T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
KLAVYE KULLANIMINA GİRİŞ
Dersin Kodu :
17.11.2014
TDAO1001
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
1
3
0
0
3
5
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Doç. Dr. ERAY YURTSEVEN
Öğr. Gör. Dr. HALİS ÇETİN DEMİRCAN
Dersin İçeriği :
F klavyede hızlı bir şekilde 10 parmak yazı yazabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları : 10 parmak F klavye kullanmak.
Dersin İşleniş Yöntemi :
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
40
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
40
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
132
5,28
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Yeni başlayanlar için öneriler
Temel sıra tuşları (U İ E A K M L Y)
Temel sıra tuşları (U İ E A K M L Y)
Temel sıra tuşları (U İ E A K M L Y)
T ve Ü tuşları çalışması
Ş ve Virgül(,) tuşları çalışması
I ve R tuşları çalışması
S ve C tuşları çalışması
Z ve Nokta (.) tuşları çalışması
Büyük harf ve O tuşları çalışması
D ve N tuşları çalışması
Ğ ve Ç tuşları çalışması
G ve H tuşları çalışması
V tuşu ile Hız ve doğruluk çalışması
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sayfa 2 / 3
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Değişime ve yeniliğe açıktır
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Hasta ile etkin iletişim kurabilmek.
Sorumluluk sahibi olmak.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
2
3
3
4
3
3
2
3
3
3
4
4
Programın misyonuna uygun temel bir derstir. Öğrencinin ihtiyacı olan temel yeterlilikleri karşılar. Bu dersin 1
de yer alan program yeterliliklerine katkısı en yüksek; 2,3,4,5,6' te yer alan program yeterliliklerine katkısı
yüksek; 3 da yer alan program yeterliliklere katkısı orta; 8,9' de yer alan program yeterliliklere katkısı düşük; 7,
11,12,13, 14' te yer alan program yeterliliklerine katkısı en düşüktür.
21.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

klavye kullanımına giriş - İÜ AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve