TURK 201 Syllabus



Ders Listesi
Türkçe
English
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel Kredi ECTS
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Türk Dili I TURK 201 Güz/Bahar 2
0
2
1
Dersin Adı
Yarıyıl
Kodu
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Servis Dersi
Dersin Seviyesi Lisans

Yrd. Doç. Dr. Uğur MADRAN

Okutman Zarife Ekim SEVİNDİ
Dersin
Koordinatörü
Dersi
Veren(ler)
Dersin
Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını
örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını,
izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili
olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü
metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri
ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını
öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini
geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin
 Cümleleri oluşturan sözcüklerin anlam özelliklerini ayırt edebilecek,
Öğrenme
 Resmi makamlarla kurulan iletişimi ve bu iletişimin kurallarını
Çıktıları
( hitap etme, protokol kuralları vs.) kavrayabilecek,

Gelecek yaşamına yönelik olarak, öz geçmiş hazırlama (form öz
geçmiş ve düz anlatımlı öz geçmiş), mektup, yazma (İş isteme
mektubu, şikayet mektubu vs.), dilekçe, tutanak ve rapor yazımı gibi
türleri kullanabilecek,

Kurgusal ( Yaratıcı) yazı türlerinde ( masal, destan, şiir, hikâye,
roman) verilen toplumsal ve evrensel iletileri kavrayabilecek,

Düşünce ve bilgi aktaran yazılı anlatım biçimlerinin ( deneme,
makale, eleştiri vs.) özelliklerini kavrayabilecek,

Bilimsel yazı hazırlama aşamalarını (veri toplama, kaynak gösteme
vs.) kavrayabilecek,

Türkçenin yapısını ve dilin işleyişini kavrayabilecek,
Dersin İçeriği Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde
kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma
etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek
ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan
noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade
için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta
Konular
1
DİLİN TANIMI VE ÖNEMİ ( Dil ve Dilin Özellikleri, Dil
Düşünce İlişkisi, Anadili, Bağlam, Dil ve Söz)
2
KÜLTÜR VE MEDENİYET ( Kültür, Kültürün Unsurları,
Kültür Çeşitleri, Medeniyet)
3
DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ ( Kültürün Temel Unsuru Olarak
Dil, Kültürün Edebi Eserler Yoluyla Temsil Edilmesi)
4
YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ ( Yazılı Anlatım,
Kompozisyon Oluşturma Kuralları, Kompozisyonda Plan)
5
YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ ( Düşünce ve Ana
Düşünce, Tema, Hayal, Anlatım Biçimleri)
6
7
8
9
Ön Hazırlık
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara, s. 1 15
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara, s. 16 24
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara, s. 25 33
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara, s. 47 57
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara, s. 58 67
YAZI DİLİ VE ÖZELLİKLERİ (Yaratıcı ve Kurgusal
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Yazılarda Bakış Açısı, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılara
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Yaklaşım Biçimleri, Seçilmiş Yazılardan Paragraf ve Tema
Kitabevi, Ankara, s. 68 75
İncelemesi)
Yakıcı, A.( 2006). Türk
YAZIM KURALLARI ( Bazı Sözcük ve Eklerin Yazılışı, Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Noktalama İşaretleri)
Kitabevi, Ankara, s. 319
357
Yakıcı, A.( 2006). Türk
DİL YANLIŞLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
( Alıntıların Yanlış Kullanımı, Çeviri Yanlışları, Özenti
Kitabevi, Ankara, s. 359
Kullanımlar, Yanlış Sözcük Seçimi)
389
YAZI TÜRLERİ: RESMİ ( BİÇİMSEL) YAZILAR
Yakıcı, A.( 2006). Türk
( Dilekçe, Tutanak, Karar, Rapor)
10
11
12
13
14
15
16
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
Kitabevi, Ankara, s. 105
160
Yakıcı, A.( 2006). Türk
YAZI TÜRLERİ: RESMİ ( BİÇİMSEL) YAZILAR
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
( Mektup, İş Mektupları, Özgeçmiş)
Kitabevi, Ankara, s. 105
160
Yakıcı, A.( 2006). Türk
YAZI TÜRLERİ: YARATICI ( KURGUSAL YAZILAR) Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
( Masal, Destan, Şiir )
Kitabevi, Ankara, s. 180
190
Yakıcı, A.( 2006). Türk
YAZI TÜRLERİ: YARATICI ( KURGUSAL YAZILAR) Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
( Hikâye, Roman, Tiyatro)
Kitabevi, Ankara, s. 215
236
Yakıcı, A.( 2006). Türk
YAZI TÜRLERİ: DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
YAZILAR) ( Fıkra, Makale, Eleştiri)
Kitabevi, Ankara, s. 239
260
Yakıcı, A.( 2006). Türk
YAZI TÜRLERİ: DÜŞÜNCE VE BİLGİ AKTARAN
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
YAZILAR) ( Deneme, Anı, Günlük, Gezi Yazısı)
Kitabevi, Ankara, s. 265
281
Yakıcı, A.( 2006). Türk
BİLİMSEL YAZILARDA BİBLİYOGRAFYA VE
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
DİPNOT
Kitabevi, Ankara, s. 296
298
Yakıcı, A.( 2006). Türk
Dili I, Ed. M. Doğan, Gazi
ÖZETLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Kitabevi, Ankara, s. 309
315
KAYNAKLAR
Ders Notu Yukarıda belirtilen kitap bölümleridir
Zeynep Korkmaz ve ark., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 6. Baskı,
Diğer
Ankara: Yargı Yayınevi, 2003.Yusuf Çotuksöken, Türk Dili, c. III, Papatya
Kaynaklar
yay., 2003
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı
1
5
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar
1
30
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
1
30
Ara Sınavlar
1
35
Final
Toplam 4
100
4 65
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 1 35
Toplam 5 100
DERS KATEGORİSİ
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
X
(Sadece bir kategori seçilecektir) İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri
-
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİSİ
* Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayı Süresi (Saat)
Toplam İş
Yükü
Ders saati* (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders
saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Sunum / Seminer
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Sınavlar
Final
16
2
32
1
1
1
2
3
4
Toplam İş
Yükü
2
3
4
41
Powered by YBSM | İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR TÜRKİYE Tel:
+90 232 279 25 25
Download

TURK 201 Syllabus - phoenix - İzmir Ekonomi Üniversitesi