İş Hukuku Uyuşmazlığı ve İş Kazalarından
Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Konulu Bölgesel
Yaygınlaştırma Toplantısı ve Bilirkişi Eğitimi
16-17 Mart 2015
İzmir Barosu Konferans Salonu
Kat: 6 Alsancak/İZMİR
İrtibat ve Bilgi İçin:
İzmir Barosu
Telefon: 0 (232) 463 00 14 - 400 00 00
Bu toplantı İzmir Barosu işbirliği ile birlikte gerçekleştirilmektedir.
.
Katılım ücretsizdir ve bilirkişilere katılım sertifikası verilecektir .
Download

hacettepe program.cdr