DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Güzel Sanatlar İçin Özel Amaçlı İngilizce – IV
(Plastik Sanatlar/Sanat Yönetimi)
AFEC202
Ön Koşul Dersleri
AFEC201
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Faruk Kural
Dersi Verenler
İrem Ekinci
Yarıyıl
T+U
Saat
2
3+0
Kredi AKTS
3
3
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi hakkındaki kavramları
anlamak ve ifade edebilmek.
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi Tasarımını içeren konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1) Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi hakkında
geniş bilgi sahibi olamak.
3,5
1,2,3
A,C
1,4
1,2,3
A,C
2
1,2,3
A,C
3,4
1,2,3
A,C
2) Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi hakkında sözel
iletişim kurabilmek.
3) Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi konusunda
yazılı sunu yapabilmek.
4) Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi hakkında
işitsel-görsel medya kullanımı ile uzun sunu yapabilmek.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Ön
Hazırlık
Hafta Konular
1
MINIMALISM: BEAUTY OF SIMPLICITY
2
CONCEPTUAL ART
3
HUMAN BODY AS A SOURCE OF KNOWLEDGE
4
INSTALLATION ART: CREATING THEATRICAL ENVIRONMENTS
5
VIDEO ART AND NAM JUNE PAIK
DIUS OFFICE SHOWCASES STUDENT ART
6
EARTH ART
7
HIGH TECHNOLOGIES
8
ARASINAVI
9
SUPER-HYPER- PHOTO REALISM: AN IMAGE OF AN IMAGE OF LIFE…
10
LATEST NEWS FROM THE ART WORLD
11
THE SENSATION SHOW: YOUNG BRITISH ARTISTS
12
ART BIENNIALS
13
ARTIST INITIATIVES AND OFF-SPACES
14
THE PICTURES GENERATION
BODY ART: MARKS OF IDENTITY
15
THE LEGACY OF INTERACTION: ARTISTS AT THE IMPERIAL WAR
MUSEUM 1981–2007
16
FİNAL SINAVI
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
KAYNAKLAR İHTİYACA GÖRE BÖLÜMÜMÜZCE DERLENMİŞTİR.
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
Arasınavı ve Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
25
Derse katılım
1
70
Toplam
70
Finalin Başarıya Oranı
30
Yıl içinin Başarıya Oranı
70
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi konularında sözel iletişim
x
kurabilir
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi konularında yazılı iletişim
x
kurabilir
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi hakkında derinlemesine fikir sahibi
olur
x
4
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimini içeren konularda sunu yapabilir
x
5
Çağdaş Plastik Sanatlar ve Sanat Yönetimi konularını rahatlıkla anlayabilir
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
2
2
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
2
3
6
Final
1
2
2
Etkinlik
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3,6
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

afec 202 plastik sanatlar ve sanat yönetimi