T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İNSANİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Coğrafya Bölümü Başkanlığı
BÖLÜM KURULU KARARLARI
Oturum Tarihi: 14.04.2014
Oturum Sayısı: 2014–21
Bölüm Kurulumuz 11.04.2014 Pazartesi günü saat: 10.00’de Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saadettin
TONBUL’un Başkanlığında, Kurul üyelerinin katılımıyla 524 No’lu Bölüm Başkanlığı odasında
toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.
KARAR SAYISI 1: Bölümümüz 3. Sınıf öğrencilerinin almakta oldukları COĞ 338 Arazi
Uygulamaları dersinin eğitim ve öğretimi 13-15 Mayıs 2014 (Salı, Çarşamba, Perşembe)
tarihlerinde 3 gün süre ile Hazar Gölü ve çevresinde yapılacaktır. Bu tarihlerde, 08.00 - 17.00
saatleri arasında üniversite servis otobüslerinden dört (4) tane görevlendirilmesi için gereğinin
Dekanlık Makamına arzına karar verilmiştir.
Arazi Uygulamaları dersine öğretim elemanlarından;
I. ÖĞRETİM (80 öğrenci) :
1. Gün (13 Mayıs 2014) Salı : Doç. Dr. M. Taner ŞENGÜN, Arş. Gör. Dr. B. Yüksel HOŞ, Arş.
Gör. Muzaffer SİLER, Arş. Gör. Dündar DAĞLI ve Arş. Gör. Ahmet TOPRAK katılacaktır.
2. Gün (14 Mayıs 2014) Çarşamba: Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ, Yrd. Doç. Dr. Veysel
KUŞÇU, Arş. Gör. Emrah ŞIKOĞLU, Arş. Gör. F. Ahmet CANPOLAT, Arş. Gör. Dündar DAĞLI ve
katılacaktır.
3. Gün (15 Mayıs 2014) Perşembe: Yrd. Doç. Dr. Handan ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Ayşe
ÇAĞLIYAN, Arş. Gör. Muzaffer SİLER, Arş. Gör. Emrah ŞIKOĞLU, Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA
ve Arş. Gör. Dündar DAĞLI katılacaktır.
II. ÖĞRETİM (80 öğrenci) :
1. Gün (13 Mayıs 2014) Salı: Doç. Dr. M. Dursun ÇİTÇİ, Doç. Dr. Zeki BOYRAZ, Arş. Gör.
Emrah ŞIKOĞLU, Arş. Gör. F. Ahmet CANPOLAT ve Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA katılacaktır.
2. Gün (14 Mayıs 2014) Çarşamba: Yrd. Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR, Arş. Gör. Dr. B.
Yüksel HOŞ, Arş. Gör. Muzaffer SİLER, Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA ve Arş. Gör. Ahmet TOPRAK
katılacaktır.
3. Gün (15 Mayıs 2014) Perşembe: Doç. Dr. Murat SUNKAR, Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNEK,
Arş. Gör. Dr. B. Yüksel HOŞ, Arş. Gör. F. Ahmet CANPOLAT ve Arş. Gör. Ahmet TOPRAK
katılacaktır.
KARAR SAYISI 2: Bölümümüzün eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesinde 1.sınıf
öğrencilerinin yakın çevre gezileri aşağıda belirtilen tarihlerde düzenlenecektir. Öğrencilere Elazığ ve
yakın çevresi fiziki, beşeri, kültürel ve bölgesel coğrafya açısından tanıtılacak ve derslerde verilen
bilgilerin uygulaması yaptırılacaktır.
Aşağıda
belirtilen tarihlerde 08.00-17.00 saatleri
arasında,
şoförlerin yevmiyesi
Bölümümüzce karşılanmak üzere Üniversitemiz servis otobüslerinden (4) tanesinin, 04 Mayıs 2014Pazar günü görevlendirilmesi için gereğini Dekanlık Makamına arzına karar verilmiştir.
04 Mayıs 2014- Pazar : 80 öğrenci 6 öğretim elemanı (1. Sınıf I. Öğretim)
Gidilecek Yer: Harput–Buzluk Mağarası, Sarıçubuk, Cip ve Poyraz Köyleri, Keban Barajı ve
İlçe merkezi (2 otobüs)
04 Mayıs 2014- Pazar : 80 öğrenci 6 öğretim elemanı (1. Sınıf II. Öğretim)
Gidilecek Yer: Harput–Buzluk Mağarası, Sarıçubuk, Cip ve Poyraz Köyleri, Keban Barajı ve
İlçe merkezi (2 otobüs)
Bölümümüzün eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesindeki bu hafta sonu araştırma-uygulama
gezilerine ise öğretim elemanlarından,
04 Mayıs 2014 Pazar günü:
1. Sınıfların (I. Öğretim) gezisine; Doç. Dr. Zeki BOYRAZ Başkanlığında, Doç. Dr. M. Taner
ŞENGÜN, Arş. Gör. Dr. Bekir Yüksel HOŞ, Arş. Gör. Muzaffer SİLER, Arş. Gör. F. Ahmet
CANPOLAT ve Aşır Yüksel KAYA katılacaktır.
1. Sınıfların (II. öğretim) gezisine, Yrd. Doç. Dr. Halil GÜNEK Başkanlığında, Yrd. Doç. Dr.
Ayşe ÇAGLIYAN, Yrd. Doç. Dr. Veysel KUŞÇU, Arş. Gör. Emrah ŞIKOĞLU, Arş. Gör. Dündar
Dağlı ve Arş. Gör. Ahmet TOPRAK katılacaktır.
KARAR SAYISI 3: Bölümümüz 1. Sınıf öğrencilerinin almakta oldukları COĞ 102 Klimatoloji
dersinin eğitim ve öğretim uygulaması 06.05.2014 tarihinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sahasında
yapılacaktır. Bu tarihte, 09.30-12.00, 13.30-16.00 saatleri arasında üniversite servis otobüslerinden
iki (2) tane görevlendirilmesi için gereğinin Dekanlık Makamına arzına karar verilmiştir.
06 Mayıs 2014- Salı : 80 öğrenci
2 öğretim elemanı (I. Sınıf (I. Öğretim)– Elazığ çevresi)
06 Mayıs 2014- Salı: 80 öğrenci
2 öğretim elemanı (I. Sınıf (II. Öğretim)– Elazığ çevresi)
Download

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNSANİ ve SOSYAL BİLİMLER