T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
İnsan Kaynaklarİ Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 41289672/20/101"37
: Öğretmeuevi ve Akşam
Sauat Okulları
~
oS
/07/2014
BAKANLIK MAKAMIN~..;.
Ankara ve İstanbul illerinde bulunan tüm öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile
diğer büyükşehirlerin merkez öğretmenevi ve akşam sanat okullanrun doğrudan Bakanlık
merkez teşkilatına bağlanması ve faaliyetlerini Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
olarak yürütmeleri hususunu,
Olurlarımza arz ederim.
i
Uygun görüşle arz ederim .
.../07/2014
i
!
.~~
şar
OLUR
.../07/2 O14
,~~
Genel Müdür
T.C.
•
w
A'
ıvlILLl EGITIM BAKANLlGI
Insan Kaynakları Genel Müdürlüğü
10/07/2014
Sayı: 41289672/903/2914740
Konu: Eğitim kurumları yöneticilerinin
görevlendiri1me1eri
-
.
DAGITIM YERLERlNE
Bilindiği gibi, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Yurt içi veya yurt
dışında, yerli veya yabancı hirum ve hıruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması
çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan
onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim ı'eformu ve programları uygulanan okul
ve kurumlar ile Bakanonayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşldlatına bağlanan kurumlara
yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafindan yapılır."
hükmüne yer verilmi;;tir.
Bu hüküm kapsamında bulunan eğitim kurumlarının listesi ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu eğitim kurumlarının yöneticileri hakkında, Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzunun C-Diğer
Hususlar bölümünün II 'inci maddesinde yapılan açıklamaya göre i;;lem yapılmasını arzlrica
"ederim.
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Liste (4 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
81 il Valiliğine
Bilgi:
Merkez Teşkilatı Birimlerine
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenıi elektronik imza ile imzalanınıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: w\vw.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: S.A ver Şef
Tel: (O 312) 4131849
Faks: (O 312)418 23 43
--
..
-
DOGRUDAN BAKANLıK MERKEZ TEŞKİLA TINA BAGLI EGİTİM KURUMLARI İLE PROJE OKULLARı
KURUM
KODU
SfN
.
ÖGRETMEN YETİşTİRME
VE GELİşTİRME
GENEL MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI EGTİM KURUMLARı
Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Yalova Çınarcık Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Rize Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi E.E.(Zübeyde Hanım Öğretmen Evi)
HAYAT BOYU ÖGRENME GENEL MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI EGİTİM KURUMLARI
1
2
3
4
5
6
7
213512
970985
817038
269549
963545
970445
752643
1
808388 Açıköğretim Lisesi
965007 Mesleki Açıköğretim Lisesi
749478 Açık Öğretim Ortaokulu
118683 Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu
971738 Adana Seyhan Adana Olgunlaşma Enstitüsü
972455 Ankara Altındağ Ankara Olgunlaşma Enstitüsü
972206 Antalya Muratpaşa Antalya Olgunlaşma Enstitüsü
966823 Bursa Osmangazi Bursa Olgunlaşma Enstitüsü
967729 Diyarbakır Yenişehir Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü
967732 Eskişehir OdunDazarı Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü
973192 Mersin Akdeniz Mersin Olgunlaşma Estitüsü
159342 İstanbul Beyoğlu İstanbul Refıa Övüç Olgunlaşma Enstitüsü
215177 İstanbul Üsküdar Istanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü
972392 İzmir Konak İzmir Olgunlaşma Enstitüsü
169835 Kayseri Kocasİnan Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü
972426 Konya Selçuklu Konya Olgunlaşma Enstitüsü
973173 Mardin Merkez Mardin Olgunlaşma Enstitüsü
967721 Samsun ilkadım Samsun Olgunlaşma Enstitüsü
202971 Trabzon Merkez Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI EGİTİM KURUMLARI
?
3
4
5
6
7
8
9
LO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
i
2
3
4
5
6
7
8
9
LO
ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
750125
750124
970989
750334
971027
974971
971025
971026
971024
971023
971022
974969
971021
971020
971019
971502
756092
755998
971083
756270
971548
972221
972282
97 i 16 i
756900
Ankara i .Akşam Sanat Okulu (Genel Depo)
2.Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi)
Adana Seyhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Bala Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Beypazarı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Çubuk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Gölbaşı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Haymana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Kalecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Kızılcahamam Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Nallıhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Polatlı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Şereflikoçhisar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Sincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Ankara Yenimahalle Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Antalya Büyükşehir Ögretmen Evi ve Akşam Sanat Ok.
