Bolum
Dersin Adı
Öğr. Elemanı
Gözetmen
Mütercim0114101 İngilizce
Tercümanlık Dilbilgisi I
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
Mütercim0114101 İngilizce
Tercümanlık Dilbilgisi I
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
mehtap aral
Mütercim0114101 İngilizce
Tercümanlık Dilbilgisi I
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
Kübra
Durukan
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
0114515 Yazın Çevirisi
Yrd.Doç.Dr. NEJLA
GEZMİŞ CEYHAN
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
0114522 Almanca
Çeviriye Giriş I
Yrd.Doç.Dr. HALİS
BENZER
0114522 Almanca
Çeviriye Giriş I
Yrd.Doç.Dr. HALİS
BENZER
TD 101 Türk Dili 1
Okutman H.
BELGİN OKYAY
0114515 Yazın Çevirisi
ATA 101 Atatürk İlkeleri
ve İnkilap Tarihi
TD 101 Türk Dili 1
0114317 Metin Çevirisi
0114317 Metin Çevirisi
caner
çetiner
Sınav Yeri
Kont
B-102
Sınıf
B-212
B-213
caner
çetiner
29.12.2014
19.01.2015
09:00
60
29.12.2014
19.01.2015
09:00
29.12.2014
19.01.2015
13:00
32
29.12.2014
19.01.2015
13:00
32
3
B-103
24
B-212
22
3
B-212
B-210
19.01.2015
15:00
4
30.12.2014
20.01.2015
13:00
28
30.12.2014
20.01.2015
13:00
28
30.12.2014
20.01.2015
15:00
50
30.12.2014
20.01.2015
15:00
50
3
22
B-212
mehtap aral
29.12.2014
3
20
mehtap aral B-212
caner
çetiner
Açıklamalar
60
1
Ayhan
Güneş
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
Mevcut
09:00
1
Okutman İsmail Efe
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
19.01.2015
1
24
Okutman H.
BELGİN OKYAY
Saat
60
29.12.2014
22
Yrd.Doç.Dr. NEJLA mehtap aral
GEZMİŞ CEYHAN
Bütünleme
1
20
caner
çetiner
Final
1
20
B-210
1
20
42
caner
çetiner
B-210
20
2
05.01.2015
26.01.2015
11:00
mehtap aral
B-212
22
2
05.01.2015
26.01.2015
11:00
42
Öğrenciler
FMT ile
beraber
girecek
Mütercim0114520 Çevirmenler için Prof.Dr. İLHAMİ
Tercümanlık Bilim ve Teknik
TÜZÜN
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
0114104İngilizce Okuma
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
0114521 Anlambilim
0114104İngilizce Okuma
Yrd.Doç.Dr. NEJLA
GEZMİŞ CEYHAN
B-212
caner
çetiner
22
B-210
30
Yrd.Doç.Dr. NEJLA Salih
GEZMİŞ CEYHAN Demirci
B-102
22
0114523 Almanca
Yazışma Teknikleri I
Yrd.Doç.Dr. HALİS
BENZER
B-210
0114523 Almanca
Yazışma Teknikleri I
Yrd.Doç.Dr. HALİS
BENZER
0114525 Fransızca
Yazışma Teknikleri I
Yrd.Doç.Dr. YUSUF
POLAT
caner
çetiner
0114521 Anlambilim
0114304 İngilizce Sözlü
Anlatım
Mütercim0114120İnsanlık Tarihi
Tercümanlık
(İngilizce)
Mütercim0114120 İnsanlık Tarihi
Tercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
31
06.01.2015
27.01.2015
09:00
06.01.2015
27.01.2015
09:00
06.01.2015
27.01.2015
09:00
06.01.2015
27.01.2015
11:00
28
06.01.2015
27.01.2015
11:00
28
54
54
54
3
22
mehtap aral B-212
3
22
3
caner
çetiner
Okutman SIMONE
AWEN ZEHREN
Yrd.Doç.Dr. AYTAÇ
ÇELTEK KAİLİ
15:00
1
B-210
B-210
06.01.2015
27.01.2015
11:00
3
06.01.2015
27.01.2015
13:00
33
06.01.2015
27.01.2015
13:00
33
3
22
20
2
06.01.2015
27.01.2015
15:00
30
06.01.2015
27.01.2015
15:00
36
3
B-212
22
Mehtap Aral B-103
caner
çetiner
Odada veya
Almanca
seçenlere
dahil
edilecek
3
20
Yrd.Doç.Dr. AYTAÇ mehtap aral B-212
ÇELTEK KAİLİ
Mütercim0114517 Not Alma
Tercümanlık Teknikleri + Uygulama
(İngilizce)
Sınavı
26.01.2015
1
oda
Yrd.Doç.Dr. AYTAÇ
ÇELTEK KAİLİ
05.01.2015
1
20
Yrd.Doç.Dr. NEJLA mehtap aral B-103
GEZMİŞ CEYHAN
0114104İngilizce Okuma
3
Hoca kendisi
yapacak
(sadece imt)
108
30
1,2,3
