DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Güzel Sanatlar İçin Özel Amaçlı İngilizce – III
(Moda ve Textil Tasarımı)
AFEC201
Ön Koşul Dersleri
AFEC002
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Faruk Kural
Dersi Verenler
Ahu Zeynep Bakır
Yarıyıl
T+U
Saat
1
3+0
Kredi AKTS
3
3
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Moda ve Textil Tasarımı tarihi hakkındaki kavramları anlamak ve ifade
edebilmek.
Moda ve Tekstil Tasarımı tarihini içeren konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Moda ve Textil Tasarımı tarihi hakkında derin bilgi sahibi
olamak.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
3,5
1,2,3
A,C
1,4
1,2,3
A,C
2
1,2,3
A,C
3,4
1,2,3
A,C
2) Moda ve Textil Tasarımı konularında sözel iletişim
kurabilmek.
3) Moda ve Textil Tasarımı tarihi konularnda yazılı iletişim
kurabilmek.
4) Moda ve Textil Tasarımı tarihi hakkında işitsel-görsel
medya kullanımı ile uzun sunu yapabilmek.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
PREHISTORIC CLOTHING
PREHISTORIC BODY DECORATIONS
2
ANCIENT EGYPTIAN CLOTHING
EGYPTIAN HEADWEAR
EGYPTIAN BODY DECORATIONS
3
EARLY ASSYRIA
4
MESOPOTAMIAN CLOTHING
HOW TO MAKE A POWER POINT PRESENTATION
5
MEDIEVAL FASHION
6
THE HISTORY OF INDIAN FASHION TRENDS
7
OTTOMAN WOMEN’S CLOTHING
8
ARASINAVI
9
KIMONO
DRAGON ROBES
10
THREE MOST DEADLY FASHION TRENDS
TOP THREE DEADLIEST FASHION TRENDS
11
FASHION DESIGNING THE ‘THEN AND NOW’
12
FASHION TRENDS OF THE TWENTIES
SOME IMPORTANT FASHION ICONS OF THE TWENTIES
13
THE STORY OF VOGUE MAGAZINE
14
THE HISTORY OF A FASHION ICON
15
WHAT WAS PUNK FASHION IN THE EARLY DAYS OF THE 1970s?
16
FİNAL SINAVI
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
KAYNAKLAR İHTİYACA GÖRE BÖLÜMÜMÜZCE DERLENMİŞTİR.
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
Arasınavı ve Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
25
Participation
1
25
Toplam
70
Finalin Başarıya Oranı
30
Yıl içinin Başarıya Oranı
70
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Moda ve Textil Tasarımı tarihi konularında sözel iletişim kurabilir
x
2
Moda ve Textil Tasarımı tarihi konularınd yazılı iletişim kurabilir
x
3
Moda ve Textil Tasarımı tarihi hakkında derinlemesine fikir sahibi olur
x
4
Moda ve Textil Tasarımı tarihini içeren konularda uzun sunu yapabilir
x
5
Moda ve Textil Tasarımı tarihi konularını derinlemesine anlayabilir
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
2
2
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
2
3
6
Final
1
2
2
Etkinlik
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3,6
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

afec 201 moda tasarımı