“DEĞERLER
EĞİTİMİ”
TASLAK PROJE
2014
MAYIS
PROJENİN ADI:
“ Değerler Eğitimi”
PROJENİN AMACI:
1. İnsanların öncelikle Allah’a karşı sorumluluklarını getirmelerini sağlamak;
2. İnsanlarla olan ilişkilerini ve sosyal sorumluluklarını kuvvetlendirmek;
3. İnsanın kendine karşı sorumluluklarını getirmelerini sağlamak;
4. İnsanların doğaya karşı sorumluluklarını sağlamak;
5. İnsanın günlük yaşantısında bulunması gereken davranışlar;
PROJENİN ÖZETİ:
Bu proje kapsamında toplumumuzdaki çözülmeler, sosyal problemler, huzursuzluklar, insanımızın ruh ve beden sağlığı, dini
ve kültürel alanlarda ki eksiklikleri gidermektir.
Bu proje kapsamında, insani erdem ve faziletler ile toplumsal hayatımızı etkileyen olumlu ve olumsuz değerler toplum
gündemine getirilerek değerlendirilecektir. Bu kapsamda toplantılar, seminerler, konferanslar, sohbetler ve cami
programları( vaaz ve hutbeler vs) ile gündeme getirilerek farkındalıklar ve toplumsal duyarlılık oluşturulacaktır.
Proje Kapsamında Konuşmacılar:
Proje kapsamında konuşmacılar Bahar Gençlik Derneği eğitim gönüllüleri ve il ve ilçe müftülükleri vaizleri müftü yardımcıları
veya Konya İl Müftülüğü ’nün görevlendirdiği diğer kişi ya da kişiler olacaktır.
GÖREVİ
ADI SOYADI
Hasan Basri BALCI
Konya Anadolu İ. H.L. Öğretmeni (Eğitimci-Yazar)
Sami YILDIZ
İlahiyatçı-Yazar
Muzaffer DERELİ
Selçuklu Vaizi
Sinan CIRIK
Konya Anadolu İ. H.L. Öğretmeni (Eğitimci-Yazar)
Mehmet Akif ÇEŞMECİ
Karatay Müftülüğü Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu F.K.K.Ö
Celalettin KÜRÜK
Karatay Müftülüğü Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu F.K.K.Ö
Proje Kapsamında Uygulanacak Program İçeriği
İÇERİK
SÜRESİ
YAPACAK KİŞİ YA DA KİŞİLER
KURANI KERİM TİLAVETİ
10-15 DK
BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ ÜYELERİ VEYA
MÜFTÜLÜK İLAHİ KOROLARI
KONU İLE İLGLİ NAATLAR
10-15 DK
BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ ÜYELERİ
( İmam Hatip Lisesi Öğrencileri İlahiyat Fakültesi
Öğrencileri ve Diğer Gençler)
İLAHİ-KASİDE-MEVLÜT
10-15 DK
BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ ÜYELERİ VEYA
MÜFTÜLÜK İLAHİ KOROLARI
KONUŞMA-DUA
30-45 DK
BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ EĞİTİM
GÖNÜLLÜLERİ,EĞİTİMCİ-YAZARLAR VE
MÜFTÜLÜK VAİZLERİ
PROJENİN UYGULAMA ALANI:
 Karatay
 Meram
 Selçuklu
 Altınekin
 Sarayönü
 Çumra
 Ilgın
 Çumra
 Beyşehir
 Seydişehir
PROJENİN ORTAKLARI:
 Konya İl Müftülüğü
 Karatay İlçe Müftülüğü
 Diğer İlçe Müftülükleri
 Belediyeler
 Kaymakamlıklar
 Valilikler
 Sivil Toplum Kuruluşları
 Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu
PROJENİN BÜTÇESİ:
Bahar Gençlik Derneği Bütçesinden Karşılanacak
