İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM
Dersin Kodu: MTP1002
Programın Adı: Moda Tasarımı
Yarıyıl
Teorik
Saati
II
Devam
Zorunluluğu
Uygulama
Saati
1
Laboratuar
Saati
2
Toplam
Saat
0
3
Kredisi
AKTS
2
Dersin
Dili
Türkçe
5
Teorik
Uygulama
Laboratuar
% 70
% 80
-
Dersin
Türü
Mesleki
Dersin
Öğretim
Elemanı
Öğr. Gör. Cantürk ÖZ
Ders Kitabı
Ders Notları
Önerilen
Kaynaklar
- Hagen, K. “Fashion Illustration For Designers”, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005
- Rıegelman, N. “9 Heads : A Guide To Fashion Drawing”, Nine Heads Media, Los Angeles 2001.
- Taın, L. “Portfolio Presentation For Fashion Designers”, Fairchild Publications, New York 1998.
- Ablıng, B. “Fashion Sketchbook”, Fairchild Pub., New York, 2000.
- Stıpelman, S., “Illustrating Fashion Concept To Creation” , Fairchild Pub., New York 1996.
- Mckelvey, K. “Illustrating Fashion” Oxford, OX ; Malden, MA : Blackwell Science, 2004.
Dersin Amacı
Bu ders sonunda öğrenciye giysi teknik çizimleri ve model çizimi yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.
Giysilerin; ölçü, oran, orantılarına göre teknik çizimlerinin öğrenci tarafından düzgün bir şekilde yapılması
sağlanacaktır.
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
1
: Hazır giyim alanında teknik çizimin yeri ve önemini kavrar.
2
: Temel çizgilerin önemini kavrar.
3
: Teknik çizimde kullanılan gerekli yazı ve işaretleri sıralayabilir ve gerekli araç - gereçleri kullanır.
4
: Etek modelleri teknik çizimini yapar.
5
: Model uygulamalı pantolon teknik çizimini yapar.
6
: Giysi teknik parçalarının teknik çizimini yapar.
7
: Teknik çizimi yapılan giysilerin parça listesini (kumaş, tela, astar) hazırlar.
8
: Model uygulamalı giysileri analiz eder.
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
(X) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
(
( ) Deney
( ) Proje
) Buluş Yoluyla
(X) Gösterip Yaptırma
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
Proje
%40
Dönem Ödevi
Uygulama
Derse Devam ve Katılım
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
2
Teknik çizimin sektörde kullanım yerleri ve önemi, Giysi teknik çiziminde çizgiler ve kullanılan
işaretler.
Giysi teknik çiziminde çizgiler ve kullanılan işaretler. İnsan bedeni, oranları ve vücut tipleri
3
Giysi formları ve etkileri, Yaka Çeşitleri
4
Yaka Çeşitleri
5
Kapama ve Kol Çeşitleri
6
Kol ve Manşet Çeşitleri, Cep Çeşitleri
7
Giysi model analizi, Giysi Modelleri
8
Yarıyıl Sınavı
9
Giysi modelleri
10
Giysi modelleri
11
Giysi modelleri
12
Giysi modelleri
13
Giysi sunum şeması ve özellikleri
14
Giysi sunum şeması ve özellikleri
1
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Giysi teknik çiziminde çizgi ve işaretler
2
Giysi teknik çiziminde çizgi ve işaretler, temel siluet çizimleri
3
4
Giysi form çizimleri, giysi detaylarının teknik çizimlerini yapmak ( Dikiş çeşitleri ve Yakalar)
Giysi detaylarının teknik çizimini yapmak (Yakalar, )
5
Giysi detaylarının teknik çizimini yapmak ( Kapama şekilleri ve Kollar)
6
Giysi detaylarının teknik çizimini yapmak (Kol ve manşetler, cep çeşitleri)
7
Giysi teknik çizimleri yapmak ( Etek ve Pantolon)
8
Yarıyıl Sınavı
9
Giysi teknik çizimleri yapmak ( Gömlek ve Bluz)
10
Giysi teknik çizimleri yapmak ( Elbise Modelleri)
11
Giysi teknik çizimleri yapmak ( Elbise Modelleri)
12
Giysi teknik çizimleri yapmak ( İç giyim ve Mayolar)
13
Siluete giysi giydirme özelliklerini çizmek
14
Siluete giysi giydirme özelliklerini çizmek
Download

Mesleki Teknik Çizim - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu