Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü Uzaktan Eğitim
Sunan Üniversiteler Rehberi
Murat Özgen
İpek Pınar Bekar
Önsöz
Yurtdışında eğitim her üniversite öğrencisinin hayallerini süsleyen bir
durumdur. Günümüzde, sürekli gelişen teknolojiyle birlikte üniversiteler
çevrimiçi lisans ya da lisansüstü programlar sunmaya başlamışlardır. Aynı
biçimde, üniversiteler gerekli koşulların (ücret, derslerin uyuşması vb.)
sağlanması durumunda, çevrimiçi dersler de sunmaktadırlar. Bu bağlamda
sunulan lisans/lisansüstü programlar, klasik eğitim ile sunulan
programlardan farklı olmaksızın, daha birçok olumlu yanı ile göze
çarpmaktadır. Öncelikle, sunulan dersler, ağ üzerinde sınıf simülasyonlarında,
öğrencilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak biçimde
oluşturulmaktadır. Bu sayede, öğrencinin derse karşı geliştirdiği tavrı ve
motivasyonu üst düzeyde tutmak birincil amaçtır. Bir başka açıdan, ders
içerisinde sunulan kitap, sunu vb. materyaller öğrencilere bütünüyle ücretsiz
ve açık bir biçimde paylaşılabilmektedir. Sınıf simülasyonları, materyaller
üzerindeki tartışmalar eğitmenden anında dönüt alınacak biçimde
tasarlanmıştır. Bu da bir başka güdüleyici etmendir. Bu faktörlerin dışında,
öğrencinin en az çaba ile çok bilgiye ulaşması kuşkusuz uzaktan eğitimin en
önemli artılarındandır. Biz de uzaktan eğitimin günümüz ‘teknoloji çağında’
çok önemli ve pratik olduğunu kabul ederek, Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanında uzaktan eğitim
programları ve dersleri sunan üniversitelerin profillerini mercek altına aldık.
Rehberdeki üniversitelerin profillerinde; üniversite adı, ücret, sunulan dersler,
sunulan program, uzaktan eğitimin sunulduğu ağ adresi, kayıt koşulları, kayıt
tarihleri vb. bilgiler yer almaktadır. Rehberin dilbilim alanında uzmanlaşmak
isteyen her kişiye kolaylık sağlamasını umut ediyoruz.
Murat Özgen
İpek Pınar Bekar
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Üniversite Profilleri
Çek Cumhuriyeti (Czech Republic)
Çek Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin listesi aşağıdaki gibidir:













Academy of Performing Arts in Prague (Akademie múzických
umění v Praze, AMU)
Academy of Arts in Prague (Akademie výtvarných umění v Praze,
AVU)
Czech University of Agriculture Prague (Česká zemědělská
univerzita v Praze, ČZU)
Czech Technical University in Prague (České vysoké učení
technické v Praze, ČVUT)
Janáčkova akademie múzických umění, JAMU
University of South Bohemia České Budějovice (Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, JČU)
Masaryk University in Brno (Masarykova univerzita v Brně)
Mendel University Brno (Mendelova univerzita v Brně)
University of Ostrava (Ostravská univerzita v Ostravě)
Silesian University (Opava) (Slezská univerzita v Opavě)
Technical University of Liberec (Technická univerzita v Liberci)
University of Hradec Králové (Univerzita Hradec Králové)
Jan Evangelista Purkyně University in Ustí nad
Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
1
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi













Charles University in Prague (Univerzita Karlova v Praze)
Palacký University, Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci)
University of Pardubice (Univerzita Pardubice)
Tomas Bata University in Zlín (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
University of Economics, Prague (Vysoká škola ekonomická v
Praze, VŠE)
Institute of Chemical Technology in Prague (Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze, VŠCHT)
Institute of Experimental Medicine AS CR
College of Polytechnics Jihlava (Vysoká škola polytechnická
Jihlava)
Academy of Art, Architecture and Design in Prague (Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze)
Brno University of Technology (Vysoké učení technické v Brně,
VUT)
University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni,
ZČU)
Bu üniversiteler içinde “Technical University of Liberec (Technická
univerzita v Liberci)” üniversitesinde çevrimiçi İngiliz Dili Tarihi dersi
sunulmaktadır.
https://moodle.fp.tul.cz/course/view.php?id=738&topic=all ağ ulaşım
adresinden tüm bilgilerine ulaşabileceğiniz dersin öğrenim çıktıları ve
diğer bilgileri sayfada şu biçimde yer almaktadır:
2
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Görsel 1. English Language History: Exploring the English Language dersi
3
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Bu derse kayıt ve katılım ücreti ile bilgiler aşağıdaki ağ adresinde yer
almaktadır:
http://www3.open.ac.uk/study/undergraduate/course/u211.htm
Görsel 2. Derse kayıt ücreti ve gerekli bilgiler
4
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Birleşik Krallık
İngiltere’de yaklaşık 120 üniversite etkin olarak öğretim ve araştırma
olanakları sunmaktadır. Bunların içerisinde uzaktan öğretim yoluyla
yüksek lisans ya da doktora eğitimi ve programları sunan üniversiteler
ve profilleri aşağıda verilmiştir.
5
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Anglia Ruskin University
MA Applied Linguistics and TESOL
Amaç
Bu yüksek lisans programı, İngilizcenin ikinci/yabancı dil öğretimi
alanında uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik bir programdır. Yüksek
Lisans, dil edinimi ve öğretimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler
sunmaktadır. Bu bağlamda, odak, sınıflarda son kuramsal bilgilerin
uygulanması ve bunların öğrenilmesi üzerinde tutulmaktadır. Ders
içerikleri, ikinci/yabancı dil eğitimini yalnızca kuramsal ve uygulamalı
yönleriyle ele almamakta, bu sürecin toplumdilbilimsel ve toplumsalkültürel yönlerine de değinmektedir.
Çekirdek Modüller
Materyal ve Ders Tasarımı, İkinci Dil Edinimi, Sınıf Kuramı ve
Uygulamaları, Toplumda Söylem, Uygulamalı Dilbilimde Araştırma
Yöntemleri, Bağımsız Öğrenme Projesi.
Seçimlik Modüller
Kültürlerarası İletişim ve Bağımsız Öğrenme Projesi.
Kayıt Koşulları
Aday öğrencilerin, ilgili bir alandan mezun olmaları (dilbilim, eğitim,
psikoloji, sosyoloji vb.) beklenmektedir ve adayların Dilbilim/İDAKÖ
(TESOL) alanındaki eğitim deneyimleri dikkate alınacaktır.
IELTS: 6 ya da eşdeğer bir sınav notu (TOEFL, FCE vb.)
6
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
İstenilen bu koşulları yerine getiren adayların kabul edilecekleri kesin
olmamakla birlikte yapılan sözlü sınavdaki performansının belirleyici
olacağı belirtilmektedir.
Kurs Ücreti: 9,500 £
Başlama Tarihi: Eylül, Ocak
Daha ayrıntılı bilgi için, Sarah Jones ile 0845 271 3333 no.lu telefondan
iletişime geçebilir, aşağıdaki ağ adresinden daha ayrıntılı bilgilere
ulaşabilirsiniz:
http://www.findamasters.com/search/CourseDetails.aspx?CID=1625
Görsel 3. Ağ adresindeki özet bilgiler
7
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Aston University
Msc, Forensic Linguistics (Adli Dilbilim Msc)
Ana Bilgiler
Program süresi: 2 - 5 yıl
Başlangıç Tarihi: Ekim
Programdan birkaç türlü mezuniyet biçimi bulunmaktadır. Bunlardan
ilki 20 kredi ile Aston Üniversitesi Sertifikası almak, ikincisi 40 kredi ile
Aston Üniversitesi Diploması, üçüncüsü 60 kredi ile yüksek lisans
sertifikası ve sonuncu olarak 120 kredi ile yüksek lisans mezunu
olmaktır.
Ücret: Okulun her yıl belirlediği bir ücret bulunmaktadır. Bunun için
okulun ağ adresindeki bilgilerden iletişim adreslerini yoklayarak
ulaşabilirler.
Modüller
Aşağıdaki modüller öğrencilere açık konumdaki modüllerdir:






