T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, ÖNLİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ICD SİSTEMLER
Dersin Kodu :
17.11.2014
TDAO2036
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
4
0
0
4
6
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Koşul Mevcut Değil
Derse Devam Zorunluluğu :
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Dersi Veren(ler) :
Dersin İçeriği :
Uluslararası hastalık kodları, Teşhis İlişkli Gruplar
1. Hastalıkların kodlamasını bilir.2. Sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temellerini bilir.3. ICD’nin
Dersin Öğrenme Çıktıları : tarihçesi ve çeşitlerini bilir.4. ICD kodlama sistemi öğrenebilmek5. Teşhis İlişkili Gruplar (DRG) hakkında
bilgi sahibi olmak.
Dersin İşleniş Yöntemi :
Açık Öğretim
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Dersin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi öğrencinin öğrenim gereksinimleri, eğitim öğretim yöntemleri
öğrencilerle birlikte oluşturulmaktadır
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
30
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42
0
0
30
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
154
6,16
6
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Hastalıkların kodlanması Tanımı ve Gerekliliği
Hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasının önemi
Hastalıkların Uluslararası sınıflamasının tarihçesi
Sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin temelleri
ICD’nin tarihçesi
ICD çeşitleri 1
ICD çeşitleri 2
ICD- 9 sistemi ve temel özellikleri
ICD-10 sistemi ve temel özellikleri
ICD-10‘un Bölümleri
ICD-10 Kodlama kuralları ve standartları
ICD-10 sisteminde alfabetik dizin kullanımı, ölçütleri
Teşhis İlişkili Gruplar (DRG) 1
Teşhis İlişkili Gruplar (DRG) 2
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Değişime ve yeniliğe açıktır
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Hasta ile etkin iletişim kurabilmek.
Sorumluluk sahibi olmak.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
2
3
3
3
3
2
3
4
4
4
3
4
Bu dersin öğrenme çıktıları program yeterlilikleri açısından en önemli noktayı teşkil etmektedir. Çünkü tüm
bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirme teknikleri ile geliştirme, sorun çözme, tasarım ve model geliştirme
ve yönetime uygulama çıktıları kazanılacaktır.
21.08.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

tıbbi dokümantasyon ve ıcd sistemler