MONTAJ ÇİZİMİN ÖZELLİKLERİ VE GEREKLİ BİLGİLER.
Montaj Çizimleri, tasarımı yapılan makine ya da mekanizma parçalarının işlev
görecekleri konumlarda birbirine takılı haldeki çizimleridir. Parçaları birbirine
bağlayan; cıvata, somun, pim gibi standart bağlantı elemanları da çizimde
gösterilir.
Montaj çizimleri, görünüş ve/veya kesit görünüşlerden oluşabilir. Bu görünüşler
yardımıyla
makine ya da mekanizmanın tüm parçalarının gösterilmesi
hedeflenmelidir.
Montajı oluşturan her parçaya ya da alt montaj gruplarına bir numara verilir.
Standart parçalar hariç diğer tüm parçaların imalat çizimleri yapılmış olmalıdır.
Montajın genel büyüklük ölçüleri , toplam parça sayısı, standart olarak satın
alınacak parçaların çeşitliliği ile tüm parçaların malzeme özellikleri ve montaj
sırası, çizime yazı alanında eklenen parça listesinde belirtilir.
Parça listesinde ayrıca: montajda gösterilen ve imalatı yapılacak parçaların çizim
numaraları , her parçadan kaç adet bulunduğu gibi bilgiler ve parçalara ait özel
açıklamalar da belirtilmelidir.
UYGULAMA 7
Uygulamanın bu bölümünde 3D ortamda modellenen tekerlek montajının 2D ortama
aktarılması ve teknik çizimi kapsamındaki işlemler gerçekleştirilecektir.
1. Montaja ait görünüş ve / veya kesit görünüşler belirlenerek seçilen çizim
sayfasına yerleştirilecektir.
2. Montaj bileşenlerini içeren parça listesi oluşturulacak ve çizim numaraları
belirlenerek çizim tamamlanacaktır.
3. Parçayı oluşturan bileşenlerin parça numaraları çizim ortamında belirtilecektir.
İlk olarak Soldan Görünüş’ünü
sürükleyerek yerleştiriniz.
Önden Görünüş Tam Kesit olarak çizilecektir. Bu nedenle
kesit düzlemleri Soldan Görünüşte gösterilecektir. Tam Kesit
seçeneği seçilir.
Kesit düzlemi Tekerlek merkezinden
geçirilerek kesit onaylanır. Görünüşü yerleştirmeden önce
beliren formda kesit düzleminde yer alan fakat tarama
işlemi yapılmayacak feder gibi unsurları seçmeden Otomatik
tarama seçeneğini işaretleyerek Tamam’ı tıklayınız.
Çizim görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şimdi kesit düzlemine girdiği halde tarama işlemi
yapılmayacak parçaların seçimini yapacağız. Burada standart eleman olarak kabul
edilen ve «boyuna kesildiğinde tarama işlemi yapılmayacak» elemanlar, Destek adlı
parçadaki Feder’ler ve Mil adlı parçadır. Standart olan Cıvatalar kesit düzleminde yer
almadıkları için bir işlem yapılmayacaktır.
Kesit görünüş üzerinde sağ mouse tuşuna basılı
tutarak özellikleri seçiniz. Görünüm özellikleri
formunda Kesit kapsamı sekmesine geçiniz.
Feature Manager tasarım ağacında kesilmeden
bırakılacak bileşenler ve feder unsurlarını seçiniz.
Otomatik tarama seçeneği, kesilen komşu parçaların farklı yönde taranmasını belirler
Kesilmemiş gibi işlem görecek unsur ve bileşenler tarama işleminden çıkarıldı.
Cıvata bağlantısını göstermek için bölgesel kesit işlemi uygulayalım. Kesit
olarak gösterilecek bağlantı yeri bir çizim ile çevrelenir.
Ardından kesit tarama işlemine girmeyecek unsur(lar) seçilir. (Belirli bir
bölge kesit olarak çizileceğinden sadece çerçeve içindeki cıvata seçilir.)
Kesitte koparma işleminin ulaşacağı derinlik değeri, cıvata ekseninin kenardan
olan derinliği kadar yani 12mm olacaktır. Ya da diğer görünüşte bu mesafedeki bir
unsur seçilir.
Simetri eksenlerinin gösterilmesi ve diğer düzenlemeler yapılır.
Gerektiğinde montajın genel ölçüleri verilebilir.
PARÇA LİSTESİ VE MONTAJ NUMARALARININ EKLENMESİ
Montajı oluşturan parçaların listesi;
Ekle/ Tablolar/Malzeme listesi seçenekleri ile oluşturulur.
Parça listesi oluşturulmadan önce her parçanın Malzeme
Özellikleri, çizim numaraları belirlenmiş ve daha önce parça teknik
çiziminde uygulandığı üzere parça modelleme ortamında listeye
eklenmiş olmalıdır.
Parça listesi bir excell tablosu gibidir. Satır ve sütün özellikleri
düzenlenebilir, yeni satır ve sütunlar eklenebilir. Eklenen sütün’a
özellik bağlantısı kurulabilir.
Oluşturduğumuz yeni sütunlara
parçaya ait malzeme ve çizim
numarası özelliklerine link
yapılabilir.
PARÇA LİSTESİ
Parça listesini oluşturduktan sonra sırada bu listeye bağlı
olarak oluşturulacak parça numaralarının eklenmesi var.
Numaralar kurala uygun olarak görünüşler üzerinde
işaretlenir ve uygun konumlarda belirtilir. Bu numaraları
belirten çizgi ve yazı özellikleri de önceden belge
özellikleri kısmında düzenlenmiş olmalıdır.
Dosyanızı kaydetmeyi unutmayınız.
TEKERLEK MEKANİZMASI
İstenirse montajın genel
ve patlatılmış görüntüsü
yeni bir çalışma sayfasında
gösterilebilir.
Teknik çizimde bu tür
görünüşler
zorunlu
değildir.
Bu tür çizimleri el ile
yapmak zordur. Fakat yeni
çizim araçları bu olanağı
kolaylaştırmaktadır.
Üreticiye ya da teknisyene
yardımcı
olacağından
çizim ekinde verilmesinde
bir sakınca yoktur.
Bu görüntüler tanıtım
amaçlı olarak bir broşürde
kullanılabilirler.
Download

UYG7_B