Adli dilbilime giriş
Dil ve yasal sistem
Dilsel araştırma ve delil
Suçlu yönetimi dili
Yasal bağlamlarda dilbilimsel dezavantajlar
Araştırma yöntemleri
8
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Giriş Koşulları
Aston Üniversitesi’nce tanınması gereken ilgili bir alandan en az lisans
mezuniyeti ve iki referans gerekmektedir. Dilbilim dışındaki bir
alandan mezun kimseler için 1 yıllık dilbilim bilimsel hazırlık programı
sunmaktadır. Bunun dışında IELTS’ten 7 yazma puanı olmak üzere en
6.5 puan gerekmektedir.
Akademik Kadro ve İletişim Bilgileri
Professor Malcolm Coulthard
[email protected]
Dr. Krysztof Kredens
[email protected]
Dr. Tim Grant
[email protected]
Okul ve program ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki uzantıyı
kullanabilirsiniz:
http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-
programmes/school/languages-social-sciences/forensic-linguistics/
9
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Görsel 4. Aston Üniversitesi Adli Dilbilim Yüksek Lisans Programı
10
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
MSc in Applied Linguistics (Corpus Linguistics, Forensic Linguistics,
Literary Linguistics, Sociolinguistics or TESOL)
(MSc, Uygulamalı Dilbilim – Bütünce Dilbilim, Adli Dilbilim, Yazın
Dilbilimi, Toplumdilbilim, TESOL)
Program süresi: 2-3 yıl
Başlama tarihleri: Ekim ve Nisan (Yalnızca uzaktan öğretim)
Ücret: Ücret için aşağıdaki e-posta adresi ya da telefon yoluyla iletişime
geçmek yeterlidir. Size verilecek ücret ilk üç yıl için geçerli olup sonraki
her yıl için 500£ ödenecektir.
LSS Postgraduate Admissions
Tel: +44 (0) 121 204 3762
Fax: +44 (0) 121 204 3766
Email: [email protected]
Bu birbiriyle ilişkili disiplinler arası yüksek lisans programında, temel
dilbilim kavramlarının öğretimi ve bu kavramların çeşitli türdeki
konuşma ve yazı veritabanları üzerindeki incelemeleri amaç olarak
belirlenmiştir.
Gerçekte, programın özel amacı, İngilizcenin sözcükbilimsel, dilbilgisel
ve sesbilimsel düzeyleri üzerine araştırmalar yaparak öğrencileri daha
da ileri düzeyde yukarda belirtilen alanlarda uzmanlaştırmaktır.
Modüller

Sözcükbilim, Dilbilgisi, Yazılı ya da sözlü söylem incelemeleri,
Bütünce dilbilim, Yazınsal Dilbilim, Adli dilbilim.
11
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Giriş Koşulları
Aston Üniversitesi’nce tanınması gereken ilgili bir alandan en az lisans
mezuniyeti ve iki referans gerekmektedir. Bunun dışında IELTS’ten 7
yazma puanı olmak üzere en 6.5 puan gerekmektedir. Araştırmacı
adayların ayrıca alanlarında en az iki yıllık öğretim deneyimi olması
gerekmektedir. Program sonunda her adayın en az 15.000 sözcüklük
bir tez yazmaları ana koşuldur.
İletişim ve Bölüm Koordinatörü
Dr. Urszula Clark
Ofis: MB735b
Tel: 0121 204 3819
Fax: 0121 204 3766
E-mail: [email protected]
Görsel 5. Program çıktıları ve Modüller
12
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
MSc in Teaching English for Specific Purposes (TESP)
Bu yüksek lisans eğitimi ile aşağıdaki programlar sunulmuştur:




MSc in Teaching English to Speakers of Other Languages
(TESOL)
MSc in Teaching English for Specific Purposes (TESP)
MSc in Teaching English to Young Learners (TEYL)
MSc in Educational Management in TESOL (EMT)
Program süresi: 2-5 yıl
Başlama tarihleri: Ekim ve Nisan (Yalnızca uzaktan öğretim)
Ücret: 7,500£. Bu ücret, ilk üç yıl için geçerli olup sonraki her yıl için
500£ ödenecektir.
İletişim:
LSS Postgraduate Admissions
Tel: +44 (0) 121 204 3762
Fax: +44 (0) 121 204 3766
Email: [email protected]
Bu programın amacı İngilizceyi anadili farklı olan konuşuculara
öğretme konusunda akademik düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri
aktarmaktır.
Modüller




