09:00
09:45
10:00
10:45
PAZARTESİ
SALI
İDB 123
Akademik Çalışma
Becerileri
B4/102
İDB 121
Bütünleşik Dil
Becerileri
B4/102
11:00
11:45
Yıl: 1 Şube: 1
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
TKD 103 (13)
B4/102
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
İDB 153
Dilbilgisi
İncelemeleri
B4/102
İDB 157
Dilbilime Giriş
B4/103
İDB 115
Dil ve İletişim
B4/102
16:00
16:45
17:00
17:45
PAZARTESİ
09:00
09:45
SALI
İDB 157
Dilbilime Giriş
B4/106
10:00
10:45
Yıl: 1 Şube: 2
ÇARŞAMBA
TKD 103 (12)
B4/102
PERŞEMBE
İDB 153
Dilbilgisi
İncelemeleri
B4/102
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
İDB 157
Dilbilime Giriş
B4/104
İDB 115
Dil ve İletişim
B4/102
İDB 121
Bütünleşik Dil
Becerileri
B4/102
İDB 123
Akademik Çalışma
Becerileri
B4/103
CUMA
PAZARTESİ
09:00
09:45
10:00
10:45
İDB 243
Dilbilim ve Çeviri
B4/106
SALI
Yıl: 2 Şube: 1
ÇARŞAMBA
İDB 263
Sesbilgisi &
Sesbilim II
B4/103
PERŞEMBE
CUMA
İDB 211
Dil ve Kültür
B4/103
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
AIT 203 (07)
B4/103
14:00
14:45
15:00
15:45
İDB 243
Dilbilim ve Çeviri
B4/106
İDB 215
Araştırma
Yöntemleri
B4/105
İDB 253
Dilbilim Tarihi I
B4/105
İDB 261
Biçimbilim I
B4/106
16:00
16:45
17:00
17:45
PAZARTESİ
09:00
09:45
10:00
10:45
İDB 215
Araştırma
Yöntemleri
B4/105
SALI
İDB 263
Sesbilgisi &
Sesbilim II
B4/103
Yıl: 2 Şube: 2
ÇARŞAMBA
İDB 243
Dilbilim ve Çeviri
B4/104
PERŞEMBE
CUMA
İDB 211
Dil ve Kültür
B4/103
İDB 261
Biçimbilim I
B4/104
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
AIT 203 (07)
B4/103
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
İDB 243 Dilbilim
ve Çeviri
B4/103
İDB 253
Dilbilim Tarihi I
B4/105
PAZARTESİ
Yıl: 3 Şube: 1
ÇARŞAMBA
SALI
PERŞEMBE
09:00
09:45
10:00
10:45
İDB 305
Dilbilim Tarihi II
B4/104
CUMA
İDB 369
Anlambilim II
B4/105
İDB 359
İngiliz Dili Tarihi
B4/104
11:00
11:45
12:00
12:45
İDB 369
Anlambilim II
B4/102
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
İDB 381
Söylem
Çözümlemesi I
B4/106
İDB 367
Biçimbilim II
B4/106
16:00
16:45
17:00
17:45
09:00
09:45
10:00
10:45
PAZARTESİ
SALI
İDB 381
Söylem
Çözümlemesi I
B4/103
İDB 305
Dilbilim Tarihi
II
B4/105
Yıl: 3 Şube: 2
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İDB 367
Biçimbilim II
B4/103
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
İDB 369
Anlambilim II
B4/106
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
CUMA
İDB 369
Anlambilim II
B4/104
İDB 359
İngiliz Dili Tarihi
B4/104
Yıl: 4 Şube: 1
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
09:00
09:45
İDB 447
Çeviri Eleştirisi
B4/103
10:00
10:45
11:00
11:45
İDB 481
Uyg. Dilb. İncl.
B4/106
İDB 481
Uygulamalı
Dilbilim
İncelemeleri
B4/106
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
İDB 497
Bütünce
Dilbilime Giriş
B4/104
İDB 493
Dilbilim
Felsefesi
B4/106
İDB 489
Dil Edinimi
B4/103
İDB 483
Toplumdilbilim
Araştırmaları
B1 ZK 07
CUMA
Download

Bölüm Ders Programı