DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü II
AFYA 102
Ön Koşul Dersleri
AFYA 101
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Okt. Selda Demiryürek Uygun
Dersi Verenler
Okt. Selda Demiryürek Uygun
Okt. Ş. Şeyda Ergül
Okt. Birgül Ünal
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
2
2+2
3
6
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Türkçenin temel dilbilgisi yapılarını, zamanları, durum takılarını ve
akıcı iletişim gereksinimlerini karşılayacak belirli dil yapılarını
öğretmek ve Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sağlamak.
Türkçenin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan
iletişime dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri
için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması, müfredat dışı
etkinliklerle öğrencilerin ders içinde öğrendikleri becerileri gerçek
hayatta kullanmaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Türkçenin temel dil bilgisi yapılarını öğrenir.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
2,4,5,6,9,10
1,2,3
A,C
6, 8
1,2,3
A,C
1, 3, 5,6
1,2,3
A,C
1, 2,5, 7
1,2,3
A,C
4,7
1,2,3
A,C
2) Türkçenin temel fonetik yapılarını öğrenir.
3) Temel iletişim becerilerini geliştirir.
4) Temel yazma becerileri geliştirir.
5) Temel okuma becerileri geliştirir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Şimdiki Zaman
Görülen (di’li) geçmiş zaman
2
Gelecek Zaman
Soru Cümleleri
İyelik ekleri, isim tamlamaları, durum ekleri
3
Yapım ekleri ( – Lı/ Li/ -Lu/ - Lü) / ( -sız/ -siz)/ ( - Lık/ Lik/ -Luk/ - Lük)
4
Gereklilik ( gerek-lazım)
Okuma çalışması
5
6
7
Şimdiki Zamanın Hikâyesi
Yeterlik Eylemi ( geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman)
Ara Sınav
Geniş Zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)
8
Geniş Zaman (Soru cümleleri)
9
Karşılaştırma (- Den daha)
Üstünlük (en)
İsim cümleleri
10
12
13
İstek kipi ( Ben - Biz )
Dilek-Şart Kipi
Ettirgen Çatı
14
Okuma çalışması
Yazma çalışması
15
Genel tekrar
16
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yabancı Dilim Türkçe 2, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları
Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 1, TÖMER Yayınları.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler
Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar
2 kısa sınav, 2 ara sınav, 1 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
2
20
Ödev (Sözlü)
1
20
Toplam
4
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
4
60
Toplam
5
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan
mektuplar yazar.
2
Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar
yazar.
X
3
Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.
X
4
Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.
5
Öğrenilen dilde yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.
X
X
X
6
Öğrenilen dilde sözlü anlatımda temel yapıları kullanır.
X
7
Öğrenilen dilde kısa betimleyici paragraflar okur ve yazar.
X
8
Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.
9
Öğrenilen dilde basit sorulara yanıt verir.
X
X
10 Öğrenilen dilde konu hakkında basit sorular sorar.
X
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ara Sınav
1
3
3
Kısa Sınav
2
2
4
Ödev
3
9
27
Final
1
4
4
Toplam İş Yükü
150
Toplam İş Yükü / 25 (s)
6
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

AFYA 102