T.C.
BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI : 2014/800
KONU: 2015 Tercüman Bilirkişi Kabul Listesi
Başkan
Üye
Üye
: A.C.M.Başkanı
: Cumhuriyet Başsavcısı
: Balıkesir Hâkimi
Zabıt Katibi
BALIKESİR
10/12/2014
: Kemal YILMAZ 29513
: Levent SÖKAL 38153
: Ayşe SATAN 38823
: Burcu Erdoğan 122652
Balıkesir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yukarıda yazılı olduğu
şekilde toplandı.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64.maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri
gereğince Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca 15 Ekim-31 Ekim 2014 tarihleri arasında
yapılan müracaat sonucu Tercüman bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde
K A R A R
:
T.C.
BALIKESİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
2015 Yılı Tercüman Bilirkişi Kabul Listesi
Başvuru
No
Adı ve Soyadı
Tercümanlık
Yapacağı Dil
Balıkesir Adliyesi
Konferans Salonunda
Yemin Gün ve Saati
1
Yavuz TAMBAY
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
2
Derya SELCİOĞLU
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
3
Ayşen SİVASLIOĞLU
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
4
Sinan TUNÇEL
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
5
Emine Dilek ŞERBETCİ
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
6
Ayhan DAĞDELEN
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
7
Aysel HACIYEVA
Azerice
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
8
Ali ŞARLI
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
9
Gamze YELBEY
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
10
Çağatay Onur ŞENGÖR
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
11
Aslı AKÇAĞLAYAN
KARANSU
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
12
Füsün BÖRTÜÇENE
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
13
Elmas ÜNVER DEMİR
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
14
Ömer YILLIK
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
15
Muhsin ÖZCAN
Arapça
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
16
İbrahim ERDOĞAN
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
17
Abdülmecit MUTAF
Osmanlıca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
18
Mustafa TÜRKTEMELİ
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
19
Derya ZEREN FALAY
Türk İşaret Dili
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
20
Muhammed İbrahim TEPE
Osmanlıca, Arapça
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
21
Özlem KURTLU
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
22
Bülent ÇETİNKAYA
Almanca, İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
23
Mustafa UYSALLAR
Flemenkçe
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
24
Özgür AÇA
Kürtçe
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
25
Nedim Özer HOŞOL
Osmanlı Türkçesi
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
26
Emrullah Sertaç FİRENGİZ Arapça-Osmanlıca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
27
Melekettin ELDEMİR
Kürtçe, Arapça
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
28
Celal CANER
İşaret Dili
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
29
Cemile YÜKSEK
Almanca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
30
Yakup KORKMAZ
Kürtçe
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
31
Bedriye ASIMGİL
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
32
Mehmet AYDIN
Osmanlıca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
33
Filiz KORUTÜRK
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
34
Hamit ÇAKMAK
Arapça
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
35
Buket ASLAN
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
36
Resül Orçun PULAT
İngilizce
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
37
Mustafa PULAT
Fransızca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
38
Ayfer PALAZ
Almanca, İngilizce,
Fransızca
12/12/2014 günü saat 10:00-10:15 arası
Yukarıda başvuru no'su, adı soyadı, uzmanlık alanı belirtilenlerin, "Ceza Muhakemesi
Kanuna Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları nedeni ile yargı
çevremiz dahilinde Tercüman bilirkişilik görevi yapmak üzere 2015 yılı için oluşturulacak
listeye kaydolma taleplerinin KABULÜNE,
Listesinin Balıkesir Adliyesi Web Sitesinde ilan edilerek yemin edecek bilirkişilere
duyurulmasına,
Karar verildi.
Başkan 29513
Üye 38153
Üye 38823
Zabıt Katibi 122652
Download

Başvurusu Kabul Edilenler