DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yabancılar için Yoğunlaştırılmış Türk Dili ve
Kültürü IV
AFYA 204
Ön Koşul Dersleri
----
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
2
0+8
4
6
Dersin Koordinatörü Okt. Selda Demiryürek Uygun
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Selda Demiryürek Uygun
Nur Zeynep Kürük
Birgül Ünal
Şeyda Ergül
Yusuf Çotuksöken
Öğrencilere Türkçenin orta üstü seviyedeki dilbilgisi yapılarını, akıcı
iletişim
gereksinimlerini
karşılayacak
gerekli
dil
becerilerini
kazandırmak
Türkçenin orta üstü seviyedeki dilbilgisi yapılarını, akıcı iletişim
gereksinimlerini karşılayacak gerekli dil becerilerini kazandıracak,
Dersin İçeriği
Türkçenin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan
iletişime dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri
için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Türkçenin orta üstü düzeydeki dil bilgisi yapılarını
öğrenir.
Program
Öğrenme
Çıktıları
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri Yöntemleri
2,4,5,6,9,10
1,2,3
A,C
6, 8
1,2,3
A,C
3) İletişim becerilerini geliştirir.
1, 3, 5,6
1,2,3
A,C
4) Yazma becerileri geliştirir.
1, 2,5, 7
1,2,3
A,C
2) Türkçenin fonetik yapılarını öğrenir.
5) Okuma becerileri geliştirir.
4,7
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
1,2,3
A,C
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Tanışma
Orta seviye genel tekrar
2
-diği için/ -diğinden
Birleşik cümleler
3
Dolaylı anlatım
Yazılı anlatım
Sözlü anlatım
4
Addan eylem yapan ekler
Dinleme etkinliği
5
Eylemden ad yapan ekler
Okuma etkinliği (gazete haberleri)
6
Addan ad yapan ekler
Okuma etkinliği (gazete haberleri)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ara sınav
Konuşma- tartışma etkinliği
Okuma etkinliği
Konuşma- tartışma etkinliği
(film)
Tezlik/ sürerlik Eylemi
Belirteçler/ ikilemeler
Dinleme etkinliği
Yardımcı eylemler
Yazım-imla Kuralları
Genel tekrar
Final sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yabancı Dilim Türkçe 3, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları
Diğer Kaynaklar
Yeni Hitit Temel 2, TÖMER Yayınları.
Fatma Bölükbaş, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı, İstanbul, 2008.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Okuma metinleri, alıştırmalar
Ödevler
Kısa metinler yazma, kısa sunumlar hazırlama.
Sınavlar
1 ara sınav, 2 kısa sınav, 1 final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
2
20
Ödev
2
20
Toplam
5
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
5
60
Toplam
6
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan
mektuplar yazar.
X
2
Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar yazar.
X
3
Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde kullanır.
X
4
Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.
X
5
Öğrenilen dilde yazılı anlatımda doğru dilbilgisi yapılarını kullanır.
X
6
Öğrenilen dilde sözlü anlatımda doğru dilbilgisi yapılarını kullanır.
X
7
Öğrenilen dilde betimleyici paragraflar okur ve yazar.
X
8
Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.
X
9
Öğrenilen dilde sorulara yanıt verir.
X
10 Öğrenilen dilde konu hakkında sorular sorar.
X
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
8
128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
9
1
9
Ara Sınav
1
2
2
Kısa Sınav
2
1
2
Ödev
6
1
6
Final
1
3
3
Toplam İş Yükü
150
Toplam İş Yükü / 25 (s)
6
Dersin AKTS Kredisi
6
Download

AFYA 204