PROJENİN SÜRESİ: 23.06.2014-31.12.2014
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE GÖREVİ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mehmet Akif ÇEŞMECİ (Proje Koordinatörü)
Muhammed Selman SOLAK ( Proje Koordinatör Yardımcısı)
Bekir Talha SAATÇİOĞLU ( Proje Koordinatör Yardımcısı)
Muhammed Musab ERTUĞAN (Proje Mali İşler Sorumlusu)
Muhammed Talha TEKİN (Proje Organizasyon Sorumlusu)
Sadık VURAL (Proje Sosyal Bölümünün Sorumlusu)
Muhammed Hanefi ÇALIŞKAN (Projenin Gençlere Uygulama Sorumlusu)
Ahmet Cihat YILDIRIM (Projenin İdari İşler Sorumlusu)
Celalettin KÜRÜK (Projenin Program İçeriği Sorumlusu)
Muhammed Mücahit YAPRAKÇI (Proje Basın Yayın Sorumlusu)
Proje Danışma Kurulu:
1. Prof. Dr. Ali AKPINAR
2. Dr. Hamza KÜÇÜK
3. Saliha BİLGİÇ
4. Hasan Hüseyin ARSLANTÜRK
5. Dr. Abdurrahman BÜYÜKKÖRÜKÇÜ
6. Hasan Basri BALCI
7. Muzaffer DERELİ
8. Sami BAYRAKÇI
Proje Denetim Kurulu:
1. Abdülkerim YILMAZ
2. Mehmet BALLI
3. Muzaffer DERELİ
4. Halil İbrahim ÜREN
5. Mehmet AKYAVAŞ
6. Selman YAZ
Projenin Pilot Bölgesi:


Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu
Bahar Gençlik Derneği Gençlik Merkezi
Hedef Kitle:
Programlarda hedef kitlenin 2 gruptur. Her iki gruba da ayrı içerikli programlar düzenlenir.

30 Yaşı Altında Bulunan Genç Kesim

30 Yaşı Üstü
1. 30 YAŞ ÜSTE UYGULANACAK PROĞRAM:
Yazılı Dokümanlar Temin Etmek;
İnsanlara sözlü etkinlikler yanında yazılı broşür, afiş vb. gibi dokümanlar da dağıtarak insanları okumaya öğrenmeye teşvik
edilmesini sağlamak.
Proje Kapsamında İşlenecek Konular
 Doğruluk ve Dürüstlük
 Emanet ve güvenirlik
 Kibir ve haset
 Haram/haksız kazanç hırsızlık, rüşvet, kul hakkı
 Şahıs ve mal aleyhine işlenen suçlar;
 Yalan, dedikodu, gıybet ve iftira;
 İnsanın önemi ve değeri;
 İnsan hakları
 Kamu hakları
 Komşu ilişkileri;
 Hayvan hakları;
 Tüketici bilinci-israf;
 Bağımlılık/zararlı alışkanlıklar;
 Çocuk ve gençlerin eğitimi;
 Eğitim ve öğretimin önemi;
 Zaman Bilinci;
 Aile bireylerinin Görevleri;
 Bu kapsamdaki diğer konular;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Olumlu Değerler
Sorumluluk;
Adalet
Yardımlaşma ve Paylaşma
Hoşgörü ve Affetme;
Dostluk, Sevgi ve Saygı
Şefkat ve Merhamet
Olumsuz Değerler
Haset
Cimrilik
Kibir ve Gösteriş
Yalan ve İftira
İsraf
2. 30 YAŞ ALTI KESİME UYGULANACAK PROĞRAM:
Bu kesime uygulanacak faaliyetler yaz döneminde Kur’an Kurslarında kış döneminde okullarda ve öğrenci pansiyonlarında
uygulanacaktır. Burada uygulanan kısa ve öz eğitimden sonra Bahar Gençlik Derneği eğitim merkezinde detaylı bir şekilde bu
konuda program uygulanacaktır. Pilot olarak ilk Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu’nda uygulanacak.
