BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014–2015 Güz Yarıyılı Vize Sınav Tarihleri ( 22 Kasım- 30 Kasım 2014 )
I SINIF DERSLERİ
D. Kodu
ENF150
İDE-113
İDE-101
İDE-111
İDE-105
İDE-107
İDE-103
ATA-160
Dersin Adı
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Yazılı Anlatım I
Almanca I
Edebiyat Kavramları
Okuduğunu Anlama I
Sözlü Anlatım I
İngilizce Dilbilgisi I
Atatürk İlke ve İnk. Tarihi I
Tarihi
Saati
Sınav Salonu
Ö. Sayısı
24.112014
22.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
09:00
09:00
09:00
09:00
13:30
09:00
10:00
163
163
163
163
162
163
53
62
53
56
50
53
47
İDE-109
TUR-170
Sesbilim
Türk Dili I
29.11.2014
30.11.2014
16:00
15:00
Tarihi
Saati
Sınav Salonu
22.112014
10:00
164
52
24.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
11:00
11:00
09:00
11:00
10:00
11:00
13:00
15:00
164
164
162
164
164
164
164
164
37
46
40
23
3
6+42
45
41
Tarihi
Saati
Sınav Salonu
22.11.2014
22.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
14:00
13:00
13:00
14:30
13:00
16:30
13:00
09:00
13:00
16:00
10:00
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
13
12
15
50
11
41
41
11
15
26
14
Tarihi
24.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
Saati
16:00
15:00
10:30
14:30
17:00
14:30
11:00
Sınav Salonu
164
164
164
164
164
164
164
40
34
46
38
41
40
35
İDE-217
İDE-201
DIE-801
DIE-803
İDE-207
İDE-213
İDE-205
İDE-203
İDE-211
İDE-209
İDE-219
İDE-215
İDE-319
İDE-323
İDE-303
İDE303
İDE-313
İDE-307
İDE-317
İDE-301
İDE-305
İDE-311
İDE309
İDE-315
İDE313
İDE411
İDE405
İDE403
İDE407
FEF403
İDE413
İDE409
II SINIF DERSLERİ
Dersin Adı
İngiliz Kültürü I
Almanca III
Genel İngiliz Edebiyatı
İngiliz Roman Yazarları
Yazılı Anlatım III
İngiliz Edebiyat Tarihi I
Sözlü Anlatım III
İngilizce Dilbilgisi III
Seçme Metinler I
Çeviri (İng. Türkçe)
Rönesans Edebiyatı ve Shakespeare
Metin Analizi I
III SINIF DERSLERİ
Dersin Adı
Amerikan Tanımlayıcı Dilbilim
Fikri Mülkiyet Hakları
18.yy İngiliz Romanı
19. yy. İngiliz Romanı I
Çağdaş İngiliz Lirikleri
Eleştiri I
Biyografik Roman
Almanca V
İngiliz Tiyatrosu I
Uygulamalı Dilbilim I
Toplum Dilbilimi
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çeviri (Türkçe-İng.) II
IV SINIF DERSLERİ
Dersin Adı
Çeviri (Türkçe-İng) IV
20. yy. İngiliz Romanı I
Almanca VII
20. yy. İngiliz Tiyatrosu I
Bitirme Ödevi I
Üslupbilim
İngiliz Şiiri I
Ertokuş Bey Derslikleri
B-209
163
Ertokuş Bey Derslikleri
Amfi- II
55
55
Download

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014–2015 Güz Yarıyılı