MSc TESOL (Core module: Methodology)
MSc TESP (Core module: Course and Syllabus Design)
MSc TEYL (Core module: Teaching Young Learners)
MSc EMT (Core module: Education Management)
13
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Giriş Koşulları
Aston Üniversitesi’nce tanınması gereken ilgili bir alandan en az lisans
mezuniyeti ve iki referans gerekmektedir. Dilbilim dışındaki bir
alandan mezun kimseler için 1 yıllık dilbilim bilimsel hazırlık programı
sunmaktadır. Bunun dışında IELTS’ten 7 yazma puanı olmak üzere en
6.5 puan gerekmektedir. Araştırmacı adayların ayrıca alanlarında en az
iki yıllık öğretim deneyimi olması gerekmektedir. Program sonunda her
adayın en az 15.000 sözcüklük bir tez yazmaları ana koşuldur.
Ders ve Bölüm Koordinatörü
Dr. Fiona Copland
Ofis: NW919
Tel: 0121 204 3826
E-mail: [email protected]
Görsel 6. Program amacı ve Çekirdek Modüller
14
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Lancaster University
MA in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Lancaster Universitesi’nde sunulan bu yüksek lisans programı
çerçevesinde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretim alanındaki anahtar
kavram ve araştırma yöntemleri gözden geçirilecek en çağdaş
yöntemlerle sınıf içi uygulamalar yapılacaktır.
Program bütünüyle ağ-tabanlı olacağından Eylül ayının sonuna doğru
dersler
alıştırma
seansları
ile
başlayacak,
bu
sayede,
sınıf
arkadaşlarınızı ve hocalarınızı tanıma olanağı bulacaksınız. Bu
bağlamda, dört ayrı modül öğrencilere sunulmaktadır:


İkinci Dil Edinimi (1. yıl – Ekim-Aralık)

Eğitbilimsel Dilbilgisi (1. yıl – Ocak-Mart)

Nisan-Haziran)

Ekim-Aralık)
Dil Öğretim Yöntembiliminde Eğilim ve Tartışmalar (1. yıl –
Dil Eğitiminde Öğretmen Gelişimi ve İzlence Tasarımı (2. yıl –
İkinci Dil Sınıfı Araştırması (2. yıl – Ocak-Mart)
Değerlendirme
Her modül 10 hafta sürecek ve değerlendirmeler 5.000 sözcüklük
yazılarla değerlendirilecektir. Ders döneminin sonunda ise, öğrencilerin
en az 15.000 sözcüklük bir tez vermeleri beklenir.
Süre: 3 yıl
Giriş Koşulları: En az 3 yıl dil öğretimi deneyimi
15
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
İletişim
Elaine Heron
Tel: +44 (0)1524 593050
E-mail:[email protected]
Ofis: B72B
Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki uzantıyı kullanabilirsiniz:
http://www.ling.lancs.ac.uk/profiles/Elaine-Heron/
Görsel 7. Program hakkında özet bilgiler
16
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
St. Mary’s University College
MA in Applied Linguistics and English Language Teaching
Süre: 2-3 yıl
Giriş Koşulları
İngilizce öğretimi alanında diploma ve deneyim koşulu aranmaktadır.
Ücret: 8,500£
Başlangıç Tarihi: Eylül, Şubat
Daha ayrıntılı bilgi için: http://www.smuc.ac.uk/appliedlinguistics
Programın amacı, uygulamalı bilgiyi kuramsal bilgiyle birleştirmek
özellikle dil edinimi alanındaki son yönelimleri araştırmaktır. Tüm
öğrencilerin aşağıda sunulan altı modülü de alması beklenir. Bunun
yanısıra, öğrencilere tez yazımı sırasında yardımcı olacak Araştırma
Yöntemleri modülü de bulunmaktadır. Tez konuları ise öğrencinin
bütünüyle ilgi alanına bağlı olacaktır.
Modüller








Dil Kuramı
Sözdizim ve Sesbilim
Dil Edinimi
İDÖ İzlence Tasarımı ve Yöntembilimi
Toplumdilbilim
Çocuklara İngilizce Öğretimi
İDÖ Alanında Yönetim ve Öğretmen Gelişimi
Değerlendirme ve Sınama
17
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi


Araştırma Yöntemleri
Tez
Değerlendirme
Sınav yok. Değerlendirmeler, ders sonunda verilen 4000-5000
sözcüklük ödevlerle yapılacaktır. Tez ise en az 15.000 sözcüklük bir yazı
olmalıdır. Ayrıca aşağıdaki uzantıdan program için ayrılan burslar
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:
http://www.smuc.ac.uk/international/scholarships.htm
Koordinatör
Dr. Peter Howell
[email protected]
Görsel 8. Uygulamalı Dilbilim Yüksek Lisans Programı
18
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
University of Birmingham
MA in Special Applications of Linguistics
Amaç
Bu yüksek lisans programı, dilbilim mezunlarına ve dilbilime ilgi
duyanlara yönelik geliştirilmiş bir programdır. Adından da anlaşılacağı
gibi Dilbilim bilim dalının uygulamalı olarak uygulandığı özel alanlara
yönelik bir eğitim sunmaktadır.
Ücret: 5,100£
İçerik


Öğrencilerden 6 modül (4 zorunlu/2 seçmeli) almaları beklenir.
İlk üç modül Eylül-Aralık döneminde, ikinci üç modül ise, OcakMart döneminde verilir. Öğrencilerden ayrıca 12.000 sözcüklük

tez yazmaları beklenir.
Değerlendirmesi olmayan bir ders sunulmaktadır: İngilizce
Bankasına Giriş. Bu derste öğrencilere İngilizce bütüncenin 400
milyon sözcüklük bankası tanıtılır.
İletişim
Sheila Brady
Tel: +44 (0)121 414 3239/5695/5696
Fax: +44 (0)121 414 3298
E-mail: [email protected]
19
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Giriş Koşulları
İngiltere dışından başvuran adaylardan diploma denkliği ve İngilizce
bildiklerini kanıtlayan uluslararası bir sınav belgesi istenmektedir.
Başvurular aşağıdaki şu adresten çevrimiçi yapılmaktadır:
http://apply.bham.ac.uk/cp/home/loginf
Görsel 8. TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan istenen puanlar
20
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
University of Portsmouth
MA in Applied Linguistics and TESOL
Özellikler

