2014-2015 BAHAR DÖNEMİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat
09.00
10.00
11.00
Salı
Pazartesi
09.30-12.15
TAE 618 Türk Dili Tarihi II
Dr. Bülent GÜL
Kaşgarlı Mahmut D.L.
TAE 646 Türk
Dünyasının SosyoKültürel Yapısı II
Dr. Ahmet Burçin
YERELİ
Maliye Bölümü Ofis
TAE 618 Türk Dili Tarihi II
Dr. Bülent GÜL
TAE 646 Türk
Dünyasının SosyoKültürel Yapısı II
Dr. Ahmet Burçin
YERELİ
TAE 638 Yirminci Yüzyılda Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri
Dr. Bülent GÜL
TAE 618 Türk Dili Tarihi II
Dr. Bülent GÜL
TAE 646 Türk
Dünyasının SosyoKültürel Yapısı II
Dr. Ahmet Burçin
YERELİ
TAE 638 Yirminci Yüzyılda Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri
Dr. Bülent GÜL
09.30-12.15
TAE 638 Yirminci Yüzyılda Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri
Dr. Bülent GÜL
Kaşgarlı Mahmut D.L.
Çarşamba
Cuma
09.30-12.15
TAE 628 Azınlık Türk
Topluluklarının SosyoKültürel Sorunları
Dr. Cahit GELEKCİ
Edebiyat Dekanlık Ofis
TAE 606 Türkiyat
Araştırmalarında
Yöntem ve Teknikler
Semineri
Dr. Evgenia KERMELİ
ÜNAL
TAE 628 Azınlık Türk
Topluluklarının SosyoKültürel Sorunları
Dr. Cahit GELEKCİ
TAE 608 Çağdaş
Türkiye Tarihi II
Dr. Hakan KAYNAR
Tarih Bölümü Ofis
TAE 602 Türkiyat Araştırmalarına Giriş
II
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 606 Türkiyat
Araştırmalarında
Yöntem ve Teknikler
Semineri
Dr. Evgenia KERMELİ
ÜNAL
TAE 628 Azınlık Türk
Topluluklarının SosyoKültürel Sorunları
Dr. Cahit GELEKCİ
TAE 608 Çağdaş
Türkiye Tarihi II
Dr. Hakan KAYNAR
TAE 602 Türkiyat Araştırmalarına Giriş
II
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 602 Türkiyat Araştırmalarına Giriş
II
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 1
TAE 608 Çağdaş
Türkiye Tarihi II
Dr. Hakan KAYNAR
12.00
13.30-16.15
TAE 636 Türkiyat
Araştırmalarında
Kaynak Diller II
Dr. Bülent GÜL
Yusuf has Hacip K.S.
Salonu
13.00
TAE 604 Türkiyat
Araştırmaları
Metodolojisi
II Dr. Tufan
GÜNDÜZ
Kaşgarlı Mahmut
D.L.
14.00
TAE 604 Türkiyat
Araştırmaları
Metodolojisi
II Dr. Tufan
GÜNDÜZ
TAE 630 Türk
Kültürünün Sesli ve
Görsel Kaynakları II
Dr. Metin
ÖZARSLAN
Misafir Öğretin
Üyeleri Odası
15.00
TAE 604 Türkiyat
Araştırmaları
Metodolojisi
II Dr. Tufan
GÜNDÜZ
TAE 630 Türk
Kültürünün Sesli ve
Görsel Kaynakları II
Dr. Metin
ÖZARSLAN
16.00
Perşembe
TAE 606 Türkiyat
Araştırmalarında
Yöntem ve Teknikler
Semineri
Dr. Evgenia KERMELİ
ÜNAL
TAE 1
TAE 630 Türk
Kültürünün Sesli ve
Görsel Kaynakları II
Dr. Metin
ÖZARSLAN
TAE 636 Türkiyat
Araştırmalarında
Kaynak Diller II
Dr. Bülent GÜL
TAE 636 Türkiyat
Araştırmalarında
Kaynak Diller II
Dr. Bülent GÜL
TAE 642
Osmanlıca II
Dr. Yunus
KOÇ
Kaşgarlı
Mahmut D.L.
TAE 644
Tehlikedeki Türk
Dilleri II
Dr. Nurettin
DEMİR
Çağdaş Türk L.E.
B. Ofis
TAE 642
Osmanlıca II
Dr. Yunus
KOÇ
TAE 642
Osmanlıca II
Dr. Yunus
KOÇ
TAE 614 Türk Kültürünün Bölgesel Varlık Alanları ve
Envanteri II
Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Ali Şir N. Seminer S.
