MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Sonucu
16/01/2014 tarihinde yapılan sınavda başarılı olup, atanmaya hak kazanan adaylar;
Adı - Soyadı
Unvanı
Birimi
Halil KILIÇ
Arş. Gör.
İİF - Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD - 7. Derece
Eyyüp GÜRTÜRK
Arş. Gör.
FEF - Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü - 6. Derece
Abdulsemet GÜNEK
Arş. Gör.
İLTF - Genel Gazetecilik ABD - 6. Derece
Gülten ÇETİNTAŞ
Arş. Gör.
MMF - Devreler ve Sistemler ABD - 6. Derece
Ahmet SAYLIK
Arş. Gör.
MMF - Mekanik ve Makine Elemanları ABD - 6. Derece
Taha ETEM
Arş. Gör.
MMF - Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Teorisi ABD 7. Derece
Mehmet ÇEÇEN
Arş. Gör.
MMF - Elektrik Tesisleri ABD - 6. Derece
Özgür ÇAKMAKCI
Arş. Gör.
MMF - Çevre Teknolojileri ABD - 6. Derece
Sedat ÖĞMEN
Öğr. Gör.
MYO - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. 2. Derece
Leyla ERTEKİN TAŞTAN
Öğr. Gör.
MYO - Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu Olmak. 4. Derece
İkram FİLİZ
Öğr. Gör.
MMYO - Sosyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 6. Derece
Mesut Hayati AVAN
Öğr. Gör.
Rabia Sümeyye AÇAR
Okutman
MMYO - Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında Yüksek Lisans Yapmış
Olmak. 3. Derece
MYO - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu
Olmak. 5. Derece
Hafize DİNÇOĞLU
Uzman
MYO - İlahiyat Fakültesi Mezunu Olmak. 1. Derece
Abdulkadir GÜNGÖR
Uzman
MYO - Elektrik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. 6. Derece
Nazife TÜRKMEN
Uzman
MYO - Gazetecilik Bölümü Mezunu Olmak. 4. Derece
ATAMAYA ESAS EVRAKLAR
1- Lisans-Yüksek Lisans Diploması (Aslı veya noter tasdikli sureti)
2- Transkript Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)
3- ALES Belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi (İstendiği takdirde)
5- Kimlik Fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği
6- Adli Sicil Kaydı
7- İkametgâh Belgesi
8- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden)
9- Hizmet Belgesi (Çalışanlar için)
10- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
11- 4 Adet Fotoğraf
12- Mal Bildirim Formu
Not: Başvuru esnasında evrakların aslını ya da noter tasdikli suretlerini teslim etmiş olanların, aynı
evrakları bir daha vermelerine gerek yoktur.
Download

Öğretim Elemanı Giriş Sınavı Sonuçları