DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü 1
AFYA 101
Ön Koşul Dersleri
----
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
2+2
3
6
Dersin Koordinatörü Okt. Selda Demiryürek Uygun
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Selda Demiryürek Uygun
Serkan Uygun
Nur Zeynep Kürük
Ş. Şeyda Ergül
Birgül Ünal
Türkçe’nin temel fonetik ve dilbilgisi yapılarını, temel iletişim
gereksinimlerini karşılayacak belirli dil becerilerini ve Türk Kültürünü
tanıma fırsatı sağlamak
Dersin Amacı
Türkçenin temel fonetik ve dilbilgisi yapılarını öğrenerek, temel iletişim
gereksinimlerini karşılayacakbelirli dil becerilerini geliştirme, Türkçenin
günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan iletişime
Dersin İçeriği
dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri için gerekli
olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması, öğrencilerin ders içinde
öğrendikleri becerileri gerçek hayatta kullanmalarına olanak
sağlayacak müfredat dışı etkinlikler.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Türkçenin temel dil bilgisi yapılarını öğrenir.
2) Türkçenin temel fonetik yapılarını öğrenir.
3) Temel iletişim becerilerini geliştirir.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
2,4,5,6,9,10
1,2,3
A,C
6, 8
1,2,3
A,C
1, 3, 5,6
1,2,3
A,C
4) Temel yazma becerileri geliştirir.
5) Temel okuma becerileri geliştirir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav, B: Deney C: Ödev
1, 2,5, 7
1,2,3
A,C
4,7
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Tanışma
Selamlaşma ve Dilekler
Şahıs zamirleri
Alfabe
2
Sayılar
Çoğul eki
Soru eki
3
Kişi zamirleri
İsim cümleleri
İsmin bulunma hali (-de/ -da/ -te/ -ta)
4
Soru sorma ve cevaplama
Günler, aylar, mevsimler
Sıfatlar
5
Fiiller
Şimdiki zaman (olumlu ve olumsuz cümleler)
İsim durum ekleri (Yönelme,çıkma)
6
Şimdiki zaman soru cümleleri
7
Ara Sınav
İyelik sıfatları
İsim tamlamaları
8
Emir cümleleri
Okuma çalışması
Dinleme çalışması
9
Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)
Görülen (-di’li) geçmiş zaman (Soru cümleleri)
10
12
Sunumlar
Yeterlilik eylemi (geniş zaman)
Ön Hazırlık
Gelecek zaman (Olumlu ve Olumsuz cümleler)
13
14
Gelecek zaman (Soru cümleleri)
15
Genel tekrar
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
Yabancı Dilim Türkçe 1, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları
Yeni Hitit Temel 1, TÖMER Yayınları.
İstanbul Yabancılar için Türkçe Kitabı A1-A2, Kültür Sanat Basımevi
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler
Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar
1 ara sınav, 2 kısa sınav, 1 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
2
20
Ödev (Sözlü)
1
20
Toplam
4
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
4
60
Toplam
5
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan
mektuplar yazar.
X
2
Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.
X
3
Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.
X
4
Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.
X
5
Öğrenilen dilde yazılı anlatımda temel yapıları kullanır.
X
6
Öğrenilen dilde sözlü anlatımda temel yapıları kullanır.
X
7
Öğrenilen dilde kısa betimleyici paragraflar okur ve yazar.
X
8
Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.
X
9
Öğrenilen dilde basit sorulara yanıt verir.
X
10 Öğrenilen dilde konu hakkında basit sorular sorar.
X
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
3
48
Ara Sınav
1
3
3
Kısa Sınav
1
2
4
Ödev
3
9
27
Final
1
4
4
Toplam İş Yükü
150
Toplam İş Yükü / 25 (s)
6
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

AFYA 101