Aydın Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Balıkesir Karesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Bursa Osmangazi Öğretmen Evi ve Akşaın Sanat Okulu
Denizli Pamukkale 80.Yıl Öğretmenevi İktisadi İşletmesi ve ASO
Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Erzurum Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Eskişehir Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Gaziantep Şahinbey Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Hatay Antakya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
971216
749919
971212
971210
751788
971211
971209
971208
971647
971550
750342
971214
971219
971229
756234
971257
971265
971276
755712
756072
756188
97]] 99
749893
755538
756044
971355
971359
756030
756088
757203
755738
755737
İstan.b_ulAdalar Burgazada Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Avcılar Asım ve Nurhan Kocabıyık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Bahçelievler
Abidİn Pak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Beykoz Sabancı Öğretmenevi
İstanbul Beylikdüzü
ve Akşam S.Ok ve Akşam Sanat Okulu
Atatürk Öğretmenevi
İstanbul Beyoğlu Öğretmenevi
İstanbul Büyükçekmece
ve Akşam Sanat Okulu
ve Akşam Sanat Okulu
Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Çatalca Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Fatih Cankurtaran
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Ok
İstanbul Şişli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
İstanbul Zeytinburnu
Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
İzmir Konak Merkez Hasan Sağlam Öğretmenevi
İzmir Karşıyaka
Kahramanmaraş
ve ASO
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Dulkadiroğlu Şehit Hanifi Çakallıoğlu
Kayseri Kocasinan
Öğretmenevi
Kocaeli İzmit Öğretmenevi
Konya Büyükşehir
Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
ve Akşam Sanat Okulu
ve Akşam Sanat Okulu
Merkez Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Malatya Battalgazi
Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
Manisa Şehzadeler
Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
Mardin .Artuklu Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
Mersin Yenişehir Mersin Suphi Öner Öğretmenevi
Mersin Akdeniz Merkez Öğretmenevi
Muğla Menteşe Öğretmenevi
ve ASO
ve Akşam Sanat Okulu
ve Akşam Sanat Okulu
Ordu Altınordu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Sakarya Adapazarı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Samsun Büyükşehir
Öğretmenevi
Şanlıurfa Haliliye Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
ve Akşam Sanat Okulu
Tekirdağ Süleymanpaşa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Trabzon Ortahisar Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Van İpekyolu Van~Şişli Öğretmenevi
Van Tuşba İskele Öğretmenevi
ve Akşam Sanat Okulu
ve Akşam Sanat Okulu
DİN ÖGRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI PROJE OKULLAR!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
134871
756284
752423
758442
752278
966626
160440
751776
Bursa Yıldırım İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Denizli Merkezefendi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatin Lisesi
343775
İstanbul Güngören Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Kadıköy Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi
751202
249352
974697
758207
972172
750371
758389
Gaziantep
Şahinbey Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hatay Antakya NarlıcaAnadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Bahçelievler Abdurrahman GürsesAnadolu
İmam Hatio Lisesi
İstanbul Beyoğlu Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Fatih İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Fatih Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul Pendik Ömer Cam Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karaman Merkez Ömer DinçerAnadolu İmam Hatip Lisesi
Kayseri Kocasjnan Uluslararası
Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kocaeli İzmit Mehmet AkifErsoy
Konya Meram Tahir Büyükkörükçü
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Iınadolu
İmam Hatip Lisesi
750345
Konya Seiçukiu Uluslararası
758383
Ordu Ün ye Yüceler Anadolu İmam Hatip Lisesi
Rize Güneysu Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
758587
974256
758443
758167
Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
Samsun Atakum Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şanlıurfa Suruç Suruç 11Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Trabzon Maçka Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
MESLEKİ VE TEKNİK EGİTİM GENEL MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI PROJE OKULLAR!
1
2
3
969394
962856
]]6672
Adana Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Ağrı Mesieki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
••
4
5
6
7
8
9
LO
]]
]2
]3
14
15
]6
]7
18
]9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5]
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
964686
1]7952
]]7952
]]8538
967357
]]9759
119688
]2]00]
]2]660
]22474
123168
216457
]26746
756098
756135
]3]]85
139]81
756322
967482
144634
963518
37819]
15]37]
]52423
1524] 1
966301
965575
]54280
756926
308047
965232
967497
973903
,-
Amasya İMKB Mes]eki ye Teknik Anadolu Lisesi
Amasya Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Amasya Suluova Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Ayraneı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Kızılcahamam
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anado]u Lisesi
Aydın Çine Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Aydın Osmangazi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Aydın Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
çorum İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
DenizJj Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Diyarbakır
Burhanettin
Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziantep Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
.
Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Giresun Bulancak Akşemsettin
Gümüşhane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gümüşhane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gümüşhane
Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hakkari Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hatay İskenderun
Mesleki ve Tekpik Anadolu Lisesi
Hatay Erol Bilecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbu] İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anado]u Lisesi
İstanbul Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul Küçükçekmece
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
]604]5 İstanbul Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
345007
İzmir
Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
164043
İzmir
Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
966426
İzmir
Konak
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
16403 ]
İzmir
Konak
Nevvar
Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
967745
Kahramanmaraş
Göksun
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
907132
211143 Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
752312 Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
168136 Kastamonu LO Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
169752 Kayseri Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9635]2 Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik ;\.nadolu Lisesi
169727 Kayseri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
97]692 Kayseri Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
]73805 Kocaeli İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
965186 Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
755378 Malatya Hasan Akbudak ıMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
755685 Malatya Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
907119 Manisa Saruhanlı Almış Şentürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
186874 Muğla Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
]86850 Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
753924 Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
753924
Ordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
967657
216266
]986]2
Samsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
•
LO
63
64
65
66
67
68
69
756014
966290
965736
205005
755788
755758
208321
.
Şanlıurfa Urfa Mesleki ve Te_knikAr)adolu Lisesi
Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Trabzon Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tunceli Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Van Edremit BİsT Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
-
Download

ÿş2 0 1 4 - 0 7 - 1 5 ( 2 ) - Eğitim-Sen