07.01.2015
28.01.2015
09:00
40
1,2,3
07.01.2015
28.01.2015
09:00
A-01
108
Hoca kendisi
yapacak
(sadece imt)
Hoca kendisi
yapacak
(sadece imt)
Mütercim0114120İnsanlık Tarihi
Tercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
Mütercim0114307 Sözdizim
Tercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
0114307 Sözdizim
ziya tok
B-102
108
22
24
2
07.01.2015
28.01.2015
11:00
mehtap aral
B-212
22
2
07.01.2015
28.01.2015
11:00
07.01.2015
28.01.2015
13:00
31
07.01.2015
28.01.2015
13:00
31
40
0114516 Çevirmenlik
Meslek Bilgisi
Yrd.Doç.Dr. NEJLA
GEZMİŞ CEYHAN
20
caner
çetiner
caner
çetiner
Mütercim0114321 İngiliz-Amerikan
Tercümanlık Kültür Tarihi
(İngilizce)
Mütercim0114105 Sesbilim I
Tercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. NEJLA
GEZMİŞ CEYHAN mehtap aral
Mütercim0114102 İngilizce
Tercümanlık Konuşma I
(İngilizce)
Okutman SIMONE
AWEN ZEHREN
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. YUSUF
mehtap aral
POLAT
0114332 Dilbilim
0114332 Dilbilim
3
B-210
3
B-210
20
2
07.01.2015
28.01.2015
15:00
39
D-216
22
2
07.01.2015
28.01.2015
15:00
39
Yrd.Doç.Dr. KAMİL
KURTUL
Okutman
NURHAYAT
YALÇIN
Yrd.Doç.Dr. AYTAÇ
ÇELTEK KAİLİ
09:00
B-213
22
0114323 Almanca III
28.01.2015
40
Yrd.Doç.Dr. NEJLA mehtap aral B-212
GEZMİŞ CEYHAN
0114325 Fransızca III
07.01.2015
caner
çetiner
0114516 Çevirmenlik
Meslek Bilgisi
0114321 İngiliz-Amerikan Yrd.Doç.Dr. NEJLA
Kültür Tarihi
GEZMİŞ CEYHAN
1,2,3
1
07.01.2015
28.01.2015
15:00
2
B-209
20
1
08.01.2015
29.01.2015
09:00
49
D-216
20
2
08.01.2015
29.01.2015
09:00
18
caner
çetiner
B-210
20
08.01.2015
29.01.2015
09:00
23
caner
çetiner
B-102
20
08.01.2015
29.01.2015
11:00
31
B-212
22
08.01.2015
29.01.2015
11:00
31
Yrd.Doç.Dr. AYTAÇ
mehtap aral
ÇELTEK KAİLİ
2
2
2
Odada hoca
tarafından
yapılacak
Hoca kendisi
yapacak
(sadece imt)
Mütercim0114524 Fransızca
Tercümanlık Çeviriye Giriş
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr.
BAYRAM KÖSE
MütercimYD 107 Almanca 1
Tercümanlık
(İngilizce)
MütercimYD 113 Fransızca 1
Tercümanlık
(İngilizce)
Okutman Berrin
Pekmez
caner
çetiner
Okutman Faruk
Tavşancıoğlu
mehtap aral
3
Mütercim0114320 Çevirmenler için Yrd.Doç.Dr. HAMDİ
Tercümanlık Hukuk
GÖKÇE
mehtap aral
(İngilizce)
ZABUNOĞLU
Mütercim0114320 Çevirmenler için Yrd.Doç.Dr. HAMDİ
Tercümanlık Hukuk
GÖKÇE
(İngilizce)
ZABUNOĞLU
MütercimENF 101 Temel Bilgi
Tercümanlık Teknolojileri Kullanımı
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. İlker
Kalkan
Mütercim0114518 Medya Çevirisi
Tercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. NEJLA
GEZMİŞ CEYHAN
Mütercim0114518 Medya Çevirisi
Tercümanlık
(İngilizce)
Yrd.Doç.Dr. NEJLA
GEZMİŞ CEYHAN
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
0114326 Fransızca
Konuşma I
Yrd.Doç.Dr.
DURAN İÇEL
0114324 Almanca
Konuşma I
Okutman
NURHAYAT
YALÇIN
caner
çetiner
1
08.01.2015
29.01.2015
15:00
3
09.01.2015
30.01.2015
09:00
28
09.01.2015
30.01.2015
09:00
26
B-212
24
B-210
20
B-210
20
2
09.01.2015
30.01.2015
11:00
39
B-212
22
2
09.01.2015
30.01.2015
11:00
39
09.01.2015
30.01.2015
11:00
49
09.01.2015
30.01.2015
13:00
32
09.01.2015
30.01.2015
13:00
32
09.01.2015
30.01.2015
15:00
18
Odada veya
Almanca
seçenlere
dahil
edilecek
1
1
LAB
B-102
caner
çetiner
3
22
3
mehtap aral
D-216
18
oda
20
2
2
B-212
20
09.01.2015
30.01.2015
15:00
9
Hoca Kendisi
yapacak
Hoca kendisi
yapacak
(sadece imt)
Download

IMT 2014-15 Final-Bütünleme Programý