HACIHASANBAŞI KUR’AN KURSU DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ UYGULAMASI:
A. Konferans:
B. Etkinlik:
C. Çalıştay:
1. Konferans
Projemiz kapsamındaki konular üzerinde Hacıhasanbaşı Kur’an Kursu öğrencilerine bunlar görsel sunumlarla ve anlayacakları
dilden anlatılır. Bu konuda bir hoca hanım ve bir hoca efendi görevlendirilir. Görevlendirilen hocalar Kur’an’ı Kerim dersinde
girmezler ve bu konularda araştırmalar yaparak öğrencileri bu konuda bilinçlendirmeye çalışırlar. Her gün 4 sınıfa girerek
haftalık konular anlatılır. Anlatılacak konular başında öncelikle Kur’an Kurslarının önemi, dini ilimleri öğrenmenin önemi, cami
ve cemaatin önemi gibi islam’i değerlerin önemi öğrencilere sözlü ve yazılı olarak anlatılmaya çalışılır.
Konuşmacılar:
 Mehmet Akif ÇEŞMECİ
 Emine PINARCIK
Anlatılacak Başlıca Konular:
1.
Edep-Haya-Ahlak
2.
Kul Hakkı
3.
Anne ve Baba Hakkı Aile Hukuku
4.
Doğruluk ve Güven
5.
Emanete Riayet
6.
Kibir
7.
Komşuluk İlişkileri ve Hakları
8.
Kur’an Ahlakı
9.
Sabır
10.
Selamlaşma
11.
Sorumluluk Bilinci
12.
İlim Öğrenmenin Önemi
13.
Yaz Kursları ve Kur’an’ı Kerim Eğitimi
14.
Kardeşlik Hukuku
15.
Dili Tutma
16.
Cami ve Cemaat Adabı
17.
Ameli Salih
18.
Ahlak Esasları (Genel)
2. Etkinlikler:
o
o
o
o
o
AMAÇ
Öğrencilerin projede etkin rol almalarını sağlamak
Öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara duyarlılıklarını arttırmak
Öğrencilere sorunları tespit etme disiplini ve çözüm odaklı düşünme alışkanlığı kazandırmak
Öğrencilerin düşüncelerini yazarak ifade etme yeteneklerini geliştirmek
Türkçe’nin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek
a. Sosyal Medya:
Projenin paylaşım ortamlarından biridir. Açık bir gruptur. Haftanın odak değeri tüm üyelere haftalık konusu
olarak sunulur. Asıl hedef kitlesi öğrencilerdir. Grup sayfası ile proje kapsamındaki okulların öğrencilerinin
gruba üye olmaları sağlanarak fikirlerini, çalışmalarını paylaşmaları, paylaşım alışkanlığı kazanmaları,
düşüncelerini tartışarak geliştirmeleri amaçlanır. Öğrencilerden başka, gruba başta öğretmenler, veliler ve
okul idarecileri olmak üzere dileyen herkes katılabilir, paylaşımda bulunabilir. Grup sayfasında projeyle ilgili
bilgiler, duyurular, anket uygulamaları vb. yer almaktadır. Dosyalar kısmında yabancı üyeler için proje
kataloğunun İngilizce versiyonu da bulunmaktadır. Grupta Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılması,
farklılıklara saygı, katılımcılık ve paylaşımcılık temel ilkelerdir.
b. Materyal Dağıtımı:
Odak değerler konusunda öğrencilere sözlü anlatınım yanında materyaller dağıtarak öğrenciyi okumaya
teşvik edilmesinin sağlanması yanında evde ve diğer mekanlarda da öğrenciye ailesine okuması ve bu
konuyu anlatması sağlanarak öğrencinin öz güvenini, bilgisini beceriye aktarabilme gücünün artması
sağlanır.
c.
Günlüğüm:
Öğrenciye hem kursla ilgili hem de değerler eğitimiyle ilgili anlılarını yazarlar,resim yaparlar ve fotoğraf
yapıştırırlar. Bunu sosyal medyada uygularlar.
d. Değerler Timi:
Her sınıftan belirli sayıda gönüllü öğrenciler seçilir ve seçilen bu gönüllü öğrenciler kurs içinde
arkadaşlarına kurs dışında da ailesine, komşusuna ve diğer çevrelerine projeyi ve projenin amacını
anlatırlar. Yapmış oldukları bu eylemleri video ve fotoğraflarla kayıt altına alırlar.
e. Öğrenciye Mektup:
Öğrenci velileri unutamadıkları anıları mektup ile paylaşırlar. Yazılan mektupları öğrenciler sınıfta
arkadaşlarına okurlar. Böylece unutuluş manevi değerler hatırlanması sağlanır.
f.
