T.C.
BARTIN ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
Karar No
2014/186
Karar Tarihi
28/11/2014
Konu:
2015 Yılı Tercüman Bilirkişi Taleplerinin
İncelenmesi.
KARAR
Komisyon Başkanı
: Ömer SİVRİKAYA 42583 Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Komisyon Üyesi
: Seyfullah ÖSELMİŞ 34188 Bartın Cumhuriyet Başsavcısı
Komisyon Üyesi
: Alev KOÇAK 120617 Bartın Hakimi
Komisyon Z.Katibi
: Ayşe KARAKÜP 117783 Zabıt Katibi
Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yukarıda
isimleri yazılı başkan ve üyelerin iştirakiyle bugün toplandı.
Gündem gereği, 2015 yılı tercüman bilirkişi listesine girme talebinde
bulunanlara ait başvuru formları ve ekleri incelendi.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi
hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca
2015 yılı tercüman bilirkişi listelerinin oluşturulması amacıyla 09 Ekim 2014 tarihinde ilan yapıldığı, 15
Ekim 2014 tarihinde alınan başvuruların 31 Ekim 2014 tarihi masai bitiminde son bulduğu, bu tarihler
arasında 2 adayın 2014 yılı tercüman bilirkişi listesine girme talebinde bulunduğu görüldü.
Aşağıda adı soyadı, mesleği, yemin tarihi ve saatleri belirtilen adı geçenlerin,
ilgili yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları nedeniyle yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi
yapmak üzere 2015 yılı için oluşturulacak listeye kaydolma taleplerinin KABULÜNE,
Listenin en az 7 gün süre ile Adliye divanhanesinde ve
www.bartın.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, yemin tarihlerinin yemin edecek bilirkişilere
duyurulmasına, 28.11.2014 tarihinde yapılan toplantı sonunda Komisyonumuzca oybirliği ile karar
verildi.
SIRA NO
ADI SOYADI
MESLEĞİ
1
ASLI MENEKŞE ARIKAN KESER ÖĞRETMEN
2
GÜLÜSE AKSOY
Başkan
Ömer SİVRİKAYA 42583
Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi
YEMİN TARİHİ
12 ARALIK 2014 Saat 14:00
ÖĞRETİM ÜYESİ 12 ARALIK 2014 Saat 14:00
Üye
Seyfullah ÖSELMİŞ 34188
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı
Üye
Z.Katibi
Alev KOÇAK 120617 Ayşe KARAKÜP
Bartın Hakimi
*İş bu belge 5070 sayılı kanun hükümleri gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiştir.
Adalet Komisyonu Başkanı
*İş bu belge 5070 sayılı kanun hükümleri gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiştir.
Download

2015 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi