Slovenská sezóna – Dlhometrážne filmY
Slovak Season – Feature films
Štvorec v kruhu
Štvorec v kruhu
Square in a Circle
Slovenská republika, Česká republika/
Slovak Republic, Czech Republic
2013, Blu-ray, far./col., 70 min.
Réžia/Director: Ľubomír Štecko Scenár/
Screenplay: Ľubomír Štecko Kamera/
Director of Photography: Ľubomír Štecko
Strih/Editor: Ľubomír Štecko Výroba/
Production: ALEF Film & Media Group, s.r.o.,
Filmové Ateliéry Zlín, s.r.o, UN Film, s.r.o.
Predaj/Sales: ALEF Film & Media Group
Štvorec ohraničený pravidelnými
bokmi s ostrými vrcholmi predstavuje
v abstraktnom maliarstve prísnosť,
mäkký kruh predstavuje otvorený
svet bez konca. V istom zmysle to
platí aj pre hlavnú postavu tohto
dokumentárneho filmu. Celý život
sa snaží byť slobodným, nezávislým,
žije tak, akoby preňho neexistovali
hranice. Zvnútra sa však riadi jasnými
zásadami, neporušuje ich. Ossif je
neprehliadnuteľný svojím dielom aj
spôsobom života. Neprispôsobuje
sa svetu, snaží sa svet prispôsobovať
svojim predstavám. Má vytvorené
všetky podmienky na pohodlné,
bezstarostné užívanie, v ktorom by
iní zotrvali do konca života. Ossifa to
však znepokojuje a núti objavovať
nové tvorivé aj životné teritóriá
a realizovať ďalšie svoje sny.
152
In abstract painting, the square,
bounded by equal sides and sharp
vertices, represents precision, while
the soft-edged circle represents an
open, boundless world. In a certain
sense this also applies to the
protagonist of this documentary.
For his entire life, he has strived to
be free, independent, living as if
boundaries simply did not exist,
though never breaking his own
internal, clearly-defined principles.
Ossif’s work and lifestyle make
him stand out. Instead of adapting
himself to the world, he attempts
to adapt the world to his own ideas.
He has all everything he needs for
a comfortable, care-free existence.
But the same comfort that would
satisfy others for a lifetime troubles
him, compelling him to seek out new
frontiers of creativity and living, and
to continue fulfilling his dreams.
Ľubomír Štecko (1945, Pribylina, Slovensko)
absolvoval v roku 1972 štúdium odboru
filmovej a televíznej kamery na pražskej
FAMU. Po škole pracoval v Spravodajskom
a Krátkom filme v Slovenskej filmovej tvorbe
Bratislava. Spočiatku ako kameraman, neskôr
ako režisér dokumentárnych filmov. Od začiatku 90. rokov pôsobil v Slovenskej televízii
v rôznych funkciách, ako redaktor, dramaturg,
producent, vedúci tvorivej skupiny, hlavný
dramaturg skupiny. Jeho prevažne autorské
dokumenty boli prezentované na filmových
festivaloch a prehliadkach doma aj v zahraničí
(Karlove Vary, Oberhausen, Nyon). V kinách
bol uvedený jeho Stanislav Babinský – život je
nekompromisný bumerang (1991).
Ľubomír Štecko (1945, Pribylina, Slovakia)
earned a degree in film and television
cinematography from Prague’s FAMU in 1972.
After graduating he worked at the news and
short film divisions of Slovak Film Production
in Bratislava, first as a director of photography,
later as a documentarian. Since the start of
the 90s he has held various posts at Slovak
Television, including editor, dramaturg, producer, creative group chief and head creative
group dramaturg. His documentaries, most of
which he has written and shot himself, have
been screened at film festivals and showcases
both at home and abroad (Karlovy Vary,
Oberhausen, Nyon), and his “Stanislav Babinský – Life Is An Uncompromising Boomerang”
(1991) saw cinema distribution.
Download

štvorec v kruhu - Art Film Festival