Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı Güz Dönemi
Program adı: MODA TASARIMI PROGRAMI
Dersin adı: Mesleki Teknik Çizim
Dersi veren öğretim görevlisi:
Öğr. Gör. Esra TAMBAY
Dersin veriliş şekli: Yüz yüze eğitim
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Dersin genel içeriği:
Hazır giyim üretiminde Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
kullanılan mesleki teknik çizim model özelliklerine görüşme saatleri:
göre ölçülendirilmesi, model ayrıntıları, kol, cep,
kapama teknikleri ve yırtmaç teknikleri gibi Dubleks Akademik
uygulamaların teknik olarak çizilmesi kabiliyetinin Her Salı- Çarşamba 10.00-14.00
öğrenciye aktarıldığı derstir.
Öğrencilerin, Mesleki teknik çizim
dersinde hazırlanan çizimlerle sektörde kullanılan
teknik çizim karşılaştırmalarını yaparak kendini
geliştirmesi amaçlanmaktadır.
3.HAFTA
-
2.HAFTA
Dersin Kaynakları
-
1.HAFTA
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Planlanan Öğrenme
Etkinlikler
Çıktıları ve Alt Beceriler
Teknik resmin tanımı ve sektördeki Sektörde teknik
faydaları
resim/çizimin yeri ile
ilgili bilgi sahibi
olabilme
Teknik resimde kullanılan araç
Teknik çizimde
gereçler
kullanılan malzemeleri
tanıyabilme ve
kullanabilme
Geometrik şekiller ve çizim
-Teknik çizimde
teknikleri
kullanılan malzemeleri
Kurban Bayramı Tatili
tanıyabilme ve
kullanabilme
-Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
İtkib- Hazır Giyimde teknik çizim İstanbul
2010
Burda dergisi Süreli yayınları
MEGEP-Giysi Teknik Çizimleri 1-2
Ankara 2007
Hazır giyimde ölçüler, Teknik el kitabı
serisi, İTKİB- İstanbul İTKİB Teknik Çizim
Semineri Notları
Haftalar
STD-204 Moda Tasarım Atölyesi
Zorunlu
Türkçe
2 Sınav, 1 Ödev
%10 Ödev, %30 Vize, %60 Final
%70
-
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
Derse devam zorunluluğu: %
Ara sınav
9.HAFTA
Cep Çeşitleri ve teknik çizimleri
Kapama payları teknik çizimleri
10.HAFTA
Kol ve model ayrıntıları teknik
çizimleri
11.HAFTA
Giysi teknik çizimleri
12.HAFTA
Model uygulamalı giysi teknik
çizimleri (Çocuk giyimi)
13.HAFTA
Model uygulamalı teknik giysi
çeşitleri çizimi (Kadın giyimi)
14.HAFTA
Model uygulamalı teknik giysi
çeşitleri çizimi (Erkek giyimi)
Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
Teknik çizim
özelliklerine göre silüet
çizme ve giysi teknik
çizimleri yapabilme
Model, dikiş ve giysi
çeşidine uygun çizim
yapabilme
Teknik çizim
özelliklerine göre siluet
çizme ve giysi teknik
çizimleri yapabilme.
Teknik çizim
özelliklerine göre siluet
çizme ve giysi teknik
çizimleri yapabilme
-
8.HAFTA
-
Yaka teknik çizimleri (bedene
takılan ve bedenden çıkan yakalar)
Hazır giyimde ölçüler, Teknik el kitabı serisi, İTKİB- İstanbul İTKİB Teknik çizim seminer notları
7.HAFTA
-
(29 Ekim Cumhuriyet bayramı)
MEGEP-Giysi Teknik Çizimleri 1-2, Ankara 2007
Fermuar ve bel teknik çizimleri
-
6.HAFTA
Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
-
Giysi detaylarının teknik çizimleri
İtkib- Hazır Giyimde teknik çizim, İstanbul 2010
5.HAFTA
-
Çizim tekniklerini
kavrayabilme ve
uygulayabilme
Burda dergisi Süreli yayınları
Dikiş teknik görünümleri
-
4.HAFTA
Download

Mesleki Teknik Çizim