çeşitlerinin öğrenilmesi
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
7
8
9
10
11
12
13
14
Alternatif Akım Jeneratörleri
Doğru akım Jeneratörleri
Ara Sınav
Doğru akım motorlarının yapılarının ve çalışma
prensiplerinin ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Doğru akım motorlarının yapılarının ve çalışma
prensiplerinin ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
Adım motorların yapılarının ve çalışma prensiplerinin ve
çeşitlerinin öğrenilmesi.
Servo motor sistemlerinin, yapılarının ve çalışma
prensiplerinin ve çeşitlerinin öğrenilmesi
RC servo motor sistemlerinin yapılarının ve çalışma
prensiplerinin ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
Elektrik Makinalarının Temelleri
(İlgili Bölüm)
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Elektrik Makinalarının Temelleri
Stephen J. Chapman. Türkçe çevirisi Erhan Akın, çağlayan yayınları
Diğer Kaynaklar
Notes for an Introductory Course On Electrical Machines and Drives
- E.G.Strangas
Elektrik makinaları - Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan ÇANAKOĞLU, Yrd.Doç.Dr.
Abdurrahman ÜNSAL, Yrd.Doç.Dr. Niyazi Serdar TUNABOYLU – Anadolu
Üniversitesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (Bu bölüm bir kere onaylatılıp bir daha değiştirilmemeli)
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
KATKI
PAYI
SAYISI
Arasınav
Ödev ve Projeler
Laboratuvar
Final sınavı
Devam
1
1
3
1
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
(*) Derse %70 oranında devam mecburiyeti vardır.
30
10
15
45
100
50
50
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Katkı Düzeyi
1
1
2
2
3
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek
yorumlama becerisi.
X
becerisi.
4
Disiplinler arası alanlarda takımlar halinde iş yapabilme becerisi.
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7
Etkin iletişim kurma becerisi.
X
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini
X
8
X
X
X
anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı
X
9
zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını,
X
11
tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri
12
5
X
X
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama
3
4
X
tanıma.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
(İş yükünde öğrenci baz alınacak)
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler (Proje)
Arasınavlar
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlayan
Tarih
Süresi
(Saat)
5
3
10
15
2
24
Toplam
İş Yükü
15
75
15
45
1
10
1
15
3
6
1
24
175
5.46
5.5
Yrd. Doç. Dr. Vedat KIRAY
21 Şubat 2014
Sayısı
Download

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Mühendislik Fakültesi