Doç. Dr. Emine Yarar
[email protected]
Öğrenim Durumu
Yıl ve derece
1992- Lisans
1997- Yüksek Lisans
2002- Doktora
Alanı
Dilbilim
Dilbilim
Dilbilim
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı: Macro perspectives in translation, Prof. Dr. Ahmet
Kocaman
Doktora Tezi ve Danışmanı: The official language of Turkish: A formal and functional
approach, Doç. Dr. Işıl Özyıldırım
Görevler
Görev Unvanı
Çevirmen
Ar. Gör.
Öğr. Gör. Dr.
Yar. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Görev Yeri
Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon
Başkanlığı
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Yıl
Kurulu
1992-1995
1996-2003
2003-2007
2007- 2014
2014-halen
İdari Görevler:
İngiliz Dilbilimi Bölümü Yan Dal Programı Koordinatörlüğü , 2008İngiliz Dilbilimi Bölümü Yüksek Lisans Dersleri Danışmanlığı, 2010İngiliz Dilbilimi Bölümü Farabi Programı Koordinatörlüğü, 2011İngiliz Dilbilimi Bölümü Mevlana Programı Koordinatörlüğü, 2012Edebiyat Fakültesi Farabi ve Mevlana Programları Koordinatörlüğü, 2014Akademik ilgi alanları
Sözdizim, biçimbilim, tümce işleme
Yayın listesi
Yarar, E. (1997). Professional translator's knowledge of the subject matter. 25. Yıl Yazıları,
97-102, Ankara: Bizim Büro Basımevi
Yarar, E. (2000). Bilimsel araştırma makalelerindeki 'giriş bölümleri'nin söylem yapıları,
XIV. Dilbilim Kurultayı'nda (27-28 Nisan 2000, Çukurova Üniversitesi) sunulan bildiri;
(Basım) 2001, XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları,
110-123.
Yarar, E. (2000). Akademik söylemde belirteçlerin belirsizlik ve olasılık işlevleri. Dilbilim ve
Uygulamaları (1), 125-138.
Yarar, E. (2001). Bilimsel söylemde olasılık kipi. XV. Dilbilim Kurultayı'nda (24-25 Mayıs
2001, Yıldız Teknik Üniversitesi) sunulan bildiri. (Basım) 2001, XV. Dilbilim Kurultayı
Bildirileri, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 89-98.
Yarar, E. (2001). Türk öykücülüğünde kedi imgesi, Dil Dergisi 105, 83-90.
Yarar, E. (2002). Yazılı bilimsel söylemde koşul tümcelerinin anlamsal türleri, yapısal
özellikleri ve iletişimsel özellikleri. Dilbilim ve Uygulamaları (2), 123-135.
Yarar, E. (2002). Tarihsel bir söylem çözümlemesi: hükümet programlarında kullanılan yan
tümceler (1950-1999). XVI. Dilbilim Kurultayı'nda (23-24 Mayıs 2002, Hacettepe
Üniversitesi) sunulan bildiri. (Basım). 2003, XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 256-269.
Yarar, E. (2003). Tarihsel bir söylem çözümlemesi: hükümet programlarında kullanılan yan
tümceler (II) (1923-1950). XVII. Dilbilim Kurultayı'nda (22-23 Mayıs 2003, Anadolu
Üniversitesi) sunulan bildiri.
Yarar, E. (2003). Discoursal features of the Turkish official register: a corpus-based study,
‘Challenging the Boundaries', PALA 2003 konferansı’nda (23-26 Haziran 2003, Boğaziçi
Üniversitesi) sunulan bildiri.
Yarar, E. (2004). Yardımcı eylem içeren özne ortaçlarının belirsizlikten kaçınma ilkesine göre
sınıflandırılması. XVIII. Dilbilim Kurultayı'nda (20-21 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi)
sunulan bildiri. (Basım). 2005, Dilbilim İncelemeleri, Doğan Yayıncılık, 132-141.
Yarar, E. ve N. Büyükkantarcıoğlu. (2004). Politik söylemin ikna edici boyutları: Büyük ve
küçük ölçekli yapılar. XII. Uluslararası Türk Dilbilim Konferans'ında (11-13 Ağustos 2004,
Dokuz Eylül Üniversitesi) sunulan bildiri.
Yarar, E. (2005). Yan tümcelerde ol- eylem kökü –ebil eki etkileşimi. XIX. Dilbilim
Kurultayı'nda (20-21 Mayıs 2005, Harran Üniversitesi) sunulan bildiri. (Basım). 2005, XIX.
Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Harran Üniversitesi Yayınları, 129-143.
N. Büyükkantarcıoğlu ve E. Yarar. (2006). Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici
önerme yapıları. Dilbilim Araştırmaları, 91-113.
Kornfilt, J. ve E. Yarar. (2006). Kendi ve kendisi dönüşlü adıllarının deneysel bir İncelemesi.
XX. Dilbilim Kurultay’ında sunulan bildiri.
Yarar, E. (2006). Wh-complement clauses in postverbal position. 12. Uluslararası Türk
Dilbilim Konferans'ında sunulan bildiri.
Yarar, E. (2007). Çoklu ne soruları ve özgüllük. HÜ İngiliz Dilbilimi Bölümü 35. Kuruluş
Yılı Dilbilim Konferansı’nda sunulan bildiri, (Basım) 2008, 35. Yıl Yazıları, 122-128,
İstanbul, Multilingual.
Yarar, E. (2007). Dolaylı evet/hayır sorularının biçimsel ve anlamsal özellikleri. 21. Ulusal
Dilbilim Kurultayında (10-11 Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi) sunulan bildiri.
Yarar, E. (2007). Dönüşlü adıllar ve eylem etkileşimi: Deneysel bir inceleme. Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2, 235-246.
Yarar, E. (2010). Koşul soru tümceleri. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı’nda (17-18 Mayıs 2010,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi) sunulan bildiri.
Akal, T., Yarar, E. ve N. Büyükkantarcıoğlu. (2011). Türkçe karmaşık tümce yapısında nesoru sözcüğü odak ilişkisinin göz izleme yöntemiyle incelemesi. 25. Ulusal Dilbilim
Kurultayı’nda (5-7 Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi) sunulan bildiri.
Özyıldırım, I. ve Yarar, E. (2011). Türkçe metinlerde aile metaforu. 25. Ulusal Dilbilim
Kurultayı’nda (5-7 Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi) sunulan bildiri. (Basım) 2013, 40. Yıl
Yazıları, 253-268, Ankara: HU Yayınevi.
Yarar, E., (2012). Dolaylı evet/hayır sorularında -DIk ve -mA ekleri. Dilbilim Araştırmaları
1, 1-20.
Yarar, E., (2014). Koşul Tümcelerinde Ne Soru Sözcükleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi 31 (1), 255-269.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
2006
2007
2008
Seteney Boran
Taylan Akal
Elif Başıbüyük
2009
2012
Aydoğan Yanılmaz
Emre Yağlı
An application of lexical aspect and discourse hypotheses
A psycholinguistic approach to wh-constructions in Turkish
The role of propositions in comprehension and memory in
Turkish
The syntax of Turkish negative polarity items
A constraint based analysis of focus in Turkish. An
optimality theoretic account
2012
Talat Bulut
2013
Aslıhan Koçak
Güncelleme: Kasım 2014
Processing asymmetry in Turkish subject and object relative
clauses
A comparative register analysis of the language of cooking
used in Turkish recipes
Download

Doç. Dr. Emine Yarar - İngiliz Dilbilimi Bölümü