Çalışma birimleri yılda üç periyot halinde sunulmaktadır. Ekim,
Şubat, Haziran olarak sunulan bu birimler sayesinde öğrenciler
kendi

başlarına
çalışabilmekte
yararlanabilmektedir.
ve
yaz
aylarından
da
Programda çekirdek ve seçimlik modüller bulunmaktadır.
Artalan bilgisi zayıf olan kişilerden bilimsel hazırlık dersleri

almaları istenebilir.

yöntemleri içermektedir.

yardımı sunmaktadır.

tartışma platformlarında daha esnek olunabilmektedir.
Ders takımı öğretim deneyimi, bütünce incelemeleri gibi yeni
Program her öğrenciye uzmanlaşmak istediği bir alanda uzman
Program çevrimiçi gerçekleştirildiğinden bilgi değişimi ve
Araştırma yöntemleri her modülün içine serpiştirilmiştir. Ayrı
bir modül bulunmamaktadır.
Ders İçerikleri
a. Çekirdek Modüller






Uygulamalı dilbilim ilkeleri
İkinci dil öğrenimi
TESOL kuramı ve uygulamaları
İDÖ izlence tasarımı ve değerlendirmesi
Araştırma yönetimi
Tez
21
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
b. Seçimlik Modüller

Kullanımda olan dil

Dünya İngilizceleri

Bağımsız öğrenme

Materyal geliştirme

Dil eğitim ve öğretiminde teknolojiler
Başlangıç: Ekim, Şubat
Süre: En az 2 yıl
Daha ayrıntılı bilgi ve diğer koşullar için aşağıdaki uzantıya göz atınız:
http://www.port.ac.uk/departments/academic/slas/courses
İletişim
Tracey Beck
Tel: +44(0)23 9284 8299
E-mail: [email protected]
Görsel 9. Giriş koşulları
22
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
İtalya
İngiltere dışında bulunan üniversitelerde yaptığımız araştırmalarda
uzaktan öğretim sunan tek üniversite İtalya’daki ICON Consortium
Italian Culture’dı. Dikkatimiz çeken bir diğer nokta, uzaktan doktora
eğitimi sunulmamasıydı. Bunun birçok nedeni olabilir, ancak, akla ilk
gelen neden doktora döneminin daha uzun olması, doktoranın
araştırma grupları içinde araştırma yapılarak tamamlanmasıdır.
İtalya’daki bu tek uzaktan öğretim programından sonra Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki görünümü ele alacağız.
23
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Master's Program in Technical and Scientific Translation
Süre: 1-2 yıl
Giriş Koşulları
Herhangi bir dil ya da edebiyat alanından lisans derecesinde mezuniyet
koşulu aranmaktadır.
Başlangıç: Mart
Bu program, bilimsel ve teknik metinlerin çevirisi ve çeviri
programlarının algoritmalarının yazımı ile ilgilenen öğrencilere açıktır.
Bu programı diğer çeviribilim programlarından ayıran özellik dilbilim
mezunu kişilere duyulan açık gereksinimdir.
Program, biilmsel ve teknik metinlerin, İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca çevirileri ile ilgilenmektedir.
Daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için aşağıdaki uzantıya göz atınız:
www.italicon.it
İletişim:
Laura De Renzis
24
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD), AVUSTRALYA ve
KANADA’DAKİ ÜNİVERSİTE PROFİLLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)
Arizona Eyaleti
* Arizona Devlet Üniversitesi, İkidilli Eğitim Yüksek Lisans Programı
Georgia Eyaleti
* Georgia Devlet Üniversitesi, Dilbilim Yüksek Lisans Programı
Indiana Eyaleti
* Indiana Devlet Üniversitesi, Dil, Edebiyat ve Dilbilim Bölümü, Yüksek
Lisans Programı
Iowa Eyaleti
* Ashford Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans Programı
Massachussetts Eyaleti
* Massachussetts Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans
Programı
New York Eyaleti
* Kolombiya Üniversitesi, Uygulamalı Dilbili Yüksek Lisans Programı
25
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Utah Eyaleti
* Utah Üniversitesi, TEFL ve Dilbilim Yüksek Lisans Programı
Washington Eyaleti
* George Mason Üniversitesi, Dilbilim Yüksek Lisans Programı ve TESOL
Sertifika Programı
* Washington Üniversitesi, Bilgisayardilbilimi Yüksek Lisans Programı
AVUSTRALYA
* Macquarie Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim Yüksek Lisans ve Sertifika
Programları
KANADA
* Simon Fraser Üniversitesi, (TESL) Dilbilim Sertifika Programı
26
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
ARIZONA EYALETİ
ARIZONA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Arizona State University)
İkidilli Eğitim, Yüksek Lisans Programı
Adres: Dobbs Ferry Campus 555
Broadway DOBBS FERRY 10522
Mercy College
Telefon: +1 877 637 2946
İnternet Adresi:
http://www.hotcoursesinternational.com/study/visitwebsite.html?cid
=71997&courseId=2465183&affId=230308
Yetkili Kişi: Simeon-Dan Guisuraga
Ana Bilgiler:
Bu program, çağdaş yaklaşımlar, pedagoji ve araştırma yöntemleri
üzerine uzmanlık kazanma imkanları sunmaktadır. Öğrenciler, ayrıca
uzmanlık alanlarına göre uygulamalı ve kuramsal çalışabilmektedir.
27
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
İkidilli eğitim, ikinci dil edinimi, ikidilli programlar ve yöntemlerle
ikidilli
değerlendirme
alt
alanlarında
öğrencilerin
kendilerini
geliştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. İkidilli eğitim alan yüksek
lisans öğrencileri İngilizce dışında ikinci bir dilde de uzmanlık
düzeyinde başarı göstermek zorundadır.
Başvuru Koşulları:
Adayların lisans not ortalaması en az 3.00 olmalıdır. Adaylar, anadilleri
İngilizce olmayan bir ülkeden başvuru yapıyorsa, TOEFL ya da IELTS
yazılı dil sınavlarından en az 550, bilgisayar tabanlı dil sınavından en az
80 (IBT); IELTS sınavın en az 6.5 ve Pearson Test of English (PTE)
sınavından en az 60 almak zorundadır.
28
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
GEORGIA EYALETİ
GEORGIA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Georgia State University)
Dilbilim Yüksek Lisans Programı
Adres: Director of Graduate Studies
Department of Applied Linguistics and ESL
Georgia State University
34 Peachtree Street,
Atlanta, GA 30303- 4099 USA
Telephone: 404-651-3650
Fax: 404-651-3652
E-mail: [email protected]
İnternet Adresi: www.gsu.edu/alesl
Yetkili Kişiler: Diane Belcher, Patricia Byrd, Jodi Eisterhold, Nan Jiang,
Stephanie Lindemann, John Murphy, Gayle Nelson, Lucy Pickering, Sara
Weigle.
29
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Ana Bilgiler:
Program 4 dönemdir. Öğrenciler güz, bahar ya da yaz döneminde
programa tam-zamanlı ya da yarı-zamanlı olarak başvurabilmektedir.
Program toplam 36 kredidir. Öğrencilerden İngilizce dışında bir dilde
de uzmanlık düzeyinde başarı göstermeleri beklenmektedir. Derslerin
30 saati araştırma ve gözlem için; 90 saati ise uygulamaya
ayrılmaktadır. Öğrencilerden bitirme tezi yerine, alanla ilgili makale
yayınlamaları istenmektedir. Öğrencilere Çin Halk Cumhuriyeti, Kore ve
Türkiye’de çalışabilme imkanları da sunulmaktadır.
Verilen Dersler:















