TFL 100 Syllabus



Ders Listesi
Türkçe
English
Dersin Adı
Yarıyıl
Kodu
Yabancı Uyruklular TFL
İçin Türkçe
100
Teori
Uygulama/Laboratuar Yerel
ECTS
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
Güz/Bahar 4
0
4
4
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Servis Dersi
Dersin Seviyesi Lisans

Yrd. Doç. Dr. Uğur MADRAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKKAYA
Dersin
Koordinatörü
Dersi
Veren(ler)
Dersin
Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde birçok dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya iken, Türkçe
önem kazanmakta ve Türkçeyi öğrenmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Dilimizin doğru öğrenilmesi ve doğru kullanılması kesinlikle
çok önemlidir. Yabancılar için Türkçe dersinde, Türkçe doğru öğretilecek,
kültürümüzün ve dilimizin zenginlikleri tanıtılacaktır.
Dersin
 Kısa ve basit cümleler kurabilecek
Öğrenme
 Yavaş konuşulması koşuluyla basit iletişim kurabilecek
Çıktıları
 Kendini ve başkalarını (yaş, medeni durum, milliyet, iş vs. )
tanıtabilecek

Ev, iş adresi, yol tarifi, hava durumu, sağlık sorunları vs. konularda
kısa cümlelerle iletişim kurabilecek

Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için günlük ifadeleri ve temel
deyimleri kullanabilecek

Kendi kendine alışveriş, ulaşım, sağlık, barınma vs. ihtiyaçlarını
giderebilecek,

Mecazlı ifadeleri anlayabilecek

Posta, belediye, kargo vb. yerlerde evrak doldurabilecek
Dersin İçeriği Türkçenin Öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bunların giderilmesine
ilişkin çözümler içerir. Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılabilecek
yöntem ve teknikler belirlenip, dilimizin yabancılar tarafından da doğru
öğrenilmesi ve kullanılması hedeflenmektedir.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ön Hazırlık
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.10-19.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
NEREDE NE VAR? (Bulunma durumu, var-yok,
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Sayılar, Kaç?, Ülke- Milliyet-Dil Adları)
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.19-26.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
NE YAPIYORSUNUZ? : Şimdiki Zaman, Yönelme Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Durumu
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.26-34.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Emir Kipi- İstek Kipi / BENİM DÜNYAM: İyelik
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
ekleri
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.35- 39.
Okuma Parçası: "OKULUM VE
Yabancılar İçin Türkçe Ders
ARKADAŞLARIM"- Ad tamlamaları: Belirtili Ad Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Tamlaması - Belirtisiz Ad Tamlaması, Öz geçmiş:
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
Kayıt formu örneği
İstanbul,s.40- 47.
Okuma Parçası: "İstanbul'da Bir Haftasonu" - Genel Yabancılar İçin Türkçe Ders
Tekrar - Alıştırmalar, Okuma parçası: "AİLEM" Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Bazı akrabalık adları Sıfatlar- Mevsimler, Aylar,
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
Günler
İstanbul,45-58.
Okuma parçası: "KİM NE YAPTI?"- Belirli Geçmiş Yabancılar İçin Türkçe Ders
Zaman- Ad Tümcelerinde Belirli Geçmiş
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
ZamanPekiştirme Sıfatları- Küçültme Ekleri, - Ki
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İlgeci.Geniş Zaman
İstanbul,s.67-75
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Yeterlilik Eylemi- Genel Tekrar
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul,s.75-85
"Neler Olacak?" Gelecek Zaman, 2050'de Neler
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Olacak?
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Konular
Tanışma, Selamlaşma, Türk Alfabesi, Büyük
Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayılar ve Telefon
numaraları (bu, şu, o- ne?- soru eki, çoğul ekibunlar, şunlar, onlar- Neresi)
10
11
12
13
14
15
16
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.85-88
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Karşılaştırma: BANA GÖRE, BENCE, GİBİ,
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
KADAR...
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.88-90.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Şimdiki Zamanın Hikâyesi:Okuma Parçası :
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
AĞAÇLAR
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.113-115.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
Gereklilik Kipi - Gereklilik Kipi Kullanımları
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.115 -138
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
İşteş Eylem: Okuma Parçası - YAŞAMA SANATI
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.152-156
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Dilek Kipi: Okuma Parçası- AH BİR ZENGİN
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
OLSAM- Şart Kipi: Eğer, ise, öyleyse, o zaman,
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
yoksa
İstanbul, s.160-162.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Dönüşlü Fiil: Okuma Parçası: MUTLU OLMANIN Kitabı , Temel-Orta- İleri,
YOLLARI
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, s.163-165.
Yabancılar İçin Türkçe Ders
Edilgen Fiil: Okuma Parçası : PARFÜMÜN
Kitabı , Temel-Orta- İleri,
TARİHİ/ Ettirgen Fiil: Okuma Parçası : TAŞINMA
İstanbul Üniversitesi Yayınları,
TELAŞI
İstanbul, s.174-187.
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı
1
5
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar
1
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
1
Ara Sınavlar
1
Final
Toplam 4
30
30
35
100
3 65
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 1 35
Toplam 4 100
DERS KATEGORİSİ
Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
X
(Sadece bir kategori seçilecektir) İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri
-
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİSİ
* Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Ders saati* (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders
saati)
Laboratuvar
Toplam İş
Yükü
Sayı Süresi (Saat)
16
4
64
-
-
-
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Sunum / Seminer
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Sınavlar
Final
1
1
1
2
3
4
Toplam İş
Yükü
2
3
4
73
Powered by YBSM | İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR TÜRKİYE Tel:
+90 232 279 25 25
Download

TFL 100 Syllabus - İzmir Ekonomi Üniversitesi