DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Güzel Sanatlar İçin Özel Amaçlı İngilizce – III
(Endüstri Ürünleri Tasarımı)
AFEC201
Ön Koşul Dersleri
AFEC002
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Faruk Kural
Dersi Verenler
Fuat Yıldırım Uycan
Yarıyıl
T+U
Saat
1
3+0
Kredi AKTS
3
3
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi hakkındaki kavramları anlamak ve
ifade edebilmek.
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihini içeren konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi hakkında geniş bilgi
sahibi olamak.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
3,5
1,2,3
A,C
1,4
1,2,3
A,C
2
1,2,3
A,C
3,4
1,2,3
A,C
2) Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi hakkında sözel iletişim
kurabilmek.
3) Endüstri Ürünleri Tasarımı konusunda yazılı sunu
yapabilmek.
4) Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi hakkında görsel-sözel
medya kullanımı ile uzun sunu yapabilmek.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
WHAT IS INDUSTRIAL DESIGN?
PRODUCT DESIGN
2
PROCESS OF DESIGN
INTERACTION DESIGN
3
ART vs. DESIGN
4
HOW TO MAKE A PPP
5
EUROPE AND THE AGE OF EXPLORATION
6
INDUSTRIAL DESIGN – A GENERAL OUTLOOK
7
INDUSTRIAL DESIGN – 1900-25
8
ARASINAVI
9
INDUSTRIAL DESIGN – 1925-50
11
INDUSTRIAL DESIGN – 1950-75
INDUSTRIAL DESIGN – 1975-PRESENT
10
IMPACTS OF HISTORICAL DEVELOPMENTS
12
BEFORE AND AFTER THE INDUSTRIAL REVOLUTION
13
THE AGE OF MASS PRODUCTION
14
THE INDUSTRIAL REVOLUTION - I
15
THE INDUSTRIAL REVOLUTION - II
16
FİNAL SINAVI
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
KAYNAKLAR İHTİYACA GÖRE BÖLÜMÜMÜZCE DERLENMİŞTİR.
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
Arasınavı ve Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
25
Derse katılım
1
25
Toplam
70
Finalin Başarıya Oranı
30
Yıl içinin Başarıya Oranı
70
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi konularında sözel iletişim kurabilir
x
2
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi konularında yazılı iletişim kurabilir
x
3
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi hakkında derinlemesine fikir sahibi olur
x
4
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihini içeren konularda sunu yapabilir
x
5
Endüstri Ürünleri Tasarımı tarihi konularını rahatlıkla anlayabilir
x
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
2
2
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
2
3
6
Final
1
2
2
Etkinlik
Toplam İş Yükü
90
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3,6
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

afec 201 endüstri ürünleri tasarımı