13.30-16.15
TAE 620 Orta Asya
Tarihi II
Dr. Erkin EKREM
TAE 1
TAE 644
Tehlikedeki Türk
Dilleri II
Dr. Nurettin
DEMİR
TAE 614 Türk Kültürünün Bölgesel Varlık Alanları ve
Envanteri II
Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
TAE 620 Orta Asya
Tarihi II
Dr. Erkin EKREM
TAE 644
Tehlikedeki Türk
Dilleri II
Dr. Nurettin
DEMİR
TAE 614 Türk Kültürünün Bölgesel Varlık Alanları ve
Envanteri II
Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
TAE 620 Orta Asya
Tarihi II
Dr. Erkin EKREM
TAE 634 Türkiyat
Araştırmaları ve
Kültür Tarihi
Yazıcılığı II
Dr. Tufan
GÜNDÜZ
Ali Şir N.
Seminer S.
TAE 634 Türkiyat
Araştırmaları ve
Kültür Tarihi
Yazıcılığı II
Dr. Tufan
GÜNDÜZ
TAE 634 Türkiyat
Araştırmaları ve
Kültür Tarihi
Yazıcılığı II
Dr. Tufan
GÜNDÜZ
TAE 622
Gündelik Hayat
Bilgisi ve SosyoKültürel Davranış
Tipolojisi II
Prof.Dr. Nevin
GÜNGÖR
ERGAN
TAE 2
TAE 622
Gündelik Hayat
Bilgisi ve SosyoKültürel Davranış
Tipolojisi II
Prof.Dr. Nevin
GÜNGÖR
ERGAN
TAE 622
Gündelik Hayat
Bilgisi ve SosyoKültürel Davranış
Tipolojisi II
Prof.Dr. Nevin
GÜNGÖR
ERGAN
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA DERS PROGRAMI
Salı
Saat
Pazartesi
09.00
TAE 702 Kültür Politikaları ve
Türkiyat Araştırmaları
Dr. Yunus KOÇ
Türkiyat Ofis
TAE 712Bilim Tarihi
Metinleri II
Dr. Serhat KÜÇÜK
Tarih Bölümü Ofis
10.00
TAE 702 Kültür Politikaları ve
Türkiyat Araştırmaları
Dr. Yunus KOÇ
TAE 712Bilim Tarihi
Metinleri II
Dr. Serhat KÜÇÜK
11.00
TAE 702 Kültür Politikaları ve
Türkiyat Araştırmaları
Dr. Yunus KOÇ
TAE 712Bilim Tarihi
Metinleri II
Dr. Serhat KÜÇÜK
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Perşembe
Cuma
TAE 720 Türk İktisadının
Sosyo-Kültürel Boyutları
Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Maliye Bölümü Ofis
09.30-12.15
TAE 706 Türkiyat
Araştırmalarında Kaynak
Metinler II
Dr. Bülent GÜL
TAE 2
09.30-12.15
TAE 730 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı II
Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
TAE 2
TAE 708 Altay Dilleri
Etkileşim Alanları II
Dr. Emine YILMAZ
Çağdaş Türk L.E. B. Ofis
TAE 720 Türk İktisadının
Sosyo-Kültürel Boyutları
Dr. Ahmet Burçin YERELİ
TAE 706 Türkiyat
Araştırmalarında Kaynak
Metinler II
Dr. Bülent GÜL
TAE 730 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı II
Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
TAE 708 Altay Dilleri
Etkileşim Alanları II
Dr. Emine YILMAZ
TAE 720 Türk İktisadının
Sosyo-Kültürel Boyutları
Dr. Ahmet Burçin YERELİ
TAE 706 Türkiyat
Araştırmalarında Kaynak
Metinler II
Dr. Bülent GÜL
TAE 730 Karşılaştırmalı Türk
Sanatı II
Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
TAE 708 Altay Dilleri
Etkileşim Alanları II
Dr. Emine YILMAZ
12.00
13.00
Çarşamba
13.30-16.15
TAE 732 Türk Dünyasında
Şehir Kültürü II
Dr. M. Fatih
MÜDERRSİOĞLU
TAE 1
TAE 732 Türk Dünyasında
Şehir Kültürü II
Dr. M. Fatih
MÜDERRSİOĞLU
TAE 710 Tehlikedeki Türk
Dilleri II
Dr. Nurettin DEMİR
Çağdaş Türk L.E. B. Ofis
13.30-16.15
TAE 714 Türk Modernleşmesi
Dr. Fatih YEŞİL
Tarih Bölümü Ofis
TAE 734 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler
Semineri
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 1
TAE 722 Altay Mitolojisi
Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Ali Şir N. Seminer S.