General Linguistics
Second Language Acquisition
Sound System of English
Intercultural Communication
Approaches to Teaching Second Languages
English Grammar for ESL/EFL Teachers
Practicum Elective Courses (5 required for graduation)
Sociolinguistics
Classroom Practices in SL Instruction
Pragmatics and Language Teaching
Psycholinguistics
Issues in Second Language Writing
Second Language Reading-Writing Relations
Corpus Linguistics
Conversation Analysis
30
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi




Discourse Analysis
Second Language Evaluation and Assessment
Material Design and Publication
Research Design
Başvuru Koşulları:
Öğrencilerden iyi derecede GRE sınav puanı ve TOEFL dil sınav puanı
istenmektedir.
Harç Bilgileri:
Kredi başına eyalet içindeki öğrenciler US$192; eyalet dışındaki
öğrenciler US$765 kadar ücret ödemektedir. Fees are student fee,
US$463 per semester. Öğrenciler, program süresince öğrenci asistanı,
araştırmacı ve laboratuvar sorumlusu olarak üniversite içinde görev
alabilmektedir.
31
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
INDIANA EYALETİ
INDIANA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (Indiana State University)
Dil, Edebiyat ve Dilbilim Bölümü, Yüksek Lisans Programı
Adres: Root Hall Room A-140D
Indiana State University, Terre Haute
IN, 47809, United States
İnternet Sitesi: http://www.indstate.edu/lll/
E-mail: [email protected]
Bölüm Başkanı ve Yetkili Kişi: Dr. Ronald W. Dunbar
Ana Bilgiler:
Programın genel amacı, TESL/TEFL, İspanyolca ile birlikte dilbilimi
ilişkilendirmesidir. Bölüm, öğrencilerine ikinci dil ve yabancı dil
olarak İngilizce’yi öğretebilmeleri için dönem başına 12 saatlik
eğitimin sonunda sertifika imkanı da sunmaktadır. Bu program
diğer kampüs üniversitelerinde olduğu gibi, yüksek lisans derecesi
vermemekte, yalnızca o alanda sertifika alma imkanı sağlamaktadır.
Program 32 kredi ile tamamlanmaktadır. Uluslararası öğrenciler
programa başvurabilmek için TOEFL (Official Test of English as a
32
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Foreign Language) yazılı sınavından en az 550, bilgisayar tabanlı
sınavından ise en az 213 almak zorundadır. Ayrıca, TOEFL iBT
bilgisayar tabanlı sınavından da en az 80 almaları gerekmektedir.
Bölümün “School of Graduate Studies” sayfasından başvuru kabul
edilmeyecek ülkelerin listesi ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
Tuition & Financial Aid
Financial Aid Offered: No
Institution Details:
Doctoral/Research Universities Classification:
Intensive
Institution Sector:
Public
Locale:
Small City
Size & Setting:
10,000 - 19,999
Görsel 10. Harç Bilgileri
33
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
IOWA EYALETİ
ASHFORD ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans Programı
İnternet adresi:
http://www.ashford.edu/online/degrees/baaldetails.php
Ana Bilgiler:
Uygulamalı Dilbilim lisans programını başarıyla bitiren öğrenciler, dil
öğretimi ve dil öğrenimi, İngilizcenin tarihsel gelişimi, sesbilgisi,
sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim ve toplumdilbilim üzerine
ayrıntılı bilgiye sahip olabilmektedir. İnternet üzerinden dersler
yalnızca 5 haftada bir alınabilmektedir. Program ağırlıklı olarak dil
edinimi ve konuşma terapistliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çevrim-içi
(online) eğitim sayesinde öğrencilerin uygulama ve kuramsal bilgileri
ilişkilendirmeleri sağlanmaktadır. Üniversiteye yalnızca Amerika
Birleşik
Devletleri
sınırları
içinde
yaşayan
öğrenciler
başvurabilmektedir.
34
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Başvuru Koşulları:
GED ya da lise diploması

22 yaş ya da üstü

İş deneyimi

İyi derecede İngilizce yazma ve okuma becerisi

Kariyer Olanakları:





Yabancı dil olarak İngilizce’nin öğretimi
Dil ve konuşma bozuklukları alanında çalışma imkanı
Odyoloji alanında çalışma imkanı
Çevirmenlik
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanlarında çalışma imkanı
Teknolojik Gereklilikler
Eğitim Süresince Kullanılan Bilgisayar Sisteminde Olması Gereken
Özellikler:






