TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat
09.00
10.00
11.00
Pazartesi
Salı
TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I
Doç.Dr. Bülent GÜL
TAE 1 Derslik
TAE 619 Orta Asya Tarihi I
Doç.Dr. Erkin EKREM
Bölüm
TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I
Doç.Dr. Bülent GÜL
TAE 1 Derslik
TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I
Doç.Dr. Bülent GÜL
TAE 1 Derslik
TAE 619 Orta Asya Tarihi I
Doç.Dr. Erkin EKREM
Bölüm
TAE 619 Orta Asya Tarihi I
Doç.Dr. Erkin EKREM
Bölüm
Çarşamba
TAE 641 Osmanlıca I
Prof.Dr. Yunus KOÇ
Seminer Odası
TAE 641 Osmanlıca I
Prof.Dr. Yunus KOÇ
Seminer Odası
TAE 641 Osmanlıca I
Prof.Dr. Yunus KOÇ
Seminer Odası
Perşembe
TAE 607 Çağdaş
Türkiye Tarihi I Dr.
Hakan KAYNAR
Bölüm
TAE 607 Çağdaş
Türkiye Tarihi I Dr.
Hakan KAYNAR
Bölüm
TAE 607 Çağdaş
Türkiye Tarihi I Dr.
Hakan KAYNAR
Bölüm
TAE 627 Türk İşçi
Göçleri ve Karşılıklı
Sosyo-Kültürel Uyum
Sorunları Doç.Dr. Cahit
GELEKÇİ
Bölüm
TAE 627 Türk İşçi
Göçleri ve Karşılıklı
Sosyo-Kültürel Uyum
Sorunları Doç.Dr. Cahit
GELEKÇİ
Bölüm
TAE 627 Türk İşçi
Göçleri ve Karşılıklı
Sosyo-Kültürel Uyum
Sorunları Doç.Dr. Cahit
GELEKÇİ
Bölüm
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
TAE 603 Türkiyat
Araştırmaları
Metodolojisi I
Prof.Dr. Tufan
GÜNDÜZ Seminer
Odası
TAE 643
Tehlikedeki Türk
Dilleri I
Prof.Dr. Nurettin
DEMİR
Bölüm
TAE 603 Türkiyat
Araştırmaları
Metodolojisi I
Prof.Dr. Tufan
GÜNDÜZ Seminer
Odası
TAE 603 Türkiyat
Araştırmaları
Metodolojisi I
Prof.Dr. Tufan
GÜNDÜZ Seminer
Odası
TAE 643
Tehlikedeki Türk
Dilleri I
Prof.Dr. Nurettin
DEMİR
Bölüm
TAE 643
Tehlikedeki Türk
Dilleri I
Prof.Dr. Nurettin
DEMİR
Bölüm
TAE 645 Türk
Dünyasının SosyoKültürel Yapısı I
Prof.Dr Yunus
KOÇ Seminer
Odası
TAE 645 Türk
Dünyasının SosyoKültürel Yapısı I
Prof.Dr Yunus
KOÇ Seminer
Odası
TAE 645 Türk
Dünyasının SosyoKültürel Yapısı I
Prof.Dr Yunus
KOÇ Seminer
Odası
TAE 639 Türk Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
Seminer Odası
TAE 637 Kentler ve Tarihsel Çevresi
Dr. M. Fatih MÜDERRİSOĞLU
TAE 1 Derslik
TAE 617 Türk Dili
Tarihi I
Doç.Dr. Bülent
GÜL
TAE 1 Derslik
TAE 639 Türk Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
Seminer Odası
TAE 637 Kentler ve Tarihsel Çevresi
Dr. M. Fatih MÜDERRİSOĞLU
TAE 1 Derslik
TAE 617 Türk Dili
Tarihi I
Doç.Dr. Bülent
GÜL
TAE 1 Derslik
TAE 639 Türk Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
Seminer Odası
TAE 637 Kentler ve Tarihsel Çevresi
Dr. M. Fatih MÜDERRİSOĞLU
TAE 1 Derslik
TAE 617 Türk Dili
Tarihi I
Doç.Dr. Bülent
GÜL
TAE 1 Derslik
Cuma
TAE 635 Türkiyat
Araştırmalarında
Kaynak Diller I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 635 Türkiyat
Araştırmalarında
Kaynak Diller I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 635 Türkiyat
Araştırmalarında
Kaynak Diller I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA DERS PROGRAMI
Salı
Saat
Pazartesi
09.00
TAE 717 Türk Nüfus Hareketleri ve
Göç I
Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ
Yeni Seminer Odası
10.00
TAE 717 Türk Nüfus Hareketleri ve
Göç I
Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ
Yeni Seminer Odası
TAE 711 Bilim Tarihi
Metinleri I
Dr. Serhat KÜÇÜK
Bölüm
10.30
TAE 717 Türk Nüfus Hareketleri ve
Göç I
Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ
Yeni Seminer Odası
TAE 711 Bilim Tarihi
Metinleri I
Dr. Serhat KÜÇÜK
Bölüm
11.00
TAE 717 Türk Nüfus Hareketleri ve
Göç I
Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ
Yeni Seminer Odası
TAE 711 Bilim Tarihi
Metinleri I
Dr. Serhat KÜÇÜK
Bölüm
TAE 711 Bilim Tarihi
Metinleri I
Dr. Serhat KÜÇÜK
Bölüm
12.00
Çarşamba
TAE 739 Orta Çağ Türk
Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
TAE 2
TAE 703 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 739 Orta Çağ Türk
Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
TAE 2
TAE 703 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 737 Tarihsel
Süreçte Türk İmgeleri
Prof.Dr. Onur Bilge
KULA
Bölüm
TAE 739 Orta Çağ Türk
Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
TAE 2
TAE 737 Tarihsel
Süreçte Türk İmgeleri
Prof.Dr. Onur Bilge
KULA
Bölüm
TAE 737 Tarihsel
Süreçte Türk İmgeleri
Prof.Dr. Onur Bilge
KULA
Bölüm
TAE 739 Orta Çağ Türk
Hukuk Tarihi
Doç.Dr. Evgenia ÜNAL
TAE 2
13.00
TAE 709 Tehlikedeki Türk Dilleri I
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Bölüm
TAE 707 Altay Dilleri Etkileşim Alanları I
Prof. Dr. Emine YILMAZ
Bölüm
14.00
TAE 709 Tehlikedeki Türk Dilleri I
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Bölüm
TAE 707 Altay Dilleri Etkileşim Alanları I
Prof. Dr. Emine YILMAZ
Bölüm
15.00
TAE 709 Tehlikedeki Türk Dilleri I
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Bölüm
TAE 707 Altay Dilleri Etkileşim Alanları I
Prof. Dr. Emine YILMAZ
Bölüm
Perşembe
TAE 703 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 703 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 705 Türkiyat
Araştırmalarında Kaynak
Metinler I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 705 Türkiyat
Araştırmalarında Kaynak
Metinler I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
TAE 705 Türkiyat
Araştırmalarında Kaynak
Metinler I
Doç.Dr. Bülent GÜL
Ofis
Cuma
TAE 729 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı I
Doç,Dr. Nermin ŞAMAN
DOĞAN
Bölüm
TAE 729 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı I
Doç,Dr. Nermin ŞAMAN
DOĞAN
Bölüm
TAE 729 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı I
Doç,Dr. Nermin ŞAMAN
DOĞAN
Bölüm
TAE 729 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı I
Doç,Dr. Nermin ŞAMAN
DOĞAN
Bölüm
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
09.00
YDT 619 İkinci Dil Edinimi Kuramları
Dr. Erol BARIN
TAE 01
10.00
YDT 619 İkinci Dil Edinimi Kuramları
Dr. Erol BARIN
TAE 01
11.00
YDT 619 İkinci Dil Edinimi Kuramları
Dr. Erol BARIN
TAE 01
Perşembe
YDT 605 Dilbilim ve
Yabancı Dil Olarak
Türkçe
Prof. Dr. Zeynel KIRAN
TAE 01
YDT 605 Dilbilim ve
Yabancı Dil Olarak
Türkçe
Prof. Dr. Zeynel KIRAN
TAE 01
YDT 609 Dil Öğretimi
ve Teknolojik Destekler
Dr. İbrahim ATABEY
Y.Seminer Odası
YDT 603 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Yapısal Özellikleri I
Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA HÜ
TÖMER
YDT 609 Dil Öğretimi
ve Teknolojik Destekler
Dr. İbrahim ATABEY
Y.Seminer Odası
YDT 603 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Yapısal Özellikleri I
Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA HÜ
TÖMER
YDT 605 Dilbilim ve
Yabancı Dil Olarak
Türkçe
Prof. Dr. Zeynel KIRAN
TAE 01
YDT 609 Dil Öğretimi
ve Teknolojik Destekler
Dr. İbrahim ATABEY
Y.Seminer Odası
YDT 603 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Yapısal Özellikleri I
Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA HÜ
TÖMER
YDT 611 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Dilbilgisi
Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA
HÜ TÖMER
12.00
13.00
14.00
15.00
Cuma
YDT 621 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretiminde
Program Geliştirme ve
Değerlendirme
Dr. Erol BARIN
TAE 01
YDT 621 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretiminde
Program Geliştirme ve
Değerlendirme
Dr. Erol BARIN
TAE 01
YDT 621 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretiminde
Program Geliştirme ve
Değerlendirme
Dr. Erol BARIN
TAE 01
YDT 607 Türk Dili Beceri
Alanları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
TAE 03
YDT 627 Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ
TAE 03
YDT 611 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Dilbilgisi
Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA
HÜ TÖMER
YDT 607 Türk Dili Beceri
Alanları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
TAE 03
YDT 627 Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ
TAE 03
YDT 611 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Dilbilgisi
Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA
HÜ TÖMER
YDT 607 Türk Dili Beceri
Alanları I
Doç.Dr. Bülent GÜL
TAE 03
YDT 627 Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ
TAE 03
YDT 601 Yabancı Dil Olarak
Türkçeye Yaklaşım ve Yöntemler
I
Prof.Dr. Ayten GENÇ
TAE 01
16.00
17.00
18.00
YDT 601 Yabancı Dil Olarak
Türkçeye Yaklaşım ve Yöntemler
I
Prof.Dr. Ayten GENÇ
TAE 01
YDT 601 Yabancı Dil Olarak
Türkçeye Yaklaşım ve Yöntemler
I
Prof.Dr. Ayten GENÇ
TAE 01
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DOKTORA DERS PROGRAMI
Perşembe
Cuma
09.00
YDT 707 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde
Materyal Değerlendirme ve Geliştirme
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Seminer Odası
YDT 703 Yabancı Dil Olarak
Türkçede Söylem Çözümlemesi I
Prof.Dr Zeynel KIRAN
TAE 01
10.00
YDT 707 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde
Materyal Değerlendirme ve Geliştirme
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Seminer Odası
YDT 703 Yabancı Dil Olarak
Türkçede Söylem Çözümlemesi I
Prof.Dr Zeynel KIRAN
TAE 01
11.00
YDT 707 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde
Materyal Değerlendirme ve Geliştirme
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Seminer Odası
YDT 703 Yabancı Dil Olarak
Türkçede Söylem Çözümlemesi I
Prof.Dr Zeynel KIRAN
TAE 01
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
12.00
13.00
YDT 701
Prof.Dr Zeynel
KIRAN
TAE 02
14.00
YDT 701
Prof.Dr Zeynel
KIRAN
TAE 02
15.00
YDT 701
Prof.Dr Zeynel
KIRAN
TAE 02
16.00
YDT 721
Dr. İbrahim
ATABEY
Yeni Seminer
Odası
YDT 721
Dr. İbrahim
ATABEY
Yeni Seminer
Odası
YDT 721
Dr. İbrahim
ATABEY
Yeni Seminer
Odası
YDT 713
Dr. Erol BARIN
Misafir. Ö.Ü.O
YDT 715
Dr.Fahri
TEMİZYÜREK
Seminer Odası
YDT 713
Dr. Erol BARIN
Misafir. Ö.Ü.O
YDT 715
Dr.Fahri
TEMİZYÜREK
Seminer Odası
YDT 713
Dr. Erol BARIN
Misafir. Ö.Ü.O
YDT 715
Dr.Fahri
TEMİZYÜREK
Seminer Odası
YDT 717 Roman - Öykü
Çözümlemesi
Yrd.Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU
TECELLİ
TAE 01
YDT 717 Roman - Öykü
Çözümlemesi
Yrd.Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU
TECELLİ
TAE 01
YDT 717 Roman - Öykü
Çözümlemesi
Yrd.Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU
TECELLİ
TAE 01
YDT 709 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde Çağdaş
Eğilimler
Prof.Dr. Ayten GENÇ
TAE 01
YDT 709 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde Çağdaş
Eğilimler
Prof.Dr. Ayten GENÇ
TAE 01
YDT 709 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretiminde Çağdaş
Eğilimler
Prof.Dr. Ayten GENÇ
TAE 01
Cumartesi
YDT 711 Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretiminde
Kültürel Yaklaşımlar
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Bölüm
YDT 711 Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretiminde
Kültürel Yaklaşımlar
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Bölüm
YDT 711 Yabancı Dil
Olarak Türkçe Öğretiminde
Kültürel Yaklaşımlar
Prof.Dr. Nurettin DEMİR
Bölüm
YDT 705 Türkçede Sözdizim
ve Metin Dilbilgisi
Prof.Dr. Emine YILMAZ
Bölüm
YDT 705 Türkçede Sözdizim
ve Metin Dilbilgisi
Prof.Dr. Emine YILMAZ
Bölüm
YDT 705 Türkçede Sözdizim
ve Metin Dilbilgisi
Prof.Dr. Emine YILMAZ
Bölüm
Download

Türkiyat Araştırmaları ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi