İNGİLİZ DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
14 Nisan 2014 PAZARTESİ
B4/102
09:00 – 10:45
IDB116 (01) Dünya
Dilleri
11:00 – 12:45
B4/103
IDB116 (02) Dünya Dilleri
B4/104
B4/105
B4/106
IDB452 (01) İleri Düz. Dilb. IDB452 (01) İleri Düz. Dilb.
İnc.
İnc.
B4/104
B4/105
ALM338
FRA128
ALM338
FRA128
B4/104
B4/105
IDB262 (01) Sözdizim I IDB262 (02) Sözdizim I
13:00 – 14:45
IDB336 (01) Yazın. Met. İnc.
15:00 – 16:45
15 Nisan 2014
09:00 – 10:45
SALI
B4/102
IDB156 (01) Dilb. İnc.
B4/103
IDB156 (02) Dilb. İnc.
11:00 – 12:45
IDB264 (01) Anlambilim I IDB264 (02) Anlambilim I
13:00 – 14:45
IDB386 (01) Psikodilbilim
AIT204
15:00 – 16:45
16 Nisan 2014 ÇARŞAMBA
B4/102
09:00 – 10:45
TKD104
B4/103
IDB392 (01) Dil. Alan Çalş.
11:00 – 12:45
13:00 – 14:45
IDB122 (02) Büt. Dil Bec.
15:00 – 16:45
TKD104
IDB122 (01) Büt. Dil Bec.
ING128
IDB266 (01) Söz. Sun. Bec.
IDB486 (02) Edimbilim
IDB266 (02) Söz. Sun. Bec.
B4/106
B4/106
ITA128
ITA128
IDB486 (01) Edimbilim
17 Nisan 2014 PERŞEMBE
B4/102
09:00 – 10:45
11:00 – 12:45
B4/103
IDB362 (01) Karş. Dilblgs.
13:00 – 14:45
IDB136 (01) Yaz. Met. İnc.
IDB136 (02) Yaz. Met. İnc.
15:00 – 16:45
IDB284 (01) Toplumdilbilim
IDB284 (02) Toplumdilbilim
18 Nisan 2014 CUMA
B4/102
09:00 – 10:45
B4/103
IDB382 (01) Söy. Çöz. II
11:00 – 12:45
IDB256 (01) Tar. Dilb.
13:00 – 14:45
IDB164 (01) Ses Bil. Sesbilim
15:00 – 16:45
IDB402 (01) Dilb. Arş. Yön.
1.
Yıl dersleri
2.
Yıl dersleri
3.
Yıl dersleri
4.
Yıl dersleri
B4/104
ING437
ING437
B4/105
B4/106
IDB488 (01) Tür Çözümlemesi
ARK
B4/104
B4/105
B4/106
ISP128
IDB256 (02) Tar. Dilb.
ING127
ISP128
IDB164 (02) Ses Bil. Sesbilim
IDB480 (01) Dil Öğr. Yeni Yön.
IDB480 (02) Dil Öğr. Yeni Yön.
Download

2013-2014 Bahar Dönemi Arasınav Takvimi