TAE 704 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları II
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 1
TAE 710 Tehlikedeki Türk
Dilleri II
Dr. Nurettin DEMİR
TAE 714 Türk Modernleşmesi
Dr. Fatih YEŞİL
TAE 734 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler
Semineri
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 722 Altay Mitolojisi
Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
TAE 704 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları II
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 732 Türk Dünyasında
Şehir Kültürü II
Dr. M. Fatih
MÜDERRSİOĞLU
TAE 710 Tehlikedeki Türk
Dilleri II
Dr. Nurettin DEMİR
TAE 714 Türk Modernleşmesi
Dr. Fatih YEŞİL
TAE 734 Türkiyat Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler
Semineri
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 722 Altay Mitolojisi
Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
TAE 704 Dünyada Türkiyat
Araştırmaları II
Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL
TAE 718 Türk Nüfus
Hareketleri ve Göç II
Dr. Tufan GÜNDÜZ
Kaşgarlı Mahmut D.L.
TAE 728 Osmanlı
Paleografyası
Dr. Tufan GÜNDÜZ
Ali Şir N. Seminer S.
TAE 718 Türk Nüfus
Hareketleri ve Göç II
Dr. Tufan GÜNDÜZ
TAE 728 Osmanlı
Paleografyası
Dr. Tufan GÜNDÜZ
TAE 718 Türk Nüfus
Hareketleri ve Göç II
Dr. Tufan GÜNDÜZ
TAE 728 Osmanlı
Paleografyası
Dr. Tufan GÜNDÜZ
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Salı
Çarşamba
Perşembe
Saat
Pazartesi
09.00
09.30-12.15
YDT 622 Toplumsal
Dilbilim
Dr. Zeynel KIRAN
TAE 3
YDT 610 Dil Eğitimi ve ÖlçmeDeğerlendirme
Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
TAE 3
YDT 622 Toplumsal
Dilbilim
Dr. Zeynel KIRAN
YDT 610 Dil Eğitimi ve ÖlçmeDeğerlendirme
Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
YDT 620 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretiminde Araştırma
Projeleri
Dr. İbrahim ATABEY
TAE 3
YDT 620 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretiminde Araştırma
Projeleri
Dr. İbrahim ATABEY
YDT 622 Toplumsal
Dilbilim
Dr. Zeynel KIRAN
YDT 610 Dil Eğitimi ve ÖlçmeDeğerlendirme
Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
YDT 620 Yabancı Dil Olarak
Türkçenin Öğretiminde Araştırma
Projeleri
Dr. İbrahim ATABEY
10.00
11.00
YDT 606 Kültür ve Dil Öğretimi
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Kaşgarlı Mahmut D.L.
Cuma
YDT 614 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Semineri
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
TAE 3
YDT 606 Kültür ve Dil Öğretimi
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
YDT 614 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Semineri
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
YDT 606 Kültür ve Dil Öğretimi
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
YDT 614 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Semineri
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
12.30-14.30
YDT 624 Yabancı Dil Olarak Türkçe İçin Sınıf Yönetimi
Dr. İbrahim ATABEY
TAE 2
12.00
13.30-16.15
YDT 608 Türk Dili
Beceri Alanları II
Dr. Bülent GÜL
Ali Şir N. Seminer S.
13.30-16.15
YDT 630 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler
II
Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bilgisayar Laboratuvarı
YDT 624 Yabancı Dil Olarak Türkçe İçin Sınıf Yönetimi
Dr. İbrahim ATABEY
YDT 612 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretiminde Metin Seçimi
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
TAE 3
YDT 608 Türk Dili
Beceri Alanları II
Dr. Bülent GÜL
YDT 630 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler
II
Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
YDT 624 Yabancı Dil Olarak Türkçe İçin Sınıf Yönetimi
Dr. İbrahim ATABEY
YDT 612 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretiminde Metin Seçimi
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
YDT 608 Türk Dili
Beceri Alanları II
Dr. Bülent GÜL
YDT 630 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler
II
Dr. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
YDT 602 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım ve Yöntemler II
Dr. Ayten GENÇ
TAE 3
YDT 612 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretiminde Metin Seçimi
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
16.00
YDT 602 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım ve Yöntemler II
Dr. Ayten GENÇ
YDT 604 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yapısal
Özellikleri II
Dr. Erol BARIN
Kaşgarlı Mahmut D.L.
