T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: İŞLETME , LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
ÜRETİM SİSTEMLERİ PLANLAMASI
18.11.2014
Dersin Kodu :
ISAO3028
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
5
3
0
0
3
4
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ZEKİ AKYURT
Ders üretim operasyon yönetiminin temel konusu olan talep tahminleri stok yönetimi MRP bunlara bağlı
olarak uzun dönemli planlama ve kısa dönemli çizelgeleme üzerinde durmaktadır.
* Üretim operasyon kararlarının alınabilmesi için gerekli olan bilgi, kavram ve yöntemlerin öğrenilmesi*
Üretim dönemindeki imalat miktarı ve stok bulundurma gibi operasyon kararlarını alırken müşteri talep
bilgisine sahip olunması için gerekli olan talep tahmin yöntemlerinin öğrenilmesi* Firmalar için önemli bir
maliyet kalemi olabilen ve aynı zamanda stokastik koşullar altında müşteri talebinin karşılanabilmesi için
Dersin Öğrenme Çıktıları :
gerekli olan stok bulundurma kararlarında kullanılacak stok kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi* Deterministik
ve stokastik koşullar altında stok kontrol yöntemlerinin değerlendirilmesi* MRP ve DRP yöntemleri ile belirli
bir mamulün üretimi için malzeme gereksinimlerini hesaplanması* Bütünleşik üretim planlama ile çeşitli
üretim koşulları altında üretim stratejilerinin belirlenmesi* Çizelgeleme konusunda bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği :
Dersin İşleniş Yöntemi :
e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 3
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden
geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda
değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek
iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders
materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere
yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar değerlendirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
42
56
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
104
4,16
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
Talep Yönetimi
Talep Yönetimi
Stok Yönetimi
Stok Yönetimi
Stok Yönetimi
Olasılıklı Stok Kontrol
Olasılıklı Stok Kontrol
MRP Malzeme Gereksinimlerinin Planlanması
MRP Malzeme Gereksinimlerinin Planlanması
DRP Dağıtım Gereksinimlerinin Planlanması
Bütünleşik Üretim Planlama
Bütünleşik Üretim Planlama
Sıralama ve Çizelgeleme
Sıralama ve Çizelgeleme
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 3
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
İşletme Fonksiyonlarına ilişkin bütün bilgilere sahip olmak.
İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Kavram ve düşünceleri inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve araştırmalara dayalı çözüm
önerileri geliştirebilmek.
Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak.
Sorumluluk sahibi olmak.
Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve
öğrenmesini yönlendirebilmek.
İşletme ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek üçüncü kişilerle paylaşabilmek.
Etik değerlere sahip olmak.
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
3
4
5
6
7
8
9
10
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
Puan
3
4
5
3
3
3
4
5
3
5
Ders, işletmenin üretim fonksiyonun etkin kullanımı ve farklı üretim sistemleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi
sağlanması yönüyle işletme fonksyionlarına ilişkin bilgilere sahip olmak yeterliliğine ve kalite sistemleri
konuları hakkında bilgi ve bilince sahip olmak yeterliliklerine yüksek seviyede katkı sağlamaktadır. Ek olarak
üretimin diğer işletme fonksiyonları açısından değerlendirilmesini sağlaması ve çok yönlü bakış kazandırması
yönüyle kavram ve düşünceleri inceleyebilmek ve verileri yorumlayabilmek yeterliliklerine önemli seviyede
katkıkada bulunmaktadır.
05.06.2014
İMZA
Sayfa 3 / 3
Download

üretim sistemleri planlaması - İÜ AUZEF İşletme Lisans