Platforms: Mac OS X 10.2 ya da Windows XP ya da yukarısı
Donanım: 256 Mb RAM, CD-ROM, ve 1 Gb boş disk alanı
Yazılım: Microsoft Word, PowerPoint ve Excel 2003; Adobe Reader
8.0; Adobe Flash 10 ya da yukarısı
İnternet Sayfaları: Firefox 3.0, Internet Explorer 7.0, Safari 3.0 ya
da yukarısı
Ağ Bağlantıları: 56k dialup modem, DSL, ya da Kablolu Modem
E-mail: Outlook, Outlook Express, Mac Mail, Eudora, Entourage ya
da Yahoo/Hotmail/Gmail.
35
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Program Gereklilikleri:
Bitirilmesi gereken toplam kredi: 120 kredi

Seçmeli dersler için bitirilmesi gereken toplam kredi: 35 kredi

Harç Bilgileri:
İnternet üzerinden eğitim veren üniversiteleri içinde en az harç ücreti
olan üniversitelerden biridir. Harç ücreti kredi başına 390 dolardır.
Kayıt sırasında da ödeme yapılmaktadır. 866-711-1700 telefon
numarasından ayrıntılı bilgi edinilebilmektedir.
Bilimsel Hazırlık Dersleri:


EXP 105: Personal Dimensions of Education
PSY 202: Adult Development and Life Assessment
Verilen Dersler:











EXP 105: Personal Dimensions of Education
ENG 321: Introductory Linguistics
LNG 206: Language & Technology
LNG 212: Second Language Acquisition
LNG 222: Survey of Communicative Disorders
LNG 310: Sounds of Language
LNG 320: Structures of Language
LNG 415: Meaning in Language
ENG 325: Intermediate Composition
LNG 353: Evolution of the English Language
LNG 360: Language & Society
36
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi




LNG 450: Computational Linguistics
ELL 355: Methods, Materials, & Technology for Learning a
Second Language
LNG 455: Language Development Disorders
LNG 497: Applied Linguistics Capstone
Görsel 11: İnternet üzerinden başvuru belgesi
37
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
MASSACHUSSETTS EYALETİ
MASSACHUSETTS ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans Programı
Adres: Wheatley Hall, Floor 06, Room 00103
Telefon: 617-287-5760
Fax: 617-287-5403
E-mail: [email protected]
İnternet Adresi: http://www.umb.edu/cla/applied_linguistics/
Ana Bilgiler:
UMass Üniversitesi’nin Uygulamalı Dilbilim alanındaki çevrimiçi yüksek
lisans programı İngilizce’nin ikinci dil olarak edinimi ve toplumdilbilim
araştırmalarına ağırlık veren 30 kredilik bir programdır.
Verilen Dersler:
Programda disiplinlerarası alanları kapsayan dersler verilmektedir:
Karşılaştırmalı dilbilim, kuramsal dilbilim, ruhdilbilim (psikolinguistik),
toplumdilbilim,
söylem
çözümlemesi,
kültürlerarası ilişkiler gibi.
38
ESL/ESF
metadolojileri,
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Dilbilim Ağırlıklı Dersler:


APLING 601: Dilbilim / Dilbilime Giriş (Linguistics)

APLING 603: Kültürlerarası İlişkiler (Cross Cultural Perspectives)

Principles of Language Teaching)



APLING 605: Dil Öğretiminde Kuramlar ve İlkeler (Theories and
APLING 621: Ruhdilbilim (Psycholinguistics)
APLING 623: Toplumdilbilim (Sociolinguistics)
APLING 625: İkinci Dil Edinimi (Second Language Acquisition)
APLING 627: Sesbilgisi ve Sesbilim (Phonetics and Phonemics)
“ESL” Çalışmaları Ağırlıklı Dersler:




APLING 614: Foundations of Bilingual/Multicultural Education
APLING 618: Teaching ESL: Methods and Approaches
APLING 698: Practicum/Field Experience
APLING L673: Teaching Reading in the Bilingual/ESL Classroom
Yabancı Dil Eğitimbilimi Ağırlıklı Dersler:



APLING 611: Methods and Materials in Foreign Language Instruction
APLING 612: Integrating Culture into the Language Curriculum
APLING 698: Practicum/Field Experience
Diğer Dersler:



APLING 629: The Structure of the English Language
APLING 670: Testing in the Bilingual/ESL Classroom
APLING 678: Technology in Language Education
39
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi

APLING L669: Writing Theories in Second Language Instruction
Mezuniyet Aşaması:
Programı tamamlamak üzere olan adaylar yaklaşık 4 saat süren yazılı
sınavdan başarılı olmak zorundadır.
Denklikler:
Massachusetts
Üniversitesi’nin
kampüsleri
(Amherst,
Boston,
Dartmouth, Lowell ve Worcester) “New England Association of Schools
and Colleges tarafından” onaylanmıştır.
Koşullar:
Programa
başvurabilmek
için
3.0
not
ortalaması
bulunması
gerekmektedir. Yabancı dil eğitimi, dilbilim, toplumbilim, antropoloji,
İngilizce, sosyoloji, tarih, siyasetbilim ve psikoloji alanlarından mezun
olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Adaylardan en az 1200
sözcükten oluşan yazılı bir metinle programa başvurma nedenlerini
açıklamaları istenmektedir. Anadili İngilizce olmayan adaylar TOEFL
yazılı uygulanan dil sınavından en az 575, bilgisayar ya da internet
tabanlı uygulanan dil sınavından (TOEFL İBT) en az 79 almak
zorunludur. GRE (Graduate Record Exam) başvuru için şart değildir,
ancak sınava giren adayların puanları dikkate alınmaktadır.
40
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Adres: Graduate Admissions 100 Morrissey Blvd.
Boston, MA 02125-3393
Telefon: 617-287-6400
Fax: 617-287-6236
E-mail: [email protected]
Görsel 12: Başvuru Adresi
Not:
https://www.umb.edu/ua/giving/give_online.php?fundother_ord=Appl
ied%20Linguistics%20Department linkinden de başvuru belgesine
ulaşılabilinmektedir.
Ödeme Şekli
Tutar
Kredi başına
445 Dolar
Ders toplamı
Mezuniyet
1335 Dolar
(445 Dolar x 3 kredi = 1335 Dolar)
150 Dolar
Görsel 13: Harç Bilgileri ve Ödeme Şekli
41
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
NEW YORK EYALETİ
KOLOMBİYA ÜNİVERSİTESİ (TEACHERS COLLEGE)
Uygulamalı Dilbilim, Yüksek Lisans Programı
Adres: Box 302, 146 Horace Mann Hall
535 West, 120th Street
New York, NY, 10027, Unites States.
Telefon: 1-212-678-3710
Fax: 1-212-678-4171
E-mail: [email protected]
İnternet Adresi:
http://www.tc.columbia.edu/a&h/appliedlinguistics/
Yetkili Kişiler: Leslie Beebe (bölüm sorumlusu), James Purpura
(TESOL programı sorumlusu), ZhaoHong Han, Barbara Hawkins,
Joanna Labov, Howard Williams, Linda Wine (TESOL sertifika
programı sorumlusu), Hansun Zhang Waring, Barbara Hruska,
Michael Feyen.
42
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Ana Bilgiler:
Kolombiya Üniversitesi’ndeki uzaktan uygulamalı dilbilim programı,
farklı eğitim yöntemleriyle öğrencileri planlama ve dil verilerini
değerlendirme özellikleri açısından geliştirmektedir.
Başvuru Koşulları:
TOEFL dil sınavından en az 102 puan almak gerekmektedir.
43
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
UTAH EYALETİ
UTAH ÜNİVERSİTESİ
TEFL ve Dilbilim Yüksek Lisans Programı
Adres:
Director of Graduate Studies
Linguistics Department
2309 LNCO
University of Utah
255 South Central Campus Drive #2300
Salt Lake City, UT 84112 USA
Telephone: 801-581-8047
Fax: 801-585-7351
E-mail: [email protected]
İnternet Adresi: www.linguistics.utah.edu
Yetkili Kişiler: Ed Rubin (Bölüm Başkanı), Lyle Campbell, MaryAnn
Christison, Marianna Di Paolo, Randy Eggert, Patricia Hanna, Rachel
Hayes-Harb, Dave Iannucci, Mauricio Mixco, Adrian Palmer, Steven
Sternfeld, Johanna Watzinger-Tharp.
44
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Ana Bilgiler:
Program 4 dönemdir. Öğrenciler güz ya da bahar döneminde programa
tam-zamanlı ya da yarı-zamanlı olarak başvurabilmektedir. Program 34
kredidir. Programı tamamlayabilmek için öğrencilerden İngilizce
dışında başka bir dilde de uzmanlaşmış olmaları beklenmektedir.
Ayrıca, öğrenciler 45 uygulama dersleri almakla yükümlüdür. Bitirme
tezi Uygulamalı Dilbilim alanında yüksek lisans yapmakta olan
öğrenciler için seçimliktir.
Verilen Dersler:
1) UYGULAMALI DİLBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI









Introductory Phonetics and Phonology
Introductory Syntax
L2 Research Design
Pedagogical Structure
L2 Methodology
Content-based Instruction
Practicum
Testing
Instructional Design and Curriculum Development
2) TEFL YÜKSEK LİSANS PROGRAMI





Grammar and Stylistics
Pedagogical Structure
Graduate Survey of Linguistics
L2 Research Methods
L2 Methodology
45
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi




Directed Readings for Comp Exams
Practicum
Content-Based Instruction
Testing
3) MA K12/TESOL/BE SERTİFİKA PROGRAMLARI








Linguistics for Educators
Pedagogical Structure
L2 Methods
Critical Issues in English Language Teaching
Practicum
Testing
Bilingual/Bicultural Education
Language Minority Issues in Education
Dereceler: TEFL Uzmanı, MA Uygulamalı Dilbilim Uzmanı, MA
K12/TESOL/BE Sertifikaları.
Başvuru Koşulları:
Öğrenciler GRE sınavına girmek zorundadır. Anadili İngilizce olmayan
öğrencilerin TOEFL dil sınavından en az 600 (CBT dil sınavından 250)
almaları beklenmektedir.
46
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Harç Bilgileri:
9 kredilik ders için eyalet içindeki öğrenciler US$1,908.67; eyalet
dışındaki öğrenciler ise US$6,621.42 kadar ücret ödemektedir.
Öğrencilere program süresince, öğrenci asistanlığı ve araştırmacı olarak
üniversitede çalışabilme olanakları sağlanmaktadır.
47
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
WASHINGTON EYALETİ
1) GEORGE MASON ÜNİVERSİTESİ (George Mason University)
Dilbilim Yüksek Lisans Programı ve TESOL Sertifika Programı
Adres: Steven H. Weinberger, Director of Linguistics, English 3E4
George Mason University
4400 University Drive
Fairfax, VA 22030-4444 USA
Telephone: 703-993-1188
Fax: 703 993-1161
E-mail: [email protected]
İnternet Adresi: http://www.gmu.edu/departments/english/linguistics
Yetkili Kişiler: Dee Ann Holisky, Charles Jones, Corrine McCarthy,
Steven Weinberger (program sorumlusu), Douglas Wulf.
Ana Bilgiler:
Program 3 dönem sürmektedir. Öğrenciler bahar ya da güz döneminde
programa başvuru yapabilmekte, tam-zamanlı ve yarı-zamanlı olarak
programa
katılabilmektedir.
Program
toplam
30
kredidir.
Öğrencilerden İngilizce dışından herhangi bir dili de uzmanlık
derecesinde bilmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin eğitim süresince,
en az 3 saatlik uygulama dersi almaları zorunludur. Bitirme tezi
yaptırılmamaktadır. TESL sertifikası yüksek lisans sonunda ya da
yüksek
lisans
verilebilmektedir.
eğitiminden
bağımsız
48
olarak
da
öğrencilere
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Verilen Dersler:











