DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Fizyoterapide Temel Ölçme ve
Değerlendirme
!
!
Ön Koşul Dersleri
Yarıyıl
ı
Uygulam
Ders
Teorik Ders a
Kredis
Saati
D e r s
i
Saati
3
3
3
AKTS
4
5
Temel Tıp Bilimleri I-II
Dersin Türü
Temel Mesleki Dersler
Dersin Dili
Türkçe
"
Dersin Koordinatörü
e-posta:
Dersi Verenler
e-posta:
Dersin Yardımcıları
e-posta:
Bu dersi alan öğrencilere, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kullanılan temel ölçme ve
değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci,
1.
Hareketin temel prensiplerini tanımlar.
2.
Postür analizi, kısalık ve esneklik testleri, eklem hareket açıklığı değerlendirmesi
ve kas kuvveti değerlendirme yöntemlerini uygular.
Hasta hikayesi ve değerlendirme, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior,
lateral ve posterior), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik
öçlümler), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas
kuvveti değerlendirme yöntemleri.
Dersin İçeriği
!
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
!
Konular
1
Dersin tanıtımı, hasta hikayesi alınması, hareketin temel prensipleri
2
Postür analizi- anterior-posterior-lateral
3
Kısalık değerlendirmesi+ Esneklik değerlendirmesi
4
Antropometrik ölçümler- çevre ve uzunluk ölçümleri
5
Antropometrik ölçümler- çap ve yağ dokusu ölçümleri
6
Eklem hareket açıklığı değerlendirmesi- üst ekstremite
7
Eklem hareket açıklığı değerlendirmesi- alt ekstremite
8
Eklem hareket açıklığı değerlendirmesi- servikal ve lumbal bölge
9
ARA SINAV
10
Kas kuvveti değerlendirme yöntemleri- gövde ve alt ektremite
11
Kas kuvveti değerlendirme yöntemleri- gövde ve alt ektremite
12
Kas kuvveti değerlendirme yöntemleri- üst ekstremite
13
Kas kuvveti değerlendirme yöntemleri- üst ekstremite
14
Kas kuvveti değerlendirme yöntemleri- Yüz kasları ve gross kas
kuvveti değerlendirmesi
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
!!
Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik
Rehabilitasyon Ders Notları
1. Kendall FP, McCreary EK. Muscles Testing and Function with Posture and Pain. Fourth ed. Williams
and Wilkins Co. London. 1993.
2. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles Testing and Function Fourth ed. Williams and
Wilkins Co. Baltimore. 1983.
3. Daniels L, Williams M, Worthingham G. Muscle Testing Techniques of Manuel Examination. Thirth
ed. WB Saunders Co. Philadelphia, 1972.
4. Otman S, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri . 3. baskı
Prizma ofset. Ankara, 2003
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
!!
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
Ara Sınav
2
KATKI PAYI
25
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
20
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Final Sınavı
1
50
10
TOPLAM
3
100
30
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
!!
TOPLAM
50
50
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
Temel Mesleki Dersler
x
Uzmanlık / Alan Dersleri
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
!
Aktarılabilir Beceri Dersleri
No Program Yeterlilikleri
Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
1
2
3
4
5
6
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma
7
!
8
!!
!!
!!
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1
Düşük
2
Düşük - Orta
3
Orta
4
Yüksek
5
Mükemmel
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
x
x
x
x
x
x
x
x
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
Süres
i
(Saat
)
6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
2
6
12
1
12
Etkinlikler
Etkinlikle
r
Toplam
İş Yükü)
96
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Uygulama
Yarıyıl Sonu Sınavı
12
Toplam İş Yükü
152
Toplam İş Yükü / 30
5.06
!
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
!
!!
!
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
5
Download

Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme