DERS BİLGİLERİ
Ders
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
TBY315
3
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Önlisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Öğretim Görevlisi Handan BOYALI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İKY fonksiyonların uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve yeteneğin
kazandırılması.
Bu derste insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama,
Dersin İçeriği
İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme gibi İK fonksiyonları ile ilgili
konulara değinilecektir.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1) İKY?nin gelişim evrelerini İKY fonksiyonları açısından
karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
1,2,3
A,C
2) İKY fonksiyonlarını İKY?nin entegrasyonu açısından
birbirleriyle ilişkilendirir.
1,2,3
A,C
3) İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama
ile ilişkilendirir.
1,2,3
A,C
4) İKY fonksiyonları ile ilgili yöntemlerin uygulanabilirliğini
işletmelere göre sınıflandırır.
1,2,3
A,C
5) İKY fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir.
1,2,3
A,C
6) Bir işletmenin İKY fonksiyonu için sisteme dair benzetim
kurar.
1,2,3
A,C
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav , C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş ve İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı
2
İKY departmanının kuruluşu ve İK fonksiyonlarının tanıtılması
3
İş analizi ve iş tasarımı
4
İK planlaması
5
İK temin ve seçimi
6
Eğitim ve geliştirme
7
Performans değerlendirme
8
Kariyer Planlama
9
Ücret Yönetimi
10
ARA SINAV
11
İş Değerleme
12
Uluslararası İKY
13
Çalışanların İş Yaşamına Uyumlaştırılması
14
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
KAYNAKLAR
Ders Notu
[1] Bayraktaroğlu, Serkan (2006) İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitabevi,
Genişletilmiş 2. Baskı, Sakarya
Diğer Kaynaklar [1] Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Basım Yayım
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
Kısa Sınav
2
30
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıl İçi Değerlendirmelerin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Temel Mesleki Dersler
DERS KATEGORİSİ
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda
1
X
yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kazanmak.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
2
X
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme,
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim
X
teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
X
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm
5
X
üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme
becerisini kazanmak.
6
7
8
9
10
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek
X
düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri
X
izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik
X
bilincine sahip olmak.
X
İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını
X
kullanabilme becerisi kazanmak.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek
11 uygulama becerisi kazandırmak.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
10
10
Ödev
1
10
10
Final
1
20
20
Etkinlik
Toplam İş Yükü
104
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3.46
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

İnsan Kaynakları Yönetimi