Phonology I
Phonology II
Syntax I; *Syntax II
Semantics and Pragmatics
Theories of Language
Descriptive Linguistics
English Phonetics
English Grammar
Second Language Acquisition
Applied Linguistics
Practicum in ESL
Başvuru Koşulları:
Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin TOEFL CBT dil sınavından en az
230 (İBT dil sınavından en az 88)ya da IELTS sınavından en az 6.5 puan
almaları beklenmektedir.
Harç Bilgileri:
Eyalet içindeki öğrenciler aldıkları ders kredisi başına US$282; eyalet
dışındaki öğrenciler ise aldıkları ders kredisi başına US$715 kadar
ücret ödemektedir. Öğrencilere sağlık karnesi verilmekte, öğrenci
asistanlığı ve araştırmacı olabilme gibi imkanlar sunulmaktadır.
49
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
2) WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayardilbilimi, Yüksek Lisans Programı
İnternet Adresi: http://www.compling.uw.edu/
Yetkili Kişi: Dr. Emily Bender
Ana Bilgiler:
Ağırlıklı
olarak
bilgisayardilbilimi
(compututational
linguistics)
üzerinde yoğunlaşan yüksek lisans programı, bilgi ve teknoloji erişimi
hakkında öğrencilerini bilgilendirmektedir. Grup çalışmalarıyla dilbağımlı konuşma etiketleme sistemleri araştırılmakta, bu yöntemle
soru-yanıt sistemleri ve karşılıklı konuşma sistemlerinin dilbilimsel
temelli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler önceden
kaydedilmekte ve böylelikle öğrencilerin kendilerine uygun olan
zamanda dersleri izlemeleri sağlanmaktadır.
Olanakları:



Konuşmacı tanıma-tanımlama,
Bilgisayar teknolojileri
Adapx, Inxight Software, Microsoft ve the Palo Alto Araştırma
Merkezi gibi yazılımlar ve merkez hakkında ayrıntılı bilgi
edinme
50
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Öğrenci Görüşleri:
"The online portion of the Professional MA in Computational Linguistics
at UW is well organized, attentive to the details of student needs, and
seamless in its execution… I have consistently participated in study
groups with other students outside of class time, using simple
applications with microphones and online whiteboards. These study
sessions, combined with almost continuous communication via the
class GoPost bulletin board, have given me a real sense of community
with
my
classmates,
even
from
across
the
country."
- Trisha from Oklahoma
"Last quarter, I took three classes, including Ling 566. I availed myself
on more than one occasion of the ability to attend class from home
while caring for my son while my wife was at work. Furthermore, the
ability to go back and replay lectures that I attended either in class or
from home was a tremendous advantage. I am convinced that I would
not have fared as well in the course had these things not been
available."
- David from Seattle, WA
"Great class ...I feel entirely comfortable viewing the class remotely and
think this is going to be a wonderful learning experience for me."
51
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
- Monica from New York
"Many Congratulations on the R1edu award! I know personally how
useful the online option is to someone in my situation who has no
choice but to take courses online. I look Ling 473 last year and came
away impressed by my near-classroom like experience. Over the next
few years I hope to take the remainder of the CLMA program online
from India and owe that completely to your initiative in making the
entire program online!"
- Raghava from India
52
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
AVUSTRALYA
MACQUARIE ÜNİVERSİTESİ
İnternet Adresleri: www.ling.mq.edu.au, [email protected]
Uzaktan Eğitim İmkanı Sağlayan DİLBİLİM Bölümleri





Master of Applied Linguistics
Postgraduate Diploma in Applied Linguistics
Master of Applied Linguistics (TESOL)
Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (TESOL)

Postgraduate Certificate in Applied Linguistics (TESOL)

Purposes)
Master of Applied Linguistics (Teaching English for Specific
Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (Teaching English
for Specific Purposes)
Postgraduate Certificate in Applied Linguistics (Teaching English



for Specific Purposes)
Postgraduate Certificate TESOL
Postgraduate Certificate in Linguistics Research
Postgraduate Certificate in Editing
Ana Bilgiler:
Uygulamalı Dilbilim’deki programlar, disiplinlerarası araştırmalarla
ilişkilendirilen bir bölümdür. Uzaktan eğitim gören öğrenciler için
yüksek standartlara uygun eğitim verilmektedir. Mezun öğrenciler
Sydney
şehrinde
katılamayan
mezuniyet
öğrencilere
gönderilmektedir.
törenine
diplomaları
53
katılabilmekte,
internet
törene
üzerinden
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
KANADA
SIMON FRASER ÜNİVERSİTESİ (SIMON FRASER UNIVERSITY)
(TESL) Dilbilim Sertifika Programı
Adres: Ms. Rita Parmar, Manager, Academic and Administrative
Services, Department of Linguistics, Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, BC V5A 1S6 CANADA
Yetkili Kişiler: M. J. Munro (director), J. D. Mellow, C. S. Burgess.
Telephone: 604-291-4585
Fax: 604-291-5659
E-mail: [email protected]
İnternet Adresi: http://www.sfu.ca/linguistics/certificates/index.html
Ana Bilgiler:
Program 3 dönem sürmektedir. Öğrenciler tam-zamanlı ya da yarızamanlı olarak programa katılabilmekte ve güz, bahar ya da yaz
döneminin
başında
programa
başvurabilmektedir. Program
31
kredidir. 20 saat araştırma ve gözlem, kalan 10 saat uygulama için
ayrılmaktadır. Öğrencilere bitirme tezine yaptırılmamaktadır.
54
Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü
Uzaktan Eğitim Sunan Üniversiteler Rehberi
Zorunlu Dersler:












LING 110-3 The Wonder of Words
LING 200-3 Introduction to the Description of English Grammar
LING 220-3 Introduction to Linguistics
LING 221-3 Introduction to Phonetics and Phonology
EDUC 220-3 Introduction to Educational Psychology
LING 100-3 Communication and Language
LING 160-3 Language, Culture, and Society
LING 241-3 Languages of the World
EDUC 467-4 Curriculum and Instruction in Teaching English as an
Additional Language
LING 360-3 Linguistics and Language Teaching
LING 362-3 English as a Second Language: Theory
LING 363-3 English as a Second Language: Practice
Seçmeli Dersler:


EDUC 468-4 Sociocultural Perspectives on Language, Cognitive
Development and EAL Instruction
LING 350-3 First Language Acquisition
Başvuru Koşulları:
Adayların not ortalaması en az 2.0 olmalıdır. Anadili İngilizce olmayan
öğrencilerden T0EFL CBT sınavından en az 250 (iBT’den en az 100 ve
TSE’den en az 55), ayrıca IELTS sınavından konuşma becerisi en az 8
puan olmak üzere 7.5 puan koşulu aranmaktadır.
55
Download

Dilbilim Alanında Lisans ve Lisansüstü Uzaktan Eğitim Sunan