DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü IV
AFYA 202
Ön Koşul Dersleri
AFYA 201
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
2
3+0
3
3
Dersin Koordinatörü Okt. Selda Demiryürek Uygun
Dersi Verenler
Okt. Yusuf Çotuksöken
Okt. Ş. Şeyda Ergül
Dersin Yardımcıları
Öğrencilere Türkçenin orta üstü seviyedeki dilbilgisi yapılarını, akıcı
iletişim gereksinimlerini karşılayacak gerekli dil becerilerini
kazandırmak
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Türkçenin orta üstü seviyedeki dilbilgisi yapılarını, akıcı iletişim
gereksinimlerini karşılayacak gerekli dil becerilerini kazandıracak,
Türkçenin günlük kullanımını gösteren ve Türk Kültürünü yansıtan
iletişime dayalı, özgün etkinlikler ve materyaller ile iletişim becerileri
için gerekli olan uygulamaya dayalı bilgilerin sağlanması
Program
Öğrenme
Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Türkçenin orta üstü düzeydeki dil bilgisi yapılarını
öğrenir.
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri Yöntemleri
2,4,5,6,9,10
1,2,3
A,C
6, 8
1,2,3
A,C
3) İletişim becerilerini geliştirir.
1, 3, 5,6
1,2,3
A,C
4) Yazma becerileri geliştirir.
1, 2,5, 7
1,2,3
A,C
5) Okuma becerileri geliştirir.
4,7
1,2,3
A,C
2) Türkçenin fonetik yapılarını öğrenir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Ön Hazırlık
Orta seviye genel tekrar
2
-diği için/ -diğinden
Birleşik cümleler
3
Dolaylı anlatım
Yazılı anlatım
Sözlü anlatım
4
Addan eylem yapan ekler
Dinleme etkinliği
5
Eylemden ad yapan ekler
Okuma etkinliği (gazete haberleri)
6
Addan ad yapan ekler
Okuma etkinliği (gazete haberleri)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ara sınav
Konuşma- tartışma etkinliği
Okuma etkinliği
Konuşma- tartışma etkinliği
(film)
Tezlik/ sürerlik Eylemi
Belirteçler/ ikilemeler
Dinleme etkinliği
Yardımcı eylemler
Yazım-imla Kuralları
Genel tekrar
Final sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Yabancı Dilim Türkçe 4, Hakan Yılmaz, Dilmer Yayınları
Diğer Kaynaklar Yeni Hitit Temel 2, TÖMER Yayınları.
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Okuma metinleri, alıştırmalar, filmler.
Ödevler
Metinler yazma, Sunumlar hazırlama.
Sınavlar
1 kısa sınav, 1 ara sınav, 1 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
20
Kısa Sınav
1
20
Ödev (Sözlü)
1
20
Toplam
3
60
Finalin Başarıya Oranı
1
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
3
60
Toplam
4
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Öğrenilen dilde posta kartları, telefon numaraları ve resmi olmayan
mektuplar yazar.
X
2
Öğrenilen dilde deneyimleri ve gelecek planları hakkında paragraflar
yazar.
X
3
Öğrenilen dilde iletişim beceri ve stratejilerini etkili bir biçimde
kullanır.
X
4
Öğrenilen dilde verilen metin içerisindeki dilbilgisi yapılarını tanır.
X
5
Öğrenilen dilde yazılı anlatımda uygun dilbilgisi yapılarını kullanır.
X
6
Öğrenilen dilde sözlü anlatımda uygun dilbilgisi yapılarını kullanır.
X
7
Öğrenilen dilde betimleyici paragraflar okur ve yazar.
X
8
Öğrenilen dilde uygun telaffuz kullanır.
X
9
Öğrenilen dilde sorulara yanıt verir.
X
10 Öğrenilen dilde konu hakkında sorular sorar.
X
11 Öğrenilen dilde sözlü yönergeleri takip eder.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Toplam
Süresi
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
3
3
Kısa Sınav
1
1
1
Ödev
3
1
3
Final
1
4
4
Toplam İş Yükü
75
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3
Dersin AKTS Kredisi
3
Download

AFYA 202