Ziyaretler:
Öğrenciler eğitim saatleri dışında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlik ve Spor Bakanlığıyla imzaladığı
protokol kapsamında ziyaretlere götürülür. Böylece sosyal kaynaşma sağlanır. Bunlarında yanında tarihi ve
kültürel yerler ve hastahane ve huzurevleri ziyaret edilir.
g. Veli Seminerleri:
Velilere belirli zaman dilimlerinde konularla ilgili mutat olarak seminerler düzenlenerek, ailenin hepsinin
eğitimi sağlanır;
3. Çalıştaylar:
Projeyi uygularken veya uygulamadan önce özellikle etkinliklerle ilgili sorunlara çözüm bulmak için çalıştaylar yapılır.
Çalıştaylar komisyon başkanlığında toplanır.
"Değerler Eğitimi" Komisyonı
S.NO
ADI SOYADI
ÜNVANI
1
2
3
4
5
6
7
Abdülkerim YILMAZ
Komisyon Başkanı
Mehmet Akif ÇEŞMECİ
EMİNE PINARCIK
Mehmet AKYAVAŞ
Mehmet Emin ŞEN
Mustafa GEREDELİ
Mustafa SÖYLEMEZ
Komisyon Koordinatörü
Komisyon Koordinatörü
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
8
Ahmet ÇAKILCI
ÜYE
9
Ahmet UYGUN
ÜYE
10
Mehmet ERSOY
ÜYE
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mehmet BALLI
İsmail KARAGÖZ
Rabia GÖĞÜŞ
Şule YAVUZ
Esma DAĞLIOĞLU
Rabia ELKATMIŞ
Aliye ŞANLI
Şahika AKYAVAŞ
EMİNE PINARCIK
Münevver KOÇAK
Havva
Elif
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
PROJE HAKKINDA KOMİSYON ÖNERİLERİ:
PROJE HAKKINDA KOMİSYON ÖNERİLERİ:
PROJE HAKKINDA KOMİSYON ÖNERİLERİ:
PROJE HAKKINDA KOMİSYON ÖNERİLERİ:
İLETİŞİM:
www.hacihasanbasikurankursu.com
www.bahargenclikdernegi.org.tr
[email protected]
[email protected]
05071723300
BAHAR GENÇLİK DERNEĞİ İDARİ KADRO
Mehmet Akif ÇEŞMECİ
Muhammed Selman SOLAK
Bekir Talha SAATÇİOĞLU
Ahmet Cihat YILDIRIM
Muhammed Musap ERTUGAN
İsmail SOLAK
Sadık VURAL
Muhammed Talha TEKİN
Muhammet Mücahit YAPRAKÇI
Celalettin KÜRÜK
ABDÜLKERİM YILMAZ
Selman YAZ
AHMET UYGUN
MEHMET AKYAVAŞ
MEHMET BALLI
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
BAŞKAN YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
MALİ İŞLER BİRİMİ
ÇALIŞAN GENÇLİK BİRİMİ
SOSYAL DAYANIŞMA VE
YARDIMLAŞMA BİRİMİ
TEŞKİLATLANMA VE ORGANİZE BİRİMİ
BASIN YAYIN BİRİMİ
EĞİTİM VE İRŞAT BİRİMİ
DENETİM KURULU BAŞKANI
DENETİM KURULU ÜYESİ
DENETİM KURULU ÜYESİ
DENETİM KURULU ÜYESİ
DENETİM KURULU ÜYESİ
5071723300
5385990167
5455996142
5071284833
5462888908
5317332992
5076259366
5073328665
5344908710
5067887318
5372934957
5546926801
5333356724
5444956484
5334369398
Download

değerler eğitimi - bahargenclikdernegi.org.tr