17.00
YDT 602 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım ve Yöntemler II
Dr. Ayten GENÇ
YDT 604 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yapısal
Özellikleri II
Dr. Erol BARIN
13.00
14.00
15.00
18.00
YDT 604 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yapısal
Özellikleri II
Dr. Erol BARIN
2014-2015 BAHAR DÖNEMİ YABANCI DİL OLAAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DOKTORA PROGRAMI
Saat
Pazartesi
09.00
09.30-12.15
YDT 704 Yabancı Dil Olarak Türkçede
Söylem Çözümlemesi II
Dr. Ayşe KIRAN
TAE 1
10.00
YDT 704 Yabancı Dil Olarak Türkçede
Söylem Çözümlemesi II
Dr. Ayşe KIRAN
11.00
YDT 704 Yabancı Dil Olarak Türkçede
Söylem Çözümlemesi II
Dr. Ayşe KIRAN
Salı
Çarşamba
Perşembe
YDT 711 Yabancı Dil Olarak
Öğretiminde Kültürel
Yaklaşımlar
Dr. Nurettin DEMİR
Çağdaş Türk L.E. B. Ofis
YDT 711 Yabancı Dil Olarak
Öğretiminde Kültürel
Yaklaşımlar
Dr. Nurettin DEMİR
YDT 711 Yabancı Dil Olarak
Öğretiminde Kültürel
Yaklaşımlar
Dr. Nurettin DEMİR
Cuma
Cumartesi
YDT 708 Türkçe Kitle İletişim
Araçlarında Dil Kullanımı
Dr. Erol BARIN
Kaşgarlı Mahmut D.L.
YDT 702 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi ve Öğrenme Sorunları
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
Ali Şir N. Seminer S.
YDT 708 Türkçe Kitle İletişim
Araçlarında Dil Kullanımı
Dr. Erol BARIN
YDT 702 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi ve Öğrenme Sorunları
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
YDT 708 Türkçe Kitle İletişim
Araçlarında Dil Kullanımı
Dr. Erol BARIN
YDT 702 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi ve Öğrenme Sorunları
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
12.00
13.30-16.15
YDT 714 Yabancı Dil Öğretiminde
Karşılaştırmalı Çalışmalar
Dr. Zeynel KIRAN
Ali Şir N. Seminer S.
YDT 710 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretmeni Yetiştirme
Politikası
Dr. İbrahim ATABEY
TAE 1
14.00
YDT 714 Yabancı Dil Öğretiminde
Karşılaştırmalı Çalışmalar
Dr. Zeynel KIRAN
15.00
YDT 714 Yabancı Dil Öğretiminde
Karşılaştırmalı Çalışmalar
Dr. Zeynel KIRAN
13.00
13.30-16.15
YDT 724Türkçe Yazınsal
Metinlerde Biçem İncelemesi
II
Dr. Emine YILMAZ
Çağdaş Türk L.E. B. Ofis
YDT 720 Türkçe Söylem
Türlerinin Ders Malzemesi
Olarak Kullanımı II
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Kaşgarlı Mahmut D.L.
YDT 712 Edebiyat ve Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Dr. Erol BARIN
Kaşgarlı Mahmut D.L.
YDT 706 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Semineri
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
Ali Şir N. Seminer S.
YDT 710 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretmeni Yetiştirme
Politikası
Dr. İbrahim ATABEY
YDT 724Türkçe Yazınsal
Metinlerde Biçem İncelemesi
II
Dr. Emine YILMAZ
YDT 720 Türkçe Söylem
Türlerinin Ders Malzemesi
Olarak Kullanımı II
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
YDT 712 Edebiyat ve Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Dr. Erol BARIN
YDT 706 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Semineri
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
YDT 710 Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretmeni Yetiştirme
Politikası
Dr. İbrahim ATABEY
YDT 724Türkçe Yazınsal
Metinlerde Biçem İncelemesi
II
Dr. Emine YILMAZ
YDT 720 Türkçe Söylem
Türlerinin Ders Malzemesi
Olarak Kullanımı II
Dr. Fahri TEMİZYÜREK
YDT 712 Edebiyat ve Yabancı Dil
Olarak Türkçe
Dr. Erol BARIN
YDT 706 Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Semineri
Dr. Nazmiye Topçu TECELLİ
Download

Lisansüstü Programları_2014-2015 Bahar